Jauniešu garantijas

Uzņemšana ”Jauniešu garantijas programmās”

Piedāvājam apgūt profesiju par ESF līdzekļiem „Profesionālā izglītības projektā Jauniešu garantija”

Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

Izglītības

programmas

kods

Izglītības programma

Kvalifikācija

Mācību valoda

Iepriekšējā izglītība (klases)

Mācību ilgums

(gadi)

Izglītojamo skaits

Grupu skaits

32a 582 01 1

Būvdarbi

Betonētājs

L

Vismaz - 9

1

16

1

Profesiju Betonētājs Rīgas Celtniecības koledža realizē sadarbībā ar uzņēmumu Skonto Prefab