COMENIUS REGIO

2010.gadā Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas apakšprogrammas Comenius Regio partnership ietvaros (līguma Nr. 2010-1-DE3-COM13-10419 2) tika uzsākts divgadīgs projekts: „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana skolas ēkās Latvijā (Rīgā) un Vācijā (Trīrē).”

Partnerībā ir iesaistīti divi reģioni: no Latvijas Rīgas domes Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Rīgas Celtniecības koledža, SIA Buderus Latvija un no Vācijas puses partnerībā piedalās Kreiswaltung Trier-Saarburg/Landkreis Trier-Saarburg, Balthasar –Neumann Technikum Trier, Fa.Buderus Bosh Thermotechnik GmbH. Koordinatori ir Vācijas pārstāvji.

Esošā problēma: izglītības iestādēs ir zems energoefektivitātes rādītājs, pazemināti telpu komforta apstākļi.

Projekta mērķis ir iegūt pieredzi energoefektivitātes mērījumu izmantošana izglītības iestāžu energotaupīšanas pasākumiem. Siltuma zudumu noteikšana skolas ēkās Vācijā un Latvijā, pielietojot jaunās paaudzes mērinstrumentus, rezultātu izmantošana ēku siltināšanas priekšlikumu izstrādē. Tiks īstenotas 24 starptautiskas mobilitātes. Ir izveidota projekta vadības grupa pa 2 pārstāvjiem no katras institūcijas, saskaņots darba plāns.

2010.gada 4.-7.oktobrī notika projekta grupas tikšanās Rīgā, esošo apstākļu noskaidrošana ēkās, praktiska telpu uzmērīšana, apsekošana, temperatūras un mitruma mērīšana Rīgas Celtniecības koledžas ēkā, 239.bērnudārzā un Rīgas speciālās pamatskolas ēkā. Iegūtie mērījumi tika apstrādāti un prezentēti projekta grupas noslēguma sanāksmē.

2010.gada 15.-18.decembrī Latvijas puses pārstāvji ( četri no Rīgas Austrumu izpildirekcijas un četri no Rīgas Celtniecības koledžas) ieradās darba vizītē Trīrē, lai dalītos pieredzē un informācijas apmaiņā par enerģijas taupīšanu skolas ēkā. Vizītes laikā notika vairākas lekcijas un praktiska iepazīšanās ar jaunākajiem siltumu zudumu noteikšanas mērinstrumentiem un metodēm, praktisks darbs ar programmatūru apgaismojuma plānošanai, ekskursija un lekcija uzņēmumā Fa Buderus Bosch Termotechnik.

Nākošā darba grupas tikšanās notiks Rīgas Celtniecības koledžā 2011.gada 25.-28.janvārī.


2011.gadā no 25.-28.janvārim Vācijas partneru pārstāvji veica termogrāfijas mērījumus četrām ēkām: koledžas ēkai, koledžas dienesta viesnīcai, Rīgas speciālai pamatskolai un Rīgas 239.bērnudārzam.

2011.gada 11.- 18.aprīlī tika īstenota Latvijas puses otrā mobilitāte, kurā piedalījās trīs Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pārstāvji un pieci Rīgas Celtniecības koledžas pārstāvji.
Vizītes laikā bija organizēta lekcija par jaunākajiem firmas „Saint Gobain” „Isover” siltumizolācijas materiālu veidiem un pielietojumu.
Darba grupa iepazinās ar diviem siltumu zudumu noteikšanas paņēmieniem: termogrāfiju un „Bloover Door testu”, izmantojot firmas „Wohler” mērinstrumentus.
Tika izvērtēti un analizēti termogrāfijas rezultāti. Veikti aprēķini ēku sienu, grīdu un griestu siltumpretestībai, siltumcaurlaidībai un aprēķināts nepieciešamais siltumizolācijas materiāla biezums jaunām, vecām un renovētām ēkām.
Darba grupa noklausījās firmas „Hottgenroth Software GmbH&Co.KG” prezentācijas lekciju par datorprogrammatūru izmantošanu energoefektivitātes noteikšanā”

Vācijas puses vizīte Latvijā notiks no 15.-20.maijam , lai ar datorprogrammas palīdzību veiktu RCK ēkas, RCK dienesta viesnīcas, Rīgas speciālās pamatskolas un Rīgas 239.bērnudārza termogrāfijas rezultātu aprēķināšanu ēku energoefektivitātes noteikšanai.

Vācija, Trīre 2010. gada decembrisVācija, Trīre 2011.gada aprīlis