Studiju programmas

RCK Dienas nodaļas studiju programmas

Visas programmas akreditētas:

» "Būvzinības" līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)

» "Restaurācija" Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem, studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022 (akreditācijas lapas Nr. 34)

» "Arhitektūra" līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)