Statistika

Rīgas Celtniecības koledžā strādājošie absolventi
(uz 2009.g. 1. februāri)


Nr. p/k Vārds Uzvārds Absolv. gads Strādā RCK Darbinieks. Skolotājs
1. Uģis Baļļa 1996 2007 Restaur. darnīcas vadītājs/meistars
2. Juris Erns 1959 1996 Būvkonstrukciju un būvlikumu skolotājs
3. Ilze Jansone 2008 1992 Būvmateriālu skolotāja
4. Ivans Kuzņecovs 1960 1966 Būvmašīnu, metināšanas skolotājs
5. Dmitrijs Kuzmins 2000 2008 Darba drošības, būvniecības likumdošanas skolotājs
6. Inga Ķīle 1994 1995 Neklātienes nod. vadītāja
7. Pjotrs Mališevs 1984 1998 Ēku ūdens, siltuma apgādes skolotājs
8. Mārīte Mičule - Peina 1998 2008 Krāsu un arhitektūras stila skolotāja
9. Svetlana Razuvajeva 1983 1981 Personāldaļas vadītāja
10. Inese Reitāle (Vagnere) 1971 1992 Arhitektūras katedras vadītāja
11. Natalija Smirnova 1980 1979 Prakses daļas vadītāja
12. Uldis Timpers 1998 2001 Datortīklu administrators
13. Tatjana Vasiļčenko 1963 1967 Būvekonomikas pasniedzēja
14. Ieva Voitkeviča 2006 2007 Restaurac. darbu laborante

Ziņas par RCK (arī vidusskolas) 2007. un 2008. gada absolventiem
uzsākot darbu vai turpinot mācības


Absolv. gads Grupa Audzinātājs, kurators Absolventu skaits Strādā Mācās (dienas + neklātines) Nav ziņu Bezdarbnieki
2007 CL - 41 J. Poļevojs 15 10 5 + 5 - -
2008 N. vana - Gejeka 18 7 7 + 6 2 2
2007 Arh - 42 I. Pūre 20 8 12 + 2 - -
2008 N. Brutāne 28 9 18 + 1 1 -
2007 CL - 43 I. Reitāle 22 20 1 + 18 - 1
2008 Z. Kuzina 14 6 5 + 4 2 1
2007 Arh - 44 L. Kuzņecova 19 15 4 + 4 - -
2008 I. Veismane 27 13 12 + 3 1 1
2007 CK - 45m N. Ignatenkova 2 1 1 - -
2008 CI - 45m I. Deksne 16 9 3 + 9 3 1
2007 K - 31 G. Pelše 21 19 1 + 4 - 1
2008 R. Vanaga 18 16 0 + 10 2 -
2007 K - 33 T. Ruhmane 15 15 0 + 2 - -
2008 T. Vasiļčenko 13 12 0 + 5 - 1
2007 KARH - 3 G. Rudzīte 19 17 2 + 5 - -
2008 I. Reitāle 16 6 9 + 4 - -
2007 R - 3 V. Straustiņa 11 8 3 + 0 - -
2008 A. Straustiņš 9 6 3 + 0 - -
2008 K - 32 A. Dreimane 16 - - 16 8

Divos gados:

» Absolvējuši: 303 cilvēki ( +16 )

» t. sk. strādā: 196 cilvēki ( 64,7% )

» mācās: 168 cilvēki ( 55,4% kopā ar neklātieni )

» bezdarbnieki: 8 cilvēki ( 2,7% )