RCK Audzēkņu pašpārvalde

Agnese Bleidere – Priekšsēdētāja

E-pasts: agnesebleidere@gmail.com

Mob.tālr.: 20246904

Raivo Podnieks – Priekšsēdētājas Vietnieks

E-pasts: raivo.p.1.7@gmail.com

Mob.tālr.: 28668534

Dominika Kristmane – Lietvede

E-pasts: dominikakristmane@gmail.com

Mob.tālr.: 28690612