Vakara nodaļas kontakti
Inga Ķīle
Vakara nodaļas vadītāja
Mg. darb. aizs.
vakara@rck.lv
inga.kile@inbox.lv
67223879
26115488
Iepazīšanās prakse, Stažēšanās prakse, Darba aizsardzība
Gunta Ābele
Būvprojektēšana
guntaabele@inbox.lv
29689538
Dzintra Baumane
Ģeodēzija, Ģeodēzijas prakse, Ceļi un tilti
bola432@inbox.lv
26069037
Andris Bērziņš
Būvmehānika, Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana
andrisberzins7@inbox.lv
28682386
Māra Bogustova
Brīvrokas zīmēšana, Interjera projektēšana, Pilsētplānošana
mara.bogustova@inbox.lv
29296329
Natālija Brutāne
Inženierģeoloģija
natalija.brutane@inbox.lv
22306035
Anda Cimdiņa
Augstākā matemātika
anda.cimdina@inbox.lv
26198341
Imants Dudarevs
Civilā aizsardzība
ugunsvirs@apollo.lv
29262493
Zigurds Eglītis
Būvgrafika, Inženiergrafika
zigurds.eglitis@rck.lv
29197501
Juris Erns
Nekustamā īpašuma vērtēšana, Teorētiskā mehānika, Materiālu pretestība
juriserns@inbox.lv
26564750
Ludmila Jeršova
Informāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
ludmila.yershova@rck.lv
info2244@inbox.lv
28265952
Brigita Kabuce
Tehniskā svešvaloda (vācu)
29528184
Matīss Kempe
Inženiertīkli, ūdensapgāde, notekūdeņi, siltumapgāde, ventilācija, gāzes apgāde
matiss.kempe@gmail.com
28886994
Dins Kopštāls
Sausās būves prakse
29614263
Ivans Kuzņecovs
Būvmehanizācija, Metināšanas prakse
26887570
Māris Liepiņš
Būvfizika, Vispārīgā elektrotehnika, Būvlaukuma elektroapgāde, Būvniecības siltumfizika, Tehniskā termodinamika
rckmaris@inbox.lv
29115366
Jānis Niedre
Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana
j.niedre@inbox.lv
29415110
Valdis Ošs
Informācijas tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
29404902
valdisoss@gmail.com
Gundega Pelše
Ekonomika, Uzņēmējdarbība, Būvekonomika
gundega.pelse@gmail.com
29437107
Oskars Rasnačs
Projektu vadīšana būvniecībā
oskars.rasnacs@inbox.lv
26411228
Inese Reitāle
Būvprojektēšana, Publiskās ēkas, Projektēšanas prakse
rckreitale@inbox.lv
26539106
Gunmāra Rostoka
Arhitektūras vēsture, Lietišķo attiecību psiholoģija, Organizāciju psiholoģija
gunmara@inbox.lv
26597007
Tatjana Ruhmane
Būvtehnoloģija, Būvdarbu organizācija un vadīšana, Vides aizsardzība
ru.ta@inbox.lv
29428307
Igors Suhovilovs
Būvprojektēšana, Likumdošana, Projektēšanas prakse
igors.suhovilovs@inbox.lv
29809416
Sandra Sviķe
Būvmateriāli, Būvķīmija
sandra.svike@rck.lv
67225530
27877026
Uldis Timpers
Informāciju tehnoloģija, Datorgrafika(AutoCAD), Datorprojektēšana
67227197
uldis.timpers@rck.lv
Nataļja van Gejeka
Būvkonstrukcijas, Ēku un būvju konstrukcijas
natavana@inbox.lv
26482423
Ineta Veismane
Tehniskā svešvaloda (angļu), Lietišķā latviešu valoda
ineta.veismane@inbox.lv
27874772