Tikšanās

Ar Ordeņu kapitula 2014.gada 14. aprīļa lēmumu par
nopelniem Latvijas valsts labā Kārlim Dumbrājam
piešķirts Latvijas valsts augstākais apbalvojums
Triju Zvaigžņu ordenis, V šķira un viņš ir iecelts par
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri.

Kārlis Dumbrājs dzimis 1918. gada 10. decembrī Valmierā.
Skolas gaitas sācis Valmieras sešgadīgajā 1. pamatskolā, kuru beidzot sāk darba gaitas. No 1935. gada sāk mācīties Cēsu arodskolā, bet no 1936. – 1940. gadam mācās Rīgas pilsētas Amatnieku vakara skolā – tehnikumā (tagad Rīgas Celtniecības koledža). Seko dienests Latvijas armijā bet no 1940.g. jūlija pārvests dienestā PSRS Sarkanajā armijā. Tehnikumu izdodas absolvēt tikai 1943. gadā iegūstot stiprās strāvas mehāniķa specialitāti.
Mācoties vakara skolā - tehnikumā K. Dumbrājs no 1939. gada strādā Ķeguma spēkstacijā. Pirmā, pēc tehnikuma absolvēšanas, darba vieta – elektromontieris Rīgas pilsētas elektrības uzņēmumā. 1943. gada rudenī atkal iesaukums armijas dienestā, šoreiz vācu. Vēl rudenī uzspēts iestāties Latvijas Universitātes mehānikas fakultātē un tur dažas nedēļas noklausīties lekcijas. No 1945. g. - 1946.g. decembrim kara gūstekņu filtrācijas nometne pie Maskavas. Kārlis Dumbrājs 1947. g, - 1958.g. strādā Jaungulbenes lauksaimniecības skolā: -elektromehāniķis, elektroapmācības meistars.
1958. g. - 1992. g. Madonas 6. ceļu daļas mehanizācijas darbnīcas vadītājs. K.Dumbrāja stāstījumu 2014. gada aprīlī

Pierakstīja Jevgenijs Poļevojs


Ar Ordeņu kapitula 2014.gada 14. aprīļa lēmumu par
nopelniem Latvijas valsts labā Valdim Celmam
piešķirts Latvijas valsts augstākais apbalvojums
Triju Zvaigžņu ordenis, V šķira un viņš ir iecelts par
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri.

Valdis CELMS dzimis Siguldas nov. Vildogas pagastā 1943. gada 24. oktobrī — mākslinieks, dizainers. Mākslas maģistrs - 1999.g.

Absolvējis Rīgas Celtniecības tehniku­mu (tagad Rīgas Celtniecības koledža) 1961. gadā un Latvijas Valsts Mākslas Akadēmijas Rūpniecības mākslas nodaļu 1970. gadā. . . . V.Celms no 1968.—75. gadam strādā Sadzīves ķīmijas konstruktoru birojā, no 1975.—77. gadam ir Latvijas Valsts Mākslas Akadēmijas pasniedzējs. No 1977.—79. gadam strādā par radošo mākslinieku Dekoratīvās mākslas kombinātā, 1979.—85. gadam — Latvijas kooperācijas reklāmā, 1989.— 95. gadam — žurnālos "Kino", "Oskars". 1996.—98. gadam Rīgas Tehniskās Universitātes docētājs. No 1997. – 2008. gadam V.Celms strādā Latvijas Kara muzejā par galveno mākslinieku. . . . . Dizainers V.Celms izstādēs piedalās kopš 1970. gada. Darbojies arī glezniecībā, plakāta mākslā un fotomākslā. Veidojis kinē­tiskus objektus - "Rotējošie cilindri", 1972.g.; Gaismas ekrānu „Daugava”, 1974.; vides objektu "Pozitrons", 1976.g. un vides objekta „Bāka”koncepciju 1978.g. (kopā ar Andu un Māri Ārgaļiem), pilsētas robežzīmi uzrakstu –RĪGA, 1980.gadā un citus darbus. Kinētiskās mākslas izstādi „FORMA. KRĀSA. DINAMIKA” kopā ar Artūru Riņķi un Anduli Krūmiņu, 1978. g. Telpisku instalāciju - izstādi „Zīme. Telpa. Mīts” kopā ar Egonu Garklāvu, 1990.g. . Interpretējis latviešu rakstu zīmes dar­bos "Gadskārtu cikls zīmēs" - 1990.g. Sarakstījis grāmatu „LATVJU RAKSTU ZĪMES. Baltu pasaules modelis. Uzbūve. Tēli. Simbolika” - 2008.g. Personālizstāde „PIESKĀRIENI. Unikālais dizains. Kinētika. Fotomontāža. Plakāts ”, DMDM - 2013.gadā. . Publicējis rakstus par latviešu rakstu zīmēm, kinētiskās mākslas un vides dizaina problēmām, mākslinieka G.Kluča darbiem. . Lasa lekcijas par latvisko Dzīvesziņu. Starptautiskā folkloras festivāla BALTICA galvenais mākslinieks (1991.,94.,97.,2000., 09. g.g.). Vairākkārt uzaicināts par rakstu un zīmju simbolikas konsultantu un līdzautoru Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku Deju lieluzvedumu radošajās grupās 2003.,2006., 2008., 2013. gadā. . Valdis Celms Latvijas Mākslinieku Savienības biedrs kopš 1972. gada, Latvijas Dizaineru Savienības biedrs no 1994. gada. . V. Celms Latvijas PSR dizaina izstāžu laureāts (1974.g., 1977.g.). Latvijas Dizaineru Savienības 1995. gada balvas laureāts. 2009. gadā – Valsts Kultūrkapitāla fonda Mūža stipendija.

Avots: Latvijas encikl. I sēj. 868. lpp. ar Jevgenija Poļevoja 2014.g. maija papildinājumu.


Juris un Ingolfs ZĪLES - dvīņu brāļi, palīdzot dēliem Jurim, Edgaram un mazdēlam Tomam uzbūvēja tūkstoš gadu vecā Vikingu kuģa precīzu kopiju, (raksts „Vikingu kuģis-meistarības apliecinājums”, laikrakstā Diena 2008.g. 1. dec.), ko pa jūru 2009. gada vasarā transportēs uz Norvēģiju pa maršrutu Rīga–Ventspils-Zviedrija-Norvēģija.
Juris un Ingolfs ZĪLES 1963. gadā absolvējuši Rīgas Celtniecības tehnikumu, (tagad koledža) iegūstot pilsētas gāzes saimniecības tehniķa specialitāti. Vikingu kuģis līdz 2009. gada 20. jūnijam apskatāms Daugavā, Andrejostā Rīgā.


Rīgas Celtniecības tehnikuma absolventi Cezars Ozers (absolvē 1955.g.) Romas Olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvējs basketbolā, Ilonda Dreimane (Strazda, 1976) pasaules vice čempione volejbolā, Jānis Lancers (1953) būvniecības firmas PBLC dibinātājs, piedalās 48. starptautisko sporta spēļu atklāšanā RĪGĀ, 2008. gada 23. aprīlī Sporta centrā Daugava kopā ar RCK direktori Irēnu Lūsi un Aļģimantas Petrauskas (Viļņas koledža), Pertti Vainikka (Kotkas amatu skola), Raivo Russmann (Tallinas Koledža).


Juris Arturs Putrāms, - mākslinieks, Rīgas Celtniecības tehnikuma 1975. gada absolvents, kopā ar bijušo audzinātāju Gundegu Jankovsku 2009.g. 6. martā galērijā „TIFĀNA” (Jāņa ielā 16/1 Rīgā) atklāj savu kārtējo izstādi „Mēs tikāmies martā”. Izstāde atvērta līdz š.g. 30. aprīlim.Inese Aizstrauta (pirmā no kreisās) - Rīgas Celtniecības tehnikuma 1976. gada absolvente, tikšanās reizē 2009. g. 10. martā ar RCK topošajiem arhitektiem Dinu Vecānu (Karh – I grupa) , Inesi Reitāli (arhitektūras katedras vadītāja), Baibu Vucēnu (Karh-2) un Ivaru Paeglīti (Karh-2)