Būvzinības

Diplomprojekta izstrādes termiņi

2014.gada 14.aprīlis - 2014.gada 20.jūnijs