Erasmus
Docētāju mobilitāte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erasmus docēšanas aktivitāšu mērķi::

» Dot iespēju studentiem, kas nevar piedalīties mobilitātē, gūt zināšanas, ko sniedz akadēmiskais personāls no augstskolām citās Eiropas valstīs;

» Veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu pedagoģisko metožu jomā;

» Iedrošināt augstskolas paplašināt un uzlabot piedāvāto kursu klāstu un saturu

Docēšanas aktivitātes, kas tiek īstenotas, ir balstītas uz starpinstitucionāliem līgumiem; Partneraugstskolas ir iepriekš vienojušās par lekciju programmu, ko pasniegs viesdocētāji.

Erasmus docēšanas svarīgie dokumenti:

Faila izmērs: 32 Kb
Faila izmērs: 68.5 Kb
Faila izmērs: 85 Kb