Koledžas padomes sastāvs

Rīgas Celtniecības koledžas padomes sastāvs

Irēna Lūse – RCK direktore

Edgars Eglītis – studējošo pašpārvaldes pārstāvis

L.Medvide – studējošo pašpārvaldes pārstāve

Sintija Pūliņa – studējošo pašpārvaldes pārstāve

Jānis Niedre – koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis

Gundega Pelše – koledžas akadēmiskā personāla pārstāve

R.Baradovska – koledžas vispārējā personāla pārstāve

Inese Reitāle – koledžas akadēmiskā personāla pārstāve

Gunta Rudzīte – koledžas vispārējā personāla pārstāve

Tatjana Ruhmane – koledžas akadēmiskā personāla pārstāve

M.Jēkabsons – koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis

Sandra Sviķe – direktora vietniece studiju un pētniecības darbā, padomes priekšsēdētāja

Rūta Vanaga – koledžas akadēmiskā personāla pārstāve