RCK Iepirkumi 2015

RCK-2015/2
2015.12.03 16:25:21

Iepirkuma pieteikums: Aktu zāles krēslu piegāde Rīgas Celtniecības koledžas vajadzībām

Piedāvājums jāiesniedz Rīgas celtniecības koledžā, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, līdz 2015.gada 14.decembrim, plkst.11.00. 212.telpā.

Iepirkuma RCK-2015/2 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija

RCK-2015/1
2015.04.08 12:52:11

Iepirkuma pieteikums: Rīgas Celtniecības koledžas sporta zāles remonts

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 21.aprīlim plkst. 10:30, RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, 2.stāvā, 211.kabinetā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Objekta apskate 2015.gada 14.aprīlī plkst.11:00

Iepirkuma RCK-2015/1 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2014/2
2014.06.10 12:00:37

Iepirkuma pieteikums: Telpu remonts

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 25.jūnijam plkst.11:00, RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, 2.stāvā, 211.kabinetā. Objekta apskate 2014.gada 16.jūnijā plkst.14:00

Iepirkuma RCK 2014/2 rezultāti:


RCK Iepirkuma komisija

RCK 2014/1
2014.05.19 12:32:58

Iepirkuma pieteikums: Telpu remonts

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 30.maijam plkst.10:00, RCK, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, 2.stāvā, 211.kabinetā.

Objekta apskate 2014.gada 23.maijā plkst.10:00
Jautājumi un atbildes

Iepirkuma RCK 2014/1 rezultāti:

Iepirkums pārtraukts
Iemesls: Konstatētas neatbilstības iepirkuma dokumentācijā
Lēmuma pieņemšanas datums: 29/05/2014


RCK Iepirkuma komisija