RCK Iepirkumi 2017

RCK 2017/4
2017.12.01 12:45:59

Iepirkuma pieteikums: „Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojums”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2017. gada 27.decembris pl.11.00

Iepirkuma RCK 2017/4 rezultāti:RCK Iepirkuma komisija

RCK 2017/3
2017.09.21 14:11:10

Iepirkuma pieteikums: „Būvmateriālu testēšanas laboratorijas aprīkojums”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.10.2017. Plkst.11

Iepirkuma RCK 2017/3 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2017/2
2017.09.18 14:39:10

Iepirkuma pieteikums: „Rīgas celtniecības koledžas mācību korpusa 5.stāva telpu pārbūves projektēšana un autoruzraudzība”

Iepirkuma RCK 2017/2 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2017/1
2017.06.08 12:58:59

Iepirkuma pieteikums: “Būvmateriālu testēšanas laboratorijas telpu remonts”

Iepirkuma RCK 2017/1 rezultāti:

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU


RCK Iepirkuma komisija