Akadēmiskais personāls
Zigurds Eglītis
Inženieris-mehāniķis Mg.paed.
Docents
Būvgrafika, tēlotāja ģeometrija
Māris Jēkabsons
Restaurācijas org. un vad.
Dipl.ing., Mg.chem.
67228016, restauratori@rck.lv
Evita Zavadska
Dr.arch.arhitektūras doktors
Docente
Pilsētplānošana, teritoriju plānošanas pamati
Laura Lūse
Dr.art. mākslas zinātnes doktors
Docente
Mākslas vēsture
Irēna Lūse
Ķīmiķis, Dr. chem.
Docente
Koksnes restaurācijas tehnoloģija, materiālu mācība
Linda Krāģe
Dr.sc.ing.
Docente
Akmens restaurācijas tehnoloģija, materiālmācība
Inese Reitāle
Arhitekte, Mg. paed.
Docente
Arh. projektēšana, ēku tipoloģija, ārtelpu detaļiekārtas
Igors Suhovilovs
Arhitekts
Lektors
Arh. projektēšana
Sandra Sviķe
Inženieris-ķīmiķis-tehnologs Mg.chem., Mg.paed.
Docente
Būvmateriāli, būvķīmija
Gunmāra Rostoka
Kultūras un mākslas vēstures skolotāja, psihologs, Mg. paed.
Docente
Arhitektūras vēsture, lietišķo attiecību psiholoģija, profesionālā komunikācija, sociālās att. modeļi
Guntars Vagners
Mākslinieks-tēlnieks-pedagogs Mg.paed.
Docents
Zīmēšana, veidošana, maketēšana, krāsu mācība
Ieva Baļļa
Arheoloģiskā un vēsturiskā metāla restaurators – meistars Mg.chem.
lektore
Materiālu mācība, metāla restaurācijas tehnoloģija
Natālija Brutāne
Kalnu izpētes inženieris
Lektore
Inženierģeoloģija, ģeodēzija
Juris Erns
Rūpniecības un civilo ēku celtniecības inženieris
Lektors
Būvmehānika, nekust. īpašuma vērtēšana
Anda Cimdiņa
Fiziķis, Mg. math.
Lektore
Augstākā matemātika
Aiva Dreimane-Ozolzīle
Inženieris - celtnieks, dizainere. Mācās maģistrantūrā
Lektore
Būvprojektēšana, arh. projektēšana, ēku daļas, likumdošana
Marina Ruhmane
Bc. datorzinātnē, mācās maģistrantūrā
Lektore
Datorprojektēšana
Ludmila Jeršova
Inženieris - elektrotehniķis, Mg. paed.
Docente
Informāciju tehnoloģija, datorprojektēšana
Krista Sviķe-Manja
Mg.arch
Lektore
Arh. projektēšana
Ivans Kuzņecovs
Inženieris - mehāniķis
Lektors
Būvmehanizācija, metināšanas prakse
Jānis Niedre
Inženieris - celtnieks
Lektors
Būvtehnoloģija, darba aizsardzība
Tatjana Ozola
Angļu valodas skolotāja
Lektore
Angļu valoda
Gundega Pelše
Inženieris - ekonomists, Bc.oec.
Lektore
Ekonomika, būvekonomika, uzņēmējdarbība
Saiva Kuple
Mg.art.
Lektore
Restaurācijas pamati, dokumentācija, restaurācijas tehnoloģija, materiālu mācība
Tatjana Ruhmane
Inženieris - celtnieks
Docente
Būvtehnoloģija, darba aizsardzība
Rasa Šulca
Bc. vizuāli plastiskajā mākslā, glezniecībā Mg. art.
Lektore
Brīvrokas zīmēšana
Rūta Vanaga
Inženieris - celtnieks - tehnologs
Lektore
Būvkonstrukcijas
Ineta Veismane
Bc. philol. Mg. Paed.Ed.
Lektore
Angļu valoda
Ināra Visnievska
Mākslinieks - gleznotājs - pedagogs Mg.art.
Lektore
Zīmēšana, gleznošana
Uldis Timpers
Bc. datorvadībā un datorzinātnē
Asistents
Datorprojektēšana