Erasmus
Dubultā diploma programma
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dubultā diploma programma paredz iespēju studentam, noteiktu laiku studējot Rīgas Celtniecības koledžā un ārvalstu augstskolā, iegūt divu augstskolu diplomus. Sadarbības līguma ietvaros starp Rīgas Celtniecības koledžu un VIA University College Dānijā, studiju programmas „Arhitektūra” studentiem tiek piedāvāta iespēja, vienu gadu (t.i. trešo studiju gadu) mācoties Horsens (Dānijā) un pēc tam atgriežoties, turpināt vienu gadu studijas RCK, papildus Rīgas celtniecības koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomam un arhitekta palīga kvalifikācijai iegūt arī Dānijas profesionālā bakalaura grādu (Bachelor of Architectural Technology & Conctruktion Management).

Prasības pretendentiem:

» Jānokārto visas akadēmiskās un finansu saistības ar koledžu;

» Pabeigti 2 vai 3 studiju gadi arhitektūras studiju programmā;

» Labas angļu valodas zināšanas un vidējā atzīme iepriekšējos studiju gados;

» Vēlme un motivācija 1- 1,5 gadus mācīties Dānijā Architectural Technology & Construction Management studiju programmā un vienlaicīgi iegūt divas augstākās izglītības.

Dokumenti:

Faila izmērs: 35 Kb


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šogad, 2.jūlijā savus diplomprojektus (publiskās ēkas projekts un lietišķais pētījums) aizstāvēja un ieguva augstākos novērtējumus, gan pēc Latvijas, gan Dānijas atzīmju sistēmas (attiecīgi 10 un 12 balles) četras studentes: Krista Sviķe, Elīna Priedeslaipa, Arnita Dzelme, Zane Biseniece un ieguva dubultdiplomus:

» Rīgas Celtniecības koledžas Arhitektūras 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu- kvalifikācija arhitekta palīgs

» Dānijas VIA Universitātes koledžas Architectural technology and construction management profesionālā bakalaura diplomu – kvalifikācija Constructing Architect

Izstrādājot vienotu diplomprojektu, studentes parādīja labas zināšanas projektēšanā, telpiskā un tehniskā domāšanā, konstruktora un organizatoriskās spējas, kreativitāti un māksliniecisko izdomu. Studenti, kas bijuši apmaiņas programmās ārzemēs ir daudz konkurētspējīgāki Latvijā un ārzemēs. Trīs meitenes Zane Biseniece, Arnita Dzelme un Krista Sviķe turpina studijas Aalborgas universitātē arhitektūras maģistratūras programmā ( Architectural-design-msc-in-engineering-with-specialisation-in-architecture) Dānijā.