Erasmus
Personāla mobilitāte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus personāla aktivitāšu mērķi:

» Augstākās izglītības personāla mobilitātes vizīte uzņēmumā un uzņēmuma personāla mobilitātes vizīte augstākās izglītības iestādē. Šīs mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties ar zināšanu un prasmju pārneses metodi un gūt praktiskas iemaņas. Aktivitātes varbūt dažādas: semināri, nodarbības, kursi, konferences, praktiskās apmācības utt.

» Augstākās izglītības iestādes administratīvā personāla un vispārējā personāla mobilitātes vizītes uz partneraugstskolu. Mobilitātes mērķis ir dot iespēju dalībniekiem mācīties no partnerinstitūcijas pieredzes un prakses un uzlabot iemaņas, kas nepieciešamas viņu pašreizējā darbā. Galvenā aktivitāte ir īsa vizīte partnerinstitūcijā: mācību vizīte, pieredzes apmaiņas vizīte, īss prakses periods utt.

Priekšnoteikums jebkurai stipendijas piešķiršanai ir darba plāna, par ko vienojušās sūtošā un uzņemošā institūcija vai uzņēmums, iesniegšana. Plānam jāietver mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti, kā arī mobilitātes perioda programma.

Erasmus personāla svarīgie dokumenti:

Faila izmērs: 32 Kb
Faila izmērs: 67.5 Kb
Faila izmērs: 80 Kb