Studiju programmas

RCK Dienas nodaļas studiju programmas

Visas programmas akreditētas:

» "Būvzinības" līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)

» "Restaurācija" līdz 23.05.2019 (akreditācijas lapas Nr. 34)

» "Arhitektūra" līdz 10.04.2023 (akreditācijas lapas Nr. 36)