RCK Iepirkumi 2019

RCK 2019/1
2019.03.28 12:19:37

Iepirkuma pieteikums: Elektroenerģijas piegāde

Piedāvājumi iesniedzami sākot ar dienu, kas paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv, līdz 2019.gada 23.aprīlim plkst.10.30.
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtu piedāvājumu pasūtītājs nepieņem!

Iepirkuma RCK 2019/1 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija