RCK Iepirkumi 2018

RCK 2018/1
2018.04.16 11:23:03

Iepirkuma pieteikums: „Pasažieru autobusa piegāde”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2018.gada 27.aprīlim pulksten 10.30.

Iepirkuma RCK 2018/1 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija