Studentu pašpārvaldes jaunumi

Studentu pašpārvaldes kopbilde

SP aicina tevi, student, savus priekšlikumus un ierosinājumus mācību procesa un kultūras dzīves uzlabošanā sūtīt uz mūsu e-pastu:
rckpasparvalde@gmail.com