Uzņemšana
Profesionālā vidējā izglītība. Visas programmas akreditētas. Mācības notiek latviešu valodā

Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšana 2019. / 2020. m.g.
(uzņemšanas komisija – tālr. 67211103)

Izglītības programma

Kvalifikācija

Iepriekš izgl. (klases)

Mācību ilgums (gadi)

Mācību sākums

Finansējums

Iestājeksāmeni

Būvniecība

Ēku būvtehniķis

9

4

2019.g.

1.sept.

Valsts

Arhitektūra

Arhitektūras tehniķis

9

4

2019.g.

1.sept.

Valsts

Zīmēšanā

Restaurācija

Restauratora asistents

9

4

2019.g. 1.sept.

Valsts

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženierkomunikāciju tehniķis

9

4

2019.g.

1.sept.

Valsts

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis

9

4

2019.g.

1.sept.

Valsts


Rīgas Celtniecības koledžas vidusskolas uzņemšanas kārtība

Faila izmērs: 80 Kb