Erasmus
Diplomi un to pielikumu paraugs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Absolvējot studijas Rīgas Celtniecības koledžā tiek izsniegts I līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms – valsts atzīts izglītības dokuments, kas apliecina personas iegūto augstāko izglītību pēc starptautiski akreditētas studiju programmas apguves atbilstoši noteiktam augstākās izglītības līmenim.

Diploma pielikuma paraugs
(Diploma Supplement)

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un sekmētu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu. Diploma pielikumu bez maksas saņem visi Rīgas Celtniecības koledžas beidzēji latviešu un angļu valodā.

"Diploma Supplement is issued in a widely spoken European language, given automatically and free of charge to every student upon graduation, and including a completed example.
Here includes a full example of a complete, filled-in Diploma Supplement (including, if applicable, the Transcript of Records) available in a widely-spoken European language."

Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju saturu, līmeni, kontekstu, un statusu. Tajā neiekļauj norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

Rīgas Celtniecības koledžas absolventu diploma pielikums ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas vienotā diploma pielikuma formu. Diplomu un diplomu pielikumu kopijas ir autentiskas oriģinālam.

Faila izmērs: 147 Kb


Faila izmērs: 162 Kb


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------