Studentu pašpārvaldes sastāvs

Sintija Pūliņa
Priekšsēdētāja
Grupa Karh-2
pulina.sintija@gmail.com
28391560
Rolands Ramans
Priekšsēdētājas vietnieks
Grupa Karh-2
Irma Ozoliņa
Sociālo virziena vadītāja
Grupa R-2
Jana Jursa
Kultūras virzienu vadītāja
Grupa R-1
Mārtiņš Bēteris
IT speciālists
Grupa Karh-2
Reinis Karasevs
Mākslinieciskā virziena vadītājs
Grupa K-12
Elīna Auga
Mākslinieciskā virziena vadītāja vietniece
Grupa R-2
Ralfs Grauze
Projektu virziena vadītājs
Grupa K-12
Lauma Kārkliņa
Projekta virziena vadītāja vietniece
Grupa R-2
Linda Murāne
Ārlietu virziena vadītāja
Grupa R-2
murane.linda@inbox.lv
26738690
Edgars Eglītis
Iekšlietu virziena vadītājs
Grupa K-12
Kontakti:
Tel.: 26330153
rckpasparvalde@gmail.com