Kontakti
Normunds Grinbergs
Direktors
.
67228726, normunds.grinbergs@rck.lv
Sandra Sviķe
Direktora vietniece studiju un pētniecības darbā, Koledžas padomes priekšsēdētāja
Chem. ing., Mg. paed.
67225530, sandra.svike@rck.lv
Renata Baradovska
Direktora vietniece mācību darbā
67226945, renata.baradovska@rck.lv
Karmena Jakovela
Direktora vietniece audzināšanas darbā
Mg. paed.
67228016, audzin@rck.lv
Gunta Rudzīte
RCK studiju daļas vadītāja
67225530, studenti@rck.lv
Anda Kokina
RCK studiju daļas lietvede
67225530, studenti@rck.lv
Elita Cipruse
RCK vidusskolas mācību daļas vadītāja
67211103, mac.d@rck.lv
Inga Ķīle
Vakara nodaļas vadītāja
Mg. darb. aizs.
67223879, vakara@rck.lv
Jānis Niedre
Būvniecības katedra
67229714
Inese Reitāle
Arhitektūras katedra
Mg. paed.
67229714, rckreitale@inbox.lv
Māris Jēkabsons
Restaurācijas katedra
Dipl.ing., Mg.chem.
67228016, restauratori@rck.lv
Inese Pūre
Prakses daļa
67225383, prakse@rck.lv
Jevgēnija Degtjarjova
Galvenā grāmatvede
Mg. oec.
67223085, grma@rck.lv
Rolands Beļevičs
Jurists
67227197 jurists@rck.lv
Viktors Bičkovs
Saimniecības darbu vadītājs
67211450, viktors.bickovs@rck.lv
Svetlana Razuvajeva
Personāla daļa, Arhīvs
67229714, personal@rck.lv
Jūlija Kapustinska
Vecākā lietvede
67229714, sekretare@rck.lv
Uldis Timpers
IT Administrators
Datu aizsardzības speciālists
67227197, uldis.timpers@rck.lv
Inese Ikauniece
Bibliotēkas vadītāja
67229714, biblioteka@rck.lv
Sandra Aldere
Bibliotekāre
67229714, biblioteka@rck.lv
Regīna Bormane
Medpunkts
67211103
Linda Krāģe
International Coordinator
+371 26432537, international@rck.lv
Olita Auziņa
Dienesta viesnīca, Graudu ielā 63
67610961