Arhitektūra

Projektēšanas praksePrakses uzdevumi:

1. Izvēlēties diplomprojekta tēmu un saskaņot ar arhitektūras daļas konsultantu un vadītāju.

2. Izstrādāt tehniskā projekta vispārīgo daļu un arhitektūras daļas skiču projektu.
( Detalizēts izpildāmo uzdevumu apraksts S2 bloka grāmatā )