Dienas nodaļas kontakti
Sandra Sviķe
Direktora vietniece studiju un pētniecības darbā
sandra.svike@rck.eunet.lv
67225530
Gunta Rudzīte
Studiju daļas vadītāja
studenti@rck.eunet.lv
67225530
Anda Kokina
Vecākā lietvede
studenti@rck.eunet.lv
67225530