RCK Iepirkumi 2018

RCK 2018/5
2018.12.28 11:58:18

Iepirkuma pieteikums: Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārtas piegāde

Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, līdz 2019.gada 10.janvārim pulksten 10.00, RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, 2.stāvā, 211.kabinetā.

Iepirkuma RCK 2018/5 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2018/4
2018.12.11 13:11:35

Iepirkuma pieteikums: Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārtas piegāde

Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, līdz 2018.gada 27.decembrim plkst.10:00, RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, 2.stāvā, 211.kabinetā.

Iepirkuma RCK 2018/4 rezultāti:

Iepirkums izbeigts, jo iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi.


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2018/3
2018.12.11 13:05:02

Iepirkuma pieteikums: Apkures granulu piegāde Rīgas Celtniecības koledžas dienesta viesnīcas vajadzībām

Piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, līdz 2018.gada 27.decembrim plkst.10:00, RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, 2.stāvā, 211.kabinetā.

Iepirkuma RCK 2018/3 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2018/2
2018.05.31 17:29:01

Iepirkuma pieteikums: Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojums

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 2.jūlijam plkst. 11, tikai Elektronisko iepirkumu sistēmā eis.gov.lv.

Iepirkuma RCK 2018/2 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2018/1
2018.04.16 11:23:03

Iepirkuma pieteikums: „Pasažieru autobusa piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2018.gada 27.aprīlim pulksten 10.30.

Iepirkuma RCK 2018/1 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija