RCK Iepirkumi 2016

RCK 2016/3
2016.11.08 10:01:47

Iepirkuma pieteikums: Apkures granulu piegāde Rīgas Celtniecības koledžas dienesta viesnīcas vajadzībām

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 24.novembrim plkst.10:00, RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, 2.stāvā, 211.kabinetā.

Kontaktpersona: jurists R.Beļevičs tālr. 67227197, fakss 67229714, e-pasts: jurists@rck.lv.

Iepirkuma RCK 2016/3 rezultāti:

Uzņēmuma līgumsLĒMUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2016/2
2016.07.06 11:28:52

Iepirkuma pieteikums: Rīgas Celtniecības koledžas atsevišķu telpu remontdarbi

3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst.10:30 Rīgas celtniecības koledžā Gaiziņa ielā 3, Rīgā, 2.stāvā, 212.kabinetā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. .

2.4. Objekta apskate notiks 2016.gada 12.jūlijā plkst.11:00. Objekta apskate ir obligāts priekšnoteikums dalībai iepirkumā!

Iepirkuma RCK 2016/2 rezultāti:

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU
Lēmums sagatavots un publicēts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītās daļas prasībām, atbilstoši Rīgas Celtniecības koledžas Iepirkumu komisijas 18.07.2016. un 22.07.2016. sēžu protokolos ietvertajai informācijai un pieņemtajiem lēmumiem.


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2016/1
2016.06.13 13:24:14

Iepirkuma pieteikums: Mācību līdzekļu piegāde Rīgas Celtniecības koledžas vajadzībām

5.1. Piedāvājums jāiesniedz Rīgas celtniecības koledžā, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, līdz 2016.gada 30.jūnijam, plkst.10:00, 212.telpā..

5.3. Kontaktpersona sakarā ar jautājumiem par preču tehnisko specifikāciju: Armands Zdanovskis.

Iepirkuma RCK 2016/1 rezultāti:

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANU


RCK Iepirkuma komisija

Iepirkuma plāns 2016.gadam
2016.01.18 14:16:47

Iepirkuma pieteikums:

Iepirkuma Iepirkuma plāns 2016.gadam rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija