Bibliotēkas jaunumi

Jaunākās grāmatas bibliotēkā

2018.g.1.novembris – 31.decembris

Jaunākās grāmatas

2018.g.1.novembris – 31.decembris

Koka māja : Wooden house : Lāčplēša ielā 55 / [tekstu autori: Zaiga Gaile ... u.c.]. - Rīga : Latvia Nostra, biedrība, 2014 (Livonia Print). - 299, [3] lpp. : il., plāni ; 26 cm + 1 ats. lp. (plāns). - Ietver bibliogrāfiju. - Teksts latviešu un angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934142604.
Skolu ēkas - Latvija - Vēsture. Celtniecība, koka - Latvija - Konservācija un restaurācija. Koka karkasa ēkas - Latvija - Vēsture. Mākslas skolas - Latvija - Vēsture. Māksla - Latvija - Mācīšana un mācīšanās - Vēsture.

Māksla : enciklopēdija skolēniem / [aut.: Sūzija Hodža, Deivids Teilors ; no angļu val. tulk. Rute Marta Jansone ; red. Ilze Sausiņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2018. , ©2018. - 208 lpp. : il. - (A Dorling Kindersley book). - Skaidrojošā vārd.: 200.-202. lpp. . - Rād.: 203.-206. lpp. - Vidējā skolas vecuma bērniem. - Oriģ. nos.: Art: a Children's Encyclopedia.
Saturs: Glezniecība ; Tēlniecība ; Fotogrāfija.
ISBN 9789934077913 : cietos vākos.
Māksla - Vēsture. Glezniecība. Tēlniecība. Fotogrāfija. Bērnu enciklopēdijas un vārdnīcas.

Nacionālā enciklopēdija Latvija /. - Rīga : Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 862 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti, tabulas ; 25 cm. - Nacionālās enciklopēdijas sējums "Latvija" iekārtots tematiski un tas izceļ plašu faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības atjaunošanas. Izdevuma saturu veido šādas sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi. Enciklopēdijai ir vairāk nekā 250 šķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, diagrammas, tabulas). Visu šķirkļu autori (kopumā vairāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu un jomu vadošie speciālisti Latvijā, vairumā gadījumu - zinātnieki. - Redaktori arī: Astrīda Iltnere, Santa Jērāne, Asnāte Rībena. . - Personu rādītājs: 815.-862. lpp.
. Latvija.
ISBN 9789984850610.
Enciklopēdijas.
Latvija.
Enciklopēdijas.

100 gadi 100 kartēs / [sast., teksta aut. Jānis Barbans ; red.: Ilze Antēna, Mareks Kilups, Jānis Turlajs ... [u.c.] ; māksl. Līga Dubrovska ; kartogr.: Ieva Grabe, Ingūna Pūkaine ; foto aut.: Jolanta Āboltiņa, Ina Abramova, Valdis Apsītis ... [u.c.]. - Rīga : Jāņa Sēta Karšu izdevniecība ; Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2018. - 207 lpp. : k., fotogr. - Grāmatas "Latvija 100". Uz vāka arī: LV1∞.
ISBN 9789984077468 : cietos vākos.
Latvija - Vēsture - Kartes.

Latvijas 100 skaistākas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Silakrogs] : PNB Print. , ©2018. - 208 lpp. :. - Šī grāmata palīdz atklāt Latvijas daudzveidību, aicinot lasītājus aizraujošā ceļojumā pa mūsu zemes skaistākajām, interesantākajām un iedvesmas bagātākajām vietām. Tā aizved lasītājus uz krāšņākajiem Latvijas dabas objektiem – Abavas ieleju, Gaiziņkalnu, Zvārtes iezi, Lubāna ezeru, Jūrkalnes stāvkrastu, kolorītām pilsētām – Rēzekni un Valmieru, Liepāju un Ventspili, Kuldīgu un Salacgrīvu, iepazīstina ar dažādiem muzejiem, gan labi pazīstamiem, gan mazāk zināmiem, ļauj ielūkoties majestātiskās un cēlās pilīs Rundālē, Bīriņos, Mežotnē, Bauskā, Jelgavā, kā arī vēlreiz atgādina par Latvijas valstiskuma simboliem – Brīvības pieminekli, Nacionālo teātri, kur proklamēta Latvijas Republika, Cēsīm, kur radies sarkanbaltsarkanais karogs, un Ziemassvētku kauju vietām. Šeit iekļauti apraksti un krāšņas fotogrāfijas par 100 mūsu zemes vietām – gan tādām, kas jau izsenis tiek uzskatītas par Latvijas ainavas un valstiskuma simboliem, gan mazāk pazīstamām vietām, kuru skaistums un vienreizīgums ikdienas steigā nav pamanīts un apjausts. Šī grāmata palīdzēs aiz ierastā ikdienišķuma saskatīt skaistumu tajā ielā, pa kuru ikdienā steidzamies uz darbu, vai krāšņumu tās upes tecējumā, kas plūst gar mūsu lauku māju. - Fotogrāfi arī: Aija Balcere, Māris Balcers, Gatis Balodis, Kristīne Bertuka, Uldis Bertuks, Andris Biedriņš, Mikus Biedriņš, Ilze Briģe, Mārtiņš Briģis, Ilva Buntika, Ēriks Delpers, Ligita Drubiņa, Ilvija Gritāne, Eduards Groševs, Ilva Harkina, Iveta Ikale, Gunārs Janaitis, Dainis Jansons, Guntis Kalns, Vija Kilbloka, Zane Kilbloka, Maruta Kusiņa, Jānis Lācis, Valters Lācis, Aleksandrs Lebeds, Vita Lēnerte, Laura Mortensena-Floresa, Laima Nagliņa, Eva Ozola, Aldis Pauga, Normunds Pitkevics, Dace Polkmane, Dzidra Riekstiņa, Magda Riekstiņa, Vilis Rīdzenieks, Gundega Sēja, Bārbala Simsone, Normunds Smaļinskis, Māris Strads, Anete Straume, Otto Strazds, Indriķis Stūrmanis, Ilze Šmite, Gunta Šustere, Marika Taube, Gints Tenbergs, Aigars Truhins, Andrejs Vasjukevičs, Velga Vītola.
ISBN 9789934077005.
Vēsturiskās vietas - Latvija. Dabas pieminekļi - Latvija. Dabas parki - Latvija. Muzeji - Latvija. Vēsturiskie parki - Latvija. Pilsētas - Latvija.
Latvija. Latvija - Celtnes, būves utt.

Ēku energoefektivitāte: vakar, šodien, rīt : zinātniskā monogrāfija. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2017. , ©2017. - 348, [1] lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Monogrāfija ir autoru 25 gadu laikā gūtās pieredzes, vērojumu, pētījumu un atziņu apkopojums. Tā paredzēa zinātniekiem, nozares profesionāļiem, kuriem ikdienā jāsaskaras ar materiālu un tehnoloģiju izvēli, ēku īpašniekiem un apsaimniekotājiem par energoefektivitātes projektu veidiem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Autori arī: Mg.arch. Ruta Vanaga, Dr.sc.ing. Gatis Žogla.
ISBN 9789934109386.
Celtnes - Enerģijas patēriņš. Celtnes - Enerģijas taupīšana. Ilgtspējīgas ēkas. Celtnes - Vides inženierija. Iekštelpu gaisa kvalitāte. Celtnes - Termiskās īpašības. Aizplūstošais siltums. Siltumizolācija. Apkure. Apkures sistēmas. Karstā ūdensapgāde. Ventilācija. Gaisa kondicionēšana. Celtnes - Energoapgāde. Celtnes - Remonts un rekonstrukcija.
Latvija.

Vecrīga Igora Klevera-Baldiņa glezniecībā un grafikā : [albūms] / [red., priekšv., pēcv. Tamāra Veresova ; māksl. G. Metčenko]. - Rīga : I.Klevers-Baldiņš, 2017. - 103 lpp. : il. - Pēcv. vācu val., nos. uz vāka angļu val.
: cietos vākos.
Gleznotāji - Latvija - Albumi. Grafiķi - Latvija - Albumi. Glezniecība, latviešu - 21 gs - Albumi. Zīmējumi, latviešu - 21 gs - Albumi.

The experience of architecture. - New York, NY : Thames & Hudson, 2016. - pages cm.
ISBN 9780500343210.

Kultūras pils "Ziemeļblāzma" : Culture palace "Ziemeļblāzma" = Дворец культуры "Ziemeļblāzma" / [foto: Indriķis Stūrmanis, Aina Lisovska]. - Rīga : Madris, [2015]. - 43 lpp. : il. ; 22 x 22 cm. - Teksts paralēli latviešu, angļu un krievu valodā.
ISBN 9789984314235.
Kultūras centri - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija) - Intelektuālā dzīve. Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.

Upgrade : home extensions, alterations and refurbishments / edited by Robert Klanten and Caroline Kurze. - Berlin : Gestalten, 2017. - 256 p. : ill.
ISBN 9783899556995.

Avotiņa, Austra, 1956-. Latvijas katoļu baznīcas / Austra Avotiņa, Andris Priede, Ojārs Spārītis, Dace Vosa ; fotogrāfi: Jānis Brencis un Ilmārs Znotiņš ; māksliniece Arta Ozola-Jaunarāja ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; zinātniskais redaktors Reinis Norkārkls ; literārā redaktore Sandra Skuja ; Ilze Kreišmane, tulkojums angļu valodā ; ievads: Zbigņevs Stankevičs. - Rīga : Jumava, [2018]. , ©2018. - 237 lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - Grāmatā apkopoti Latvijas dievnami no Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Aglonas-Rēzeknes diecēzēm. Dievnami atgādina mūsu vēsturi, ticības liecinieku atstāto mantojumu, dievnami ir kā pieminekļi Dieva darbībai. Izdevums ir labs ceļvedis ikvienam, kurš vēlas piedzīvot Dieva klātbūtni, ieejot tajā aprakstītajos dievnamos. - Teksts latviešu valodā, ievads arī angļu valodā. - "Latvijai 100"--Priekštitullapā.
ISBN 9789934202810.
Katoļu baznīcu ēkas - Latvija. Katedrāles - Latvija. Sieviešu klosteri - Latvija. Sakrālā arhitektūra - Latvija.
Latvija - Baznīcas vēsture. Latvija - Celtnes, būves utt.
Krājumi. Attēli.

Bell, Jonathan. The contemporary house / Jonathan Bell, Ellie Stathaki. - London : Thames & Hudson, 2018. - 351 p. : ill.
ISBN 9780500021941.

Bormane, Anita. Skaists bij' tas laiks... : Latvijas dzīves ainas 20. gs. 20.-30. gados / Anita Bormane ; atbildīgā redaktore Renāte Neimane ; literārā redaktore Inta Kārkliņa. - Rīga : Latvijas Mediji, [2017]. - Latvija : PNB Print. , ©2017. - 192 lpp. : faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 29 cm. - Bibliogrāfija: 189.-190. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - A. Bormanes grāmata ir mīlestības apliecinājums cilvēkiem, kas veidoja Latviju, iedibināja tradīcijas, radīja latvietības kodolu un vairoja mūsu valsts slavu ārpus Latvijas robežām 20. gadsimta 20.–30. gados. Autore lasītājus aizvedīs gan uz kūrortiem – Ķemeriem, Baldoni, Ogri, Liepāju, gan cēlām ražotnēm – VEF, Ķeguma HES, šokolādes fabriku "Laima". Lasītāji nokļūs gan izsmalcinātajā Armijas ekonomiskajā veikalā, greznās ballēs, kur sastaps elegantas dāmas un kungus smokingos, gan sakoptā lauku sētā, kur saimnieko krietnas ģimenes, gan uzzinās skaistuma impērijas noslēpumus un pirmās latviešu spēlfilmas "Zvejnieka dēls" uzņemšanas nianses un paviesosies tās pirmizrādē.
ISBN 9789934154225.
Triju Zvaigžņu ordenis. Ikdienas dzīve - Latvija - Vēsture - 20 gs. Divdesmitā gadsimta divdesmitie gadi. Divdesmitā gadsimta trīsdesmitie gadi. Kūrorti - Latvija. Ģimenes politika - Latvija. Svinības - Latvija. Tūrisms - Latvija. Lats - Vēsture. Nauda - Latvija - Vēsture. Ievedums - Latvija - Vēsture. Izvedums - Latvija - Vēsture. Šokolādes ražošana - Latvija - Vēsture. Konfekšu ražošana - Latvija - Vēsture. Hidroelektrostacijas - Latvija - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Elektrorūpniecība - Latvija - Vēsture. Kosmētikas rūpniecība - Latvija - Vēsture. Skaistumkopšana - Latvija - Vēsture.
Latvija - Vēsture - Pirmās brīvvalsts periods, 1918-1940. Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 1918-1940. Latvija - Ekonomiskais stāvoklis - 1918-1940. Pagasti - Latvija. Latvija - Intelektuālā dzīve. Jūrmala - Vēsture.

Brastiņš, Ernests, 1892-1942. Latvju raksta kompozīcija / Ernests Brastiņš. - [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2018]. - 78, [2] lpp., 31 nenumurēta lpp. ielīmes : ilustrācijas ; 21 cm. - Ernests Brastiņš ir pirmais uzcītīgākais latviešu ornamentu pētnieks. Latvju rakstu satura iztirzāšana bija nepieciešama, jo sāka aizmirsties grafisko simbolu nozīme un līdz ar to gāja zudumā spēja orientēties arī šo simbolu izmantošanā. Viņš izvēlējies pareizo ornamentikas pētīšanas virzienu - seno mitoloģiju. Grāmatā viņš sniedz ornamentu elementu atšifrējumus (pareizāk minējumus), kas dod izpratni par latviešu tautas pasaules uzskatu, ticējumiem un dzīvesziņu. - Pirmizdevums: , Rīga : Neatkarīgo mākslinieku savienība, 1925.
ISBN 9789934858154.
Zīmes un simboli. Rotājumi un ornamenti.
Latvija - Raksti.
Attēli.

Broklhērsta, Ruta. Tērps un mode : īsā modes vēsture / Ruta Broklhērsta ; Kristofa Lardo ilustrācijas ; Nensijas Lešnikovas un Lauras Vudas dizains ; konsultante modes vēsturē Džemima Klenka ; no angļu valodas tulkojusi Agija Krasta ; redaktore Ilze Sausiņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 31, [1] lpp. : ilustrācijas ; 29 cm. - Jaunākā skolas vecuma bērniem. - Rādītājs: [32.] lpp.
ISBN 9789934075292.
Mode - Vēsture. Apģērbs - Vēsture. Modes dizains - Vēsture. Modes dizaineri.
Darbi bērniem.

Carroll, Henry, 1979-. Gribi fotografēt vietas? Izlasi šo! / Henrijs Kerols ; [ilustrācijas: Carolyn Hewitson ; no angļu valodas tulkojusi Kristīne Simsone]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2017 (Ķīna). - 127, [1] lpp. : ilustrācijas ; 20 cm. - Alfabētiskais rādītājs: 126.-127. lpp.
ISBN 9789984236100.
Fotogrāfija - Tehnika. Kompozīcija (fotogrāfija). Fotogrāfija - Ekspozīcija. Ainavu fotogrāfija.
Uzziņu līdzekļi.

Davies, Kolin. A new history of modern architecture / Colin Davies. - London : Laurence King, 2017. - 500 p. : ill.
ISBN 9781786270566.

Dempsey, Amy. Modernā māksla / Eimija Dempsija; no angļu valodas tulkojusi Ieva Lešinska. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 175 lpp. : ilustrācijas. - (Mākslas pamati). - Ietver rādītāju.
ISBN 9789984236827.
Māksla, jauno laiku - 19 gs. Māksla, jauno laiku - 20 gs. Modernisms (māksla).

Dernie, David. Victor Horta : the architect of art nouveau / David Dernie, Alastair Carew-Cox. - New, fully revised and updated edition. - London : Thames & Hudson ; New York, 2018. , ©2018. - 239 pages : illustrations (chiefly color), map ; 31 cm. - Includes bibliographical references (pages 226-231) and index. - In the decade following the success of his design for the Hôtel Tassel in Brussels in 1893, Victor Horta, the creator of Art Nouveau architecture, produced more than forty buildings--and a movement. Prepared in close collaboration with the Horta Museum, Brussels, 'Victor Horta: The Architect of Art Nouveau' discusses the many influences on Horta's designs and his legacy. The richly ornamental style of Art Nouveau, characterized by fluid lines based on natural forms, expressed a desire to abandon the historical styles of the nineteenth century and to develop a language that was beautifully crafted and thoroughly contemporary, laying the foundations for the development of modernism in architecture and interior design. - Originally published in the UK in 1995 by Academy Editions, an imprint of John Wiley & Sons. . - Edition statement from colophon.
Machine generated contents note: 1.THEMES FROM THE WORK OF VICTOR HORTA -- ; Brussels: The Styles Of A New Capital -- ; Paris Dawn --Belgian Avant-Garde: Les Xx And The Fin De Siecle --Quest For Originality --Dream Rooms: Nostalgia And Light --Power Of Material --Endless Line: Projected Space --BUILDINGS 1889 -- 1923 --Edicule Lambeaux Parc du Cinquantenaire, Brussels (1889 -- 97) --Hotel Autrique 226 Chaussee de Haecht, Brussels (1893 -- 95) --Hotel Tassel 6 Rue Paul-Emile Janson, Brussels (1893 -- 94) --Hotel Frison 37 Rue Lebeau, Brussels (1894 -- 95) --Hotel Winssinger 66 Rue de l'Hotel des Monnaies, Brussels (1894 -- 97) --Hotel Solvay 224 Avenue Louise, Brussels (1894 -- 1903) --Hotel Van Eetvelde 4 Avenue Palmerston, Brussels (1895 -- 1901) --Jardin D'Enfants 40 Rue Saint-Ghislain, Brussels (1895 -- 99) --Maison Du Peuple Place Emile Vandervelde, Brussels (1895 -- 99; demolished 1965) --Maison and Atelier Horta 23 -- 25 Rue Americaine, Brussels (1898 -- 1901) --Villa Carpentier Chaussee de Tournai, Renaix (1899) --Villa Frison 70 Avenue Circulaire, Uccle (1899 -- 1900) --Maison and Atelier Braecke 31 Rue de l'Abdication, Brussels (1901 -- 06) --Maison and Atelier Dubois 80 Avenue Brugmann, Brussels (1901 -- 06) --Hotel Max Hallet 346 Avenue Louise, Brussels (1902 -- 05) --Waucquez Store 20 Rue des Sables, Brussels (1903 -- 06) --Villa Dubois Rue de Maradret, Sosoye (1905) --Wolfers Store 11 -- 13 Rue d'Arenberg, Brussels (1909 -- 12) --Brugmann Hospital Place Van Gehuchten, Brussels (1906 -- 23) --Horta's Buildings in Brussels --Chronology.
ISBN 9780500343234. . - ISBN 0500343233.
Belgium.
Biography. Criticism, interpretation, etc.

Eiseman, Leatrice. The complete color harmony : new and revised, expert color information for professional color results / Leatrice Eiseman. - Pantone edition. - Beverly, MA : Rockport Publishers, 2017. - pages cm. - "The only color guide a designer will ever need. Completely updated with Pantone colors and new text by Leatrice Eiseman, America's Color Guru"--.
ISBN 9781631592966 (paperback).

Gobin, Christophe, (Builder). Successful building using Ecodesign / Christophe Gobin. - First edition. - London : CRC Press/Balkema, an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa Business, [2018]. - pages cm. - (Sustainable cities research series , 2472-2502 ; volume 2). - Includes bibliographical references and index. - "The object of this work is to review each of the stages in a building operation to illustrate the necessity of optimization and to observe the useful contribution that ecodesign and its tools can make. Ecodesign has been tackled from the professional point of view of those involved in construction work. In this perspective, the central tool is clearly that of the life cycle analysis (LCA). This book therefore describes the different steps of a project management cycle in accordance with a functional analysis. The product achievement is evaluated with the life cycle analysis which can be used as a measurement of its efficiency"--.
ISBN 9781138543232. . - ISBN 9780429449017 (ebook)(atcelts).

Goldmanis, Juris, 1952-. Latvijas vēstures ilustrētā hronoloģija : no viduslaikiem līdz mūsdienām / Juris Goldmanis, Vilnis Klints, Valdis Klišāns ; redaktors Valdis Klišāns ; Viļņa Klints vāka dizains, grāmatas dizains un ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 46 nenumurētas salocītas lpp. : ilustrācijas, kartes, portreti ; 21 x 31 cm. - Šīs neordinārais izdevums - atlokāma laika līnija un karšu galerija ļaus labāk saprast, kad un no kādām daļām izveidojās Latvijas kultūrvēsturiskie novadi, kādi vēstures posmi izdalāmi mūsu vēsturē, kādas valstis Latvijas teritorijā pastāvējušas, sākot no viduslaikiem, kas ar tām noticis, kāda ir valstiskuma vēsture Latvijas teritorijā. Laika līnijā iezīmēti paši būtiskākie mūsu zemes vēstures notikumi - gan politiskie un militārie, gan tie, kas veido mūsu kultūras mantojumu.
ISBN 9789934070495.
Kultūrvēsturiskie novadi - Latvija.
Latvija - Vēsture. Latvija - Administratīvais un politiskais iedalījums.
Hronoloģija. Kartes.

Hagan -Guirey, M. Frank Llloyd Wright paper models : 14 kirigami buildings to cut and fold / Marc Hagan-Guirey. - London : Laurence King, 2017. - 58 p. : ill.
ISBN 9781786270061.

Ikšelis, Aivars, 1961-. Vācbalti - Vrangeļu dimensijas / Aivars B. Ikšelis. - Valka : Stalkers A IK, 2016 (Libri Style). - 119 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 12 x 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju. - A. B. Ikšelis aplūko vēsturiskos notikumus, lai izprastu vācbaltu baronu fon Vrangeļu vienas dzimtas atzara devumu kultūrvides veidošanā Valkā. Darba pamatā ir dažādos dokumentos, atmiņās, vēsturnieku pētījumos un pieņēmumos apkopotās atziņas. Baronu fon Vrangeļu dzimtas devums Valkas sabiedrībai, ko izmantojam šobaltdien, ir noklusēts garus gadu desmitus. - Vāka noformējumā izmantota mākslinieces Lilitas Postažas kolāža.
ISBN 9789934149658.
Vācbaltieši - Latvija - Vēsture. Vācbaltieši - Latvija - Vēsture - Valka (Valkas novads). Vācbaltieši - Latvija - Vēsture - Valkas novads.
Valka (Valkas novads, Latvija) - Vēsture. Valkas novads (Latvija) - Vēsture.

Īskalns, P. A. Staburags : Latvijas teiksmaina senvieta un vadonis pa Staburaga kūrortu / inž[enieris] P.A. Īskalns. - Atkārtots izdevums. - [Bauska] : [Aleksandrs Aleksandrovs], [2018]. , ©2018. - 79 lpp. : faksimili, ilustrācijas, notis, plāni ; 21 cm. - Grāmatā stāstīts par Staburaga klinti, Vīgantes parku, pagastu un Daugavu. Grāmatā ir nodaļa "Vadonis pa Staburaga kūrortu", kurā apskatāms atpūtas vietas projekts. Pielikumā zīmējumi un vēl nedzirdētas dziesmas ar notīm. Grāmata atkārtoti izdota kā veltījums Latvijas simtgadei. - Pirmizdevums: , Nereta, 1932.
ISBN 9789934876547.
Klintis - Latvija - Vēsture - Jaunjelgavas novads. Atpūtas zonas - Latvija - Projektēšana un celtniecība - Jaunjelgavas novads - Vēsture.
Staburags (Jaunjelgavas novads, Latvija) - Vēsture.
Tūrisma maršruti. Arhitektūras rasējumi.

Jackson, Paul. How to make repeat patterns : a guide for designers, architects and artists / Paul Jackson. - London : Laurence King, 2018. - 160 p. : ill.
ISBN 9781786271297.

Jodidio, Philip. The new pavilions / Philip Jodidio. - New York, NY : Thames & Hudson, 2016. - pages cm.
ISBN 9780500343227 (hardcover).

Jukanovič, Admir. Archiectural lighting design : a practical guide / Admir Jukanovič. - Marlborough : Crowood Press, 2018. - 160 p. : ill.
ISBN 9781785004575.

Kramer, Sibylle, 1967-. Where architects stay : lodgings for design enthusiasts / Sibylle Kramer. - 1st edition. - [Salenstein] : Braun, [2017]. - 207 pages : chielfy color illustrations, maps, plans ; 23 cm.
ISBN 9783037682081 (hf.cl.). . - ISBN 3037682086 (hf.cl.).

Kreituse, Ilga. Pagājušo gadu Latvija 1945-1990 : kā dzīvojām, no kā iztikām, ko apsmējām, par ko priecājāmies / [teksta autore Ilga Kreituse ; tekstu papildinājusi un ilustratīvo materiālu apkopojusi Gundega Sēja, fotogrāfs Gunārs Janaitis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2009] (Jelgavas tipogrāfija). - 168 lpp. : il., karte, faks. ; 30 cm.
ISBN 9789984402253.
Materiālā kultūra - Latvija - 20 gs.
Latvija - Sociālais stāvoklis - 20 gs. Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs. Latvija - Intelektuālā dzīve - 20 gs.

Liberman, Yoav. Working reclaimed wood : a guide for woodworkers, makers & designers / Yoav Liberman. - Ohio : Popular woodworking books, 2018. - 160 p. : ill.
ISBN 9781440350818.

Mašnovskis, V. Muižas Latvijā : vēsture, arhitektūra, māksla / Vitolds Mašnovskis. - Rīga : DUE, 2018. - 512 lpp. : ill.
I. A-H.
ISBN 9789934847950.

Miller, Judith. Wooden houses : from log cabins to beach houses / Judith Miller ; photography by James Merrel. - London : Ryland Peters & Small, 2017. - 192 p. : ill.
ISBN 9781849758017.

Paegle, Ed. Latviešu tautas māksla : īss vēsturisks pārskats / Ed. Paegle. - Atkārtots izdevums. - [Code, Bauskas novads] : [Aleksandrs Aleksandrovs], 2018. - 37 lpp., LV [55] lpp. : ilustrācijas ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 35.-37. lpp. - Īss vēsturisks pārskats par latviešu materiālās kultūras, it īpaši rotājošās tautas mākslas attīstības gaitu, sākot no aizvēsturiskiem laikiem līdz 19. gadsimta sākumam. Par baltu tautas materiālo kultūru liecina rakstu salikumi tautas tērpos, villainēs, cepurēs, jostās, brunčos un citos vīru un sievu apģērbos. Krāsu un rakstu dažādība atrodama izšuvumos, izrakstījumos, aušanas šedevros. Vara rotas, mākslas podniecība, darbarīki, ieroči un daudzi citi priekšmeti liecina par bagāto tautas kultūru arī senatnē. - Pirmizdevums: , [Rīga], 1935.
ISBN 9789934858178.
Tautas māksla - Latvija. Dekoratīvi lietišķā māksla - Latvija. Rotājumi un ornamenti - Latvija. Tautastērps - Latvija. Etniskās rotaslietas - Latvija. Rokdarbi - Latvija.
Latvija - Antikvitātes.

Pīgozne-Brinkmane, Ieva, 1973-. Latviešu apģērbs / Ieva Pīgozne. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - 79 lpp.
ISBN 9789934077128.

Porter, Terry. Wood identification & use : compact edition / Terry Porter. - Lewes : Guild of master craftsman, 2012. - 288 p. : ill.
ISBN 9781861088550.

Repše, Gundega. Tuvplāni: Džemma Skulme / Gundega Repše ; [atb. red. Liene Soboļeva]. - [2. izd.]. - Rīga : Jumava, 2018. - 142, [1] lpp., [16] lp. il. : il., fotogr. - (Latvijai 100). - Grāmatā norādīti divu izdevumu izdošanas gadi: 2000., 2018.
ISBN 9789934202674 : cietos vākos.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 492, [3] lpp. ; 21 cm. - Mākslas vēstures zinātņu doktores Kristinas Sabaļauskaites vēsturisko romānu cikls "Silva rerum" neapšaubāmi ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem pēdējās desmitgades lietuviešu literatūrā un arvien vairāk uzmanības un atzinības tas saņem arī ārvalstīs. Romānu cikls vēsta par Žemaitijas bajāru Norvaišu ģimenes gaitām, sākot no 17. gadsimta otrās puses. Stāstot par vienas dzimtas ļaužu pieredzēto, autore atklāj ne tikai Lietuvas Dižkunigaitijas sadzīvi un politikas samezglojumus, bet zīmē arī daudz plašāku ainu, kurā redzams baroka laikmeta cilvēks un tā sarežģītās attiecības ar sevi pašu, pasauli, dzīvi un nāvi. Arī ceturtā grāmata turpina Norvaišu ģimenes stāstu un pabeidz lielo Viļņas sāgu. Šis romāns vēsta par 18. gs. otro pusi – par laiku, kad notiek straujas pārmaiņas politikā, ekonomikā un kultūrā, par Baroka un Apgaismības laikmetu lūzuma punktu, kad Lietuvas Dižkunigaitija pieredz politisku dekadenci un vienlaikus progresīvu ideju uzplūdus, bet tās bajāri sašķeļas divās nesamierināmās nometnēs.
IV [4].
ISBN 9789934078422.
Vēsturiskā proza, lietuviešu.
Lietuva - Vēsture - 1569-1795 - Daiļliteratūra.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum : vēsturisks romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi Dace Meiere ; tulkotājas redakcijā. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 399, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.: Silva rerum.
3. daļa.
ISBN 9789934050121.
Vēsturiskā proza, lietuviešu.
Lietuva - Vēsture - 1569-1795 - Daiļliteratūra.

Sabaļauskaite, Kristina. Silva rerum : vēsturisks romāns / Kristina Sabaļauskaite ; no lietuviešu valodas tulkojusi un rediģējusi Dace Meiere. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2014 (Poligrāfists). - 382, [1] lpp. ; 20 cm. - Oriģ. nos.: Silva rerum II.
2. daļa.
ISBN 9789934045165.
Lietuviešu romāni.

Schweit, Michael. Tiling complete : expert advice from start to finish / Robin Nicholas & Michael Schweit. - 2nd edition. - Newtown, CT : The Taunton Press, Inc., [2017]. - 268 pages : color illustrations ; 28 cm. - Previous edition: Taunton's tiling complete : expert advice from start to finish / Michael Schweit and Robin Nicholas. . - Includes index.
ISBN 9781631868801 (paperback).

Segliņš, Valdis, 1958-. Derīgie izrakteņi Latvijā : monogrāfija / Valdis Segliņš, Austra Stinkule, Ģirts Stinkulis ; literārās redaktores: Gita Bērziņa, Anna Šmite ; vāka dizains: Baiba Lazdiņa. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 184 lpp. : diagr., il., tab., kartes ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 184. lpp. - Monogrāfijā apskatīti derīgie izrakteņi Latvijā - to izzināšanas vēsture, zemes dzīļu resursu daudzveidība un izplatības galvenās likumsakarības, derīgo izrakteņu izpēte un nozīmīgākās atradnes. Izdevums sniedz plašu pārskatu par izmantojamiem, kā arī mazizplatītiem un problemātiskiem derīgajiem izrakteņiem. Tas iecerēts kā nozīmīgs izziņas avots pētniekiem, studentiem un citiem interesentiem.
ISBN 9789984457413 (ies.).
Derīgo izrakteņu ģeoloģija - Latvija. Derīgie izrakteņi un to ieguve - Latvija.

Smits, Ians Heidns. Īsumā par fotogrāfiju : Kabatas ceļvedis galvenajos fotogrāfijas žanros, darbos, tēmās un tehnikās / Ians Heidns Smits ; no angļu valodas tulkojušas Ieva Kolmane un Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2018. - 224 lpp. : fotogrāfijas.
Melnbaltais foto. Piktoriālisms. Tiešā fotogrāfija. Portrets. Ainava. Ielu fotogrāfija. Krāsa. Pliknis. Klusā daba. Pašportrets. Abstrakcija. Avangards. Karš. Propaganda. Etnogrāfija. Fotožurnālistika. Dokumentālisms. Humānisms. Zinātne. Māksla. Glamūrs. Popārts. Sabiedrība. Topogrāfija. Mode. Reklāma. Paparaci. Konceptuālisms. Inscenējums. Performance. Laikmetīgā māksla. Pašbilde. Fotogrāfi: Njepss, Nadārs, Fentons, O'Salivans, Kamerona, satklifs, Stiglics, Panets, Hains, Mens Rejs, Rodčenko, Kertēšs, Hoiningens-Hīne, Vestons, Brasaī, Abota, Lanža, Evanss, Mohojs-Naģs, Vīdžī, Ensels Adamss, Kapa, Bērka-Vaita, Duano, Franks, Ervits, Āronss, Korda, Arnolda, Roberts Hils Džeksons, Anderss, Eglstons, Uts, Berijs, Vorhols, Šērmane, Goldinga, Pārs, Serano, Štruts, Tilmanss, Veringa, Deikstra, Sugimoto, Araki, Drū, Vols, Krūdsons, Gurskis, Burtinskis. TĒMAS: Laikapstākļi, arhitektūra, skaistums, mīlestība, reliģija, kustība, sirreālais, daba, dzīvnieki, nāve, ikonogrāfija, slavenības, pilsētas ainava, patērnieciskums, šķira, nabadzība, politika, cilvēki, izšķirošais mirklis, tehnoloģija, modernitāte, faktūra, dzimums, vecums, vara, noziegums, ģimene, vernakulārisms, sports, mūzika, jauniešu kultūra, apropriācija. TEHNIKAS: Camera obscura, dagerotipija, kalotipija, cianotipija, kolodija plates, albumīna papīrs, sudraba želatīna kopija, platīna kopija, kolorētā fotogrāfija, krāsa, divkāršā ekspozīcija, fotogramma, mākslīgais apgaismojums, aerotogrāfija, attēla rediģēšana, solarizācija, momentfoto, kodahroms, vienlēcas spoguļkamera (SLR), ilga ekspozīcija, zibspuldze, polaroīds, fotomontāža, fotomanipulācija, neasais fokuss, digitālā fotogrāfija.
ISBN 9789984236735.
Fotogrāfija.

Spector, Tom. How architects write / Tom Spector and Rebecca Damron. - 2-nd edition. - New York : Routledge, 2017. - P270 : ill.
ISBN 9781138947276.

Tait, James. The Architecture Concept Book / James Tait. - New York, NY : Thames & Hudson, 2018. - 280 lpp.
ISBN 9780500343364.

Thomas, H. Drawing architecture / Helen Thomas. - London : Phaidon, 2018. - 320 p. : ill.
ISBN 9780714877150.

Ulberga, Kristīne. Tur : romāns / Kristīne Ulberga ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; foto: Didzis Erra ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums. - [Rīga] : Dienas Grāmata, [2017]. , ©2017. - 244, [3] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XI). - Romāna darbība notiek astoņdesmitajos gados Latvijā, kad gaisā ir jaušamas pārmaiņas, bet padomju režīms joprojām strādā pret cilvēkiem un viņu iespējām. Ir aizliegts pulcēties un darīt to, kas sirdij tuvs, bet neatbilstīgs padomju ideoloģijai. Darbā ir vairākas paralēlas sižeta līnijas. Vēsturiskais romāns vēsta par teritoriju, kur pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados - okupācijas stagnācijas zenītā - bija iespējams uzturēties ikvienam. Ja vien cilvēks spēja izdarīt izvēli. Alternatīvā dzīve kā brīvības ilūzija, iekšējā dzīve - kā brīvības slēdzene. Grāmata nerotaļājas ar laikmeta ainiņām un butaforiju, bet ietiecas cilvēka pamatos, būtībā. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
ISBN 9789934546419.
Latviešu romāni.

Vudforda, Sūzena. Kā aplūkot mākslas darbus / Sūzena Vudforda ; tulkojums latviešu valodā: Renāte Punka. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Ķīna : Toppan Leefung Printing. , ©2018. - 175 lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - (Mākslas pamati). - Bibliogrāfija: 172. lpp. un rādītājs: 173.-174. lpp. - Teksts tulkots no angļu valodas.
ATTĒLU APSKATES PAŅĒMIENI: Attēla radīšanas mērķis/ Bronzīno, Polloks. Kultūras konteksts. Līdzība realitātei. Dizains un struktūra. Kā runāt par mākslas darbiem. ZEME UN JŪRA: Apkārtnes atainošana/ Konstebls, Van Gogs, Dalī, de Vlīgers. Satikšanās ar jūru/ Monē, Tērners, Hokusai, Gvardi. PORTRETI: Grupu portreti/ Korneliss Antoniss, Halss. Viena persona dažādu mākslinieku skatījumā/ Memlings, van der Gūss, Kluē, Ticiāns, Pikaso. Portrets kā mākslas darbs/ Rembrants. Nevis redzētu, bet iztēlotu cilvēku portreti. IKDIENIŠĶAS LIETAS: Žanra glezniecība/ Stēns, Brēgels Vecākais. Lauku darbi. Darbs pilsētā/ Lourijs, Domjē. Ziema laukos/ Limburgi. Cilvēki atpūtā/ Renuārs, Rembrants, Pikaso. Spēlmaņi senatnē un mūsdienās/ Sezans. Klusā daba/ Sezans, de Hēms. Klusā daba ar vēstījumu/ Vorhols, Klāss. VĒSTURE UN MITOLOĢIJA: Piešķirt nozīmi notikumiem. Pagātnes notikumi/Davids, Goija, Pikaso,Rubenss. Māksliniekam tuvi notikumi. Antīkās pasaules mīt/Reni, Makrons, Krānahs Vecākais, botičellii. KRISTĪGĀ PASAULE: Temati. Mocekļu tēli/ Mantenja. Kristus dzīve/ di Paolo, Mazačo. Kristus dzimšana/ Gūss, Boshs. Kristīšana. Krustā sišana/ Grīnevalds, Karavadžo, della Frančeska. Augšāmcelšanās. KOMPOZĪCIJAS DIVĀS DIMENSIJĀS: Matiss, KijonobuDekoratīvas kompozīcijas reliģiskiem mērķiem. Tīra forma/ Mondrians, Alberss, Hērsts. TRADĪCIJA: Lihtenšteins, Klains. Kas tas īsti ir?/ Manē, Pikaso, Raimondi. Seni darbi jaunā kontekstā. KOMPOZĪCIJA: Holbeins Jaunākais, Geinsboro. Daudzfigūru kompozīcijas izveide/ del Pollajolo, Rafaēls. TELPAS ATTĒLOJUMS: Fra Andželiko. Manipulācijas ar telpu/ del Kastanjo, da Vinči, Tintoreto. Divi veidi, kā pavēstīt stāstu. FORMĀLĀ ANALĪZE: Rafaēls. Lineāra un gleznieciska/ Rubenss. Plakne un dziļums. Noslēgta forma un atvērta forma/ Rafaēls, Rembrants, Bellīni, Vermērs. Daudzums un vienotība. Grupas portreta analīze. Viena cilvēka portreta analīzes principi/ Ticiāns, Rubenss. Citi paņēmieni/ Davids, Fragonārs. SLĒPTĀ NOZĪME/ Eiks. KVALITĀTE: Gadi, Džoto. Atšķirīgs vēstījums/ Flinks, Rembrants.
ISBN 9789984236773.
Mākslas novērtējums. Māksla - Vēsture. Glezniecība - Tehnika. Glezniecība - Vēsture. Vizuālā uztvere. Attēla interpretācija. Kristīgā māksla un simbolisms.

Watts, Andrew. Modern construction handbook / Andrew Watts. - 5th edition. - Boston, MA : Birkhauser Verlag, 2018. - pages cm.
ISBN 9783035616910. . - ISBN 9783035616903.

Webb, Michael. Building community / Michael Webb. - New York, NY : Thames & Hudson, 2017. - pages cm.
ISBN 9780500343302 (pbk.).

Wilk, Christopher. Plywood / Christopher Wilk. - New York, NY : Thames & Hudson, 2017. - pages cm.
ISBN 9780500519400 (hardcover).

Zigmonte, Dagnija, 1931-1997. Pavasara krustceles : romāns / Dagnija Zigmonte ; Māksliniece Dina Ābele. - Rīga : Latvijas Mēdiji, 2018. - 319 lpp. - Pirmo reizi grāmatā.
ISBN 9789934155277.

Zilgalvis, Jānis, 1955-. Laiks ceļot : Latvijas sakoptākās pilis, muižas, parki un pastorāti / Jānis Zilgalvis ; literārā redaktore Elīna Rozīte-Bērziņa ; māksliniece Daiga Brinkmane ; tulkojums angļu valodā: Kārlis Streips ; tulkojums vācu valodā: Nora Rutka ; foto: Jānis Zilgalvis ; ēku plānu zīmējumi: Mārcis Zilgalvis = Time to Travel : Latvia's Most Well-Maintained Castles, Estates, Parks and Pastorates. Part II [2] = Zeit zum reisen : die schönsten Schlösser, Gutshäuser, Parks und Pastorate Lettlands. Teil II [2]. - Rīga : Vesta-LK, [2017]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2017. - 279, [1] lpp. : ilustrācijas, plāni ; 20 cm. - (Laika grāmata). - Bibliogrāfija: 217.-224. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā ir apkopoti tipoloģiski visraksturīgākie sava laika un stila labākie paraugi, kas ataino būvmākslas attīstību, kā arī atspoguļo Eiropas arhitektūras ietekmi. Visas minētās pilis, muižas un parki ir neatņemama lauku vai piepilsētu kultūrainavas sastāvdaļa. Grāmata domāta tiem, kuriem ir prieks baudīt sakoptu un skaistu vidi Latvijas muižās, parkos un pastorātos. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
II [2.] daļa.
ISBN 9789934511325.
Muižas - Latvija. Pilis - Latvija. Parki - Latvija. Pastorāti - Latvija.

Žolude, Inga, 1984-. 1904 : Melanholiskais valsis / Inga Žolude. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. - 60, [3] lpp.
ISBN 9789934546730.
Stāsti, latviešu. Latviešu esejas.

2018.g.janvāris - oktobris

Jaunākās grāmatas

2018.g.janvāris - oktobris

Ingels, Bjarke, 1974-. Yes is more : arhikomikss par arhitektūras; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupa]. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2012] (Jelgavas tipogrāfija). - 357, [42] lpp. : il. ; 24 cm. - Ietver projektu rādītāju.
ISBN 9789984234052.
Arhitektūras prakse, starptautiskā - Dānija - Izstādes. Arhitektūra, jauno laiku - 21 gs - Izstādes. Arhitektūras uzņēmējsabiedrības - Dānija - Izstādes.

Ābele, Inga, 1972-. Klūgu mūks : romāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 430, [1] lpp.. - I. Ābeles romāns ir stāsts par pirmo Latgales latviešu baznīckungu un lidotāju debesu alkām, par cilvēka sirds un saprāta ceļiem, par grēku un piedošanu. Galvenā varoņa prototips ir Francis Trasuns (1864-1926) - katoļu priesteris, teoloģijas maģistrs, ievērojams valstsvīrs un sabiedriskais darbinieks, kam 2014. gadā apritētu 150 gadu.
ISBN 9789984887661 (ies.).
Latviešu romāni.
Latgale (Latvija) - Reliģiskā dzīve un paražas - Daiļliteratūra.

Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / Latvijas Universitāte. Latvijas vēstures institūts, Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs. - 1-. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 1998-. - sēj. : il., tab., diagr. ; 27 cm. - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Latviešu valodā; rakstu kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
7. sējums: Veltījums rakstu krājumu sērijas "Senā Rīga" nodibinātājam Latvijas ZA akadēmiķim profesoram Dr. habil. hist. Andrim Caunem 75 gadu jubilejā --.
ISBN 9984601374 (1). . - ISBN 9984601501 (2). . - ISBN 9984601757 (3). . - ISBN 9984601897 (4). . - ISBN 9984601692 (5). . - ISBN 9789984823157 (6). . - ISBN 9789984824260 (7). . - ISBN 9789984824376 (8).
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Periodiskie izdevumi - Rīga. Arhitektūra - Latvija - Vēsture - Periodiskie izdevumi - Rīga.
Rīga (Latvija) - Antikvitātes - Periodiskie izdevumi. Rīga (Latvija) - Vēsture - Periodiskie izdevumi.

Painting in Wall Design /. - Hong Kong : Design Media Publishing Ltd., c2010. - 216 lpp. : il. - Whether in private homes or hotels, restaurants or airports, wall paintings as decor add a rich, individualised dimension. Here, the work of illustrators, interior designers and graphic designers from different countries is presented to show the inspirational qualities they contain and release when integrated into interiors. This book shows the transformations, effects and possibilies they offer.
ISBN 9789881950871.
Sienu apdares pārklājumi. Interjers. Interior decoration.

1000 architectural details : a selection of the world's most interesting building elements. - Barcelona : Firefly Books, 2010. - P295 : ill.
ISBN 9781770859159.

Betsky, Aaron. The complete Zaha Hadid / Aaron Betsky. - Expanded and updated. - New York, NY : Thames & Hudson, 2017. - pages cm.
ISBN 9780500343357.

Jones, Owen. The grammar of ornament : a visual reference of form and colour in architecture and the decorative arts / Owen Jones. - Lewes : Ivy Press, 2016. - 496 p : ill.
ISBN 9781782403319.

Jodidio, Philip. Tree houses : fairy-tale castles in the air / Philip Jodidio ; illustrations by Patrick Hruby. - Cologne : Taschen, c2012. - 351 p. : col. ill. ; 35 cm. - Text in English, French and German.
ISBN 9783836526647 (hbk.). . - ISBN 3836526646 (hbk.).

Zālīte, Māra, 1952-. Paradīzes putni. - Rīga : Dienas Grāmata, [2018]. , ©2018. - 310, [1] lpp. ; 22 cm. - Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns "Pieci pirksti" (2013), ieguvis ne tikai plašu lasītāju, bet arī profesionāļu atzinību. Māra Zālīte saņēmusi gan Lielo lasītāju balvu, gan Latvijas literatūras gada balvu. Autore bija solījusi turpinājumu. Nu šis brīdis ir pienācis - lasītāji saņem romāna "Pieci pirksti" otro grāmatu "Paradīzes putni". Jaunā prozas darba grodā dramaturģija un precīzās poētiskās detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo aprakstīto laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā realitāte, kurā augt, pieaugt un meklēt patiesību. - Romāna "Pieci pirksti" otrā grāmata.
ISBN 9789934546501.
Autobiogrāfiskā proza, latviešu.

MacKenzie, Scott H. ArchiCAD 19 - the Definitive Guide : dive into the wonderful world of Building Information Modeling (BIM) to become a productive ArchiCAD user. - Birmingham : Packt publishing, 2015. - 333 p. : ill.
ISBN 9781849697620.

Clayton, Brian Wilson. Autodesk revit basics training manual / Brian W. Clayton. - Norwalk, CT : Industrial Press, 2017. - pages cm.
ISBN 9780831136215 (softcover : alk. paper). . - ISBN 9780831194581 (epdf : alk. paper). . - ISBN 9780831194598 (epub). . - ISBN 9780831194604 (emobi).

Skowranek, Roman. Basics Lighting Design / Roman Skowranek. - Basel : Birkhauser Architecture, 2017. - 68 pages : illustrations ; 22 cm. - (Basics. Building services).
ISBN 9783037609301. . - ISBN 3037609306.

Multifamily housing : creating a community / edited by Hannah Jenkins. - Mulgrave : images publishing, 2017. - 240 p. : ill.
ISBN 9781864706697.

Corner, Donald B. Passive house details : solutions for high performance design. - New York : Routledge, Taylor & Francis Group ; London, 2018. , ©2018. - xvi, 316 lpp. : ilustrācijas ; 28 cm. - Bibliogrāfija: [311.]-312. lpp. un dažu nodaļu beigās, rādītājs: [313.]-316. lpp.
ISBN 9781138958265.
Ekoloģiskās mājas - Projektēšana un celtniecība. Arhitektūra, dzīvojamo ēku - Vides aspekti. Ilgtspējīga arhitektūra.

Krūmiņa, Inese, 1961-. Zīme. Raksts. Nozīme. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 63 lpp. : il. ; 23 cm + 1 lp. - Pielikumā: 1 lp. Rakstraudzis (tīkls).
ISBN 9789934041945.
Zīmes un simboli - Latvija. Rotājumi un ornamenti - Latvija. Aušana - Latvija - Raksti. Adīšana - Latvija - Raksti. Jostas (apģērbs) - Latvija.

Brašmane, Māra, 1944-. Centrāltirgus / Māra Brašmane ; redaktori: Vladimirs Svetlovs, Anna Volkova ; tulkotāja latviešu valodā Zane Volkinšteine ; priekšvārds: Alise Tīfentāle ; grāmatu sērijas dizains: Aleksejs Muraško. - Rīga : Орбита, [2017]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , © 2017. - 27 lpp., [68] nenumurētas lpp. : fotogrāfijas ; 18 cm. - (Sērija "Publiskā telpa" ; II [2]). - Māras Brašmanes grāmata Centrāltirgus sastāv no dokumentāliem Rīgas Centrāltirgus fotouzņēmumiem, kas tapuši laikā no 1967. līdz 2017. gadam. Hronoloģiskā pieeja sērijai ne tikai sniedz priekšstatu par tirgus dzīves un personāžu maiņu, bet arī dod iespēju izsekot fotouzņēmumu estētikas izmaiņām, paša fotogrāfa skatījuma attīstībai un iespējams pat visinteresantākais skatītāja paša attieksmi pret šķietami nejaušiem pagātnes kadriem. - Teksts latviešu valodā, paralēli tulkots angļu valodā.
ISBN 9789934847684.
Fotogrāfes. Dokumentālā fotogrāfija - Vēsture - 20 gs - Albumi. Tirgi mākslā.
Rīga (Latvija). Latvija. Latvija - Sociālā dzīve un paražas - 20 gs.
Fotogrāfijas.

Putniņa, Mārīte, 1967-. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajos Aizkraukles un Jēkabpils rajonos. - Rīga : Neputns, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 366 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 300.-301. lpp. un personu rādītājs: 308.-311. lpp. - Grāmatā aptverta bijušo Aizkraukles un Jēkabpils rajonu teritorija, kurā ietilpst lielāka daļa Sēlijas novada, kā arī nelielas Latgales un Vidzemes teritorijas. Pētījums atklāj Latvijas dienvidu daļas dievnamu arhitektūras un mākslas vērtības, dod iespēju novērtēt gan vēsturiski izveidojušās reģionālās atšķirības, gan arhitektūras un mākslas attīstības specifiku. Grāmatā ir aprakstītas 43 sakrālās celtnes, atbilstoši konfesionālajai piederībai – no tām 28 ir evaņģēliski luteriskās baznīcas, septiņas Romas katoļu baznīcas, sešas pareizticīgo baznīcas un divi vecticībnieku lūgšanu nami ISBN 9789934565366.
Sakrālā arhitektūra. Baznīcu ēkas. Baznīcas rotājumi un ornamenti. Kristīgā māksla un simbolisms.
Jaunjelgava (Jaunjelgavas novads, Latvija). Aizkraukles rajons (Latvija). Jēkabpils (Latvija). Jēkabpils rajons (Latvija).

Cerību ugunskuri : veltījums Latvijas lauku ļaudīm / grāmatas veidotāji D.Ģēģeris, M.Usenko, A.Mazūra. - Jelgava : Vēsture nākamībai, 2018. - 156 lpp. : il.
ISBN 9789934193910.

Horsta, Karīna, 1991-. Sanatoriju arhitektūra Latvijā 1918—1940 : Sanatorium Architecture in Latvia 1918—1940 / Karīna Horsta ; redaktore Māra Ņikitina ; tulkotāja Stella Pelše ; angļu valodas redaktore Kristiāna Ābele ; mākslinieks Rauls Liepiņš. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 256 lpp. : ilustrācijas, plāni, tabulas ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 251.-256. lpp. - K. Horstas pētījums veidots kā analītisks pārskats par Latvijas Republikā starpkaru periodā uzceltajām un iekārtotajām sanatorijām, būtiski paplašinot priekšstatu par veselības aprūpes iestāžu arhitektūru šajā laikā starptautiskā kopainā. 20. gadsimta 20.-30. gadi Latvijas sanatoriju vēsturē, kuras sākums saistāms ar 19. gadsimta 70. gadiem, bet beigas - ar 20. gadsimta 80. gadiem, rāda šī būvtipa attīstības augstāko punktu, kad sanatorija sevi apliecina kā pārdomāts un stilā ieturēts arhitektūras objekts, kas organiski iekļaujas ainavā un apkārtējās apbūves ansamblī. Latvijas sanatoriju arhitektūrā nozīmīgu ieguldījumu tolaik devuši ievērojami arhitekti, piemēram, Ernests Štālbergs, Kārlis Bikše un Aleksandrs Klinklāvs. Sanatoriju ierīkošanas specifikas dēļ aplūkotie objekti atrodas galvenokārt ārpus Rīgas - lauku apvidos un kādreizējās kūrvietās visā Latvijas teritorijā. - Teksts latviešu valodā; nosaukums, ilustrāciju saraksts un kopsavilkums angļu valodā. - Ziņas par autori uz vāka atloces.
ISBN 9789934872129.
Sanatorijas - Vēsture. Arhitektūra - Latvija - Vēsture - 20 gs. Pilis. Muižas. Celtnes - Rekonstrukcija ar izmantošanas mērķa maiņu. Interjers - Vēsture - 20 gs. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie. Veselības apdrošināšana.
Latvija. Eiropa.
Bibliogrāfijas.

Sloan, Annie. Colour recipes for painted furniture and more : 40 step by-step projects to transform your home / Annie Sloan. - London : CICO books, 2013. - 160 p. : ill.
ISBN 9781782490326.

Dženkinsa, Elisona. Mājokļa pārvērtības : 300 padomi, paņēmieni un knifi prasmīgai remontdarbu veikšanai / Elisona Dženkinsa ; [no angļu valodas tulkojis Guntis Kalns ; redaktors Gints Tenbergs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, ©2015. - 176 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Rādītājs: 172.-175. lpp.
ISBN 9789934055942.
Mājokļi - Ekspluatācija un remonts - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Uzziņu līdzekļi.

Daniels, Chris. The craft of stonemasonry / Chris Daniels. - Ramsbury : The Crowood Press Ltd, 2012. - 190 lpp. : krās. il., plāni ; 27 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju: 187.-190. lpp.
ISBN 9781847973856.
Akmeņu mūrēšana. Akmens zāģēšana. Mūra konstrukcijas - Ekspluatācija un remonts. Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija.

Lejnieks, Jānis, 1951-. Juris Monvīds Skalbergs. Divkāršais kūlenis : modernisms - postmodernisms / Jānis Lejnieks ; literārā redaktore Biruta Jēgere ; tulkotāja angļu valodā Aija Leja-Sausa ; mākslinieks Ivo Grundulis ; foto: Jānis Lejnieks, Indriķis Stūrmanis un Andris Tone. - Rīga : Pētergailis, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 151 lpp. : ilustrācijas, plāni ; 24 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmata ir veltīta vienam no ievērojamākajiem Latvijas arhitektiem – Jurim Monvīdam Skalbergam, kurš pēc Rīgas Politehniskā institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļas absolvēšanas 1960. gadā jau ar saviem pirmajiem darbiem - Krievu drāmas teātra rekonstrukciju, Rīgas Pareizticīgo katedrāles pārbūvi par Zinību namu, muzikālo klubu "Allegro" un citiem - līdz ar Modri Ģelzi, Ivaru Strautmani un Gunāru Asari kļuva par jaunās paaudzes līderiem Latvijas arhitektūrā. Grāmata ir pirmais pilnīgais un zinātniskais pētījums par arhitekta daiļradi. Jura Monvīda Skalberga radošajās iecerēs, realizētajos projektos un stilistikas kūleņos lasītājiem palīdzēs orientēties 120 attēli – unikālas arhitekta celto ēku un to detaļu fotogrāfijas, kā arī nerealizēto projektu reprodukcijas no Latvijas Arhitektūras muzeja un arhīviem. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Nosaukumā uz vāka vārdi "kūlenis" un "postmodernisms" attēloti apgriezti par 180º. . - Personu rādītājs: 149.-151. lpp.
ISBN 9789984334615.
Arhitekti. Modernisms (arhitektūra). Arhitektūra, postmodernā. Arhitektūra un valsts - Vēsture - 20 gs. Celtnes - Rekonstrukcija ar izmantošanas mērķa maiņu. Arhitektūra - Konservācija un restaurācija. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie. Publiskā arhitektūra. Biroju ēkas. Ciemi. Kolhozi. Ūdenstorņi. Pieminekļi. Interjers - Vēsture - 20 gs. Sienu gleznojumi un rotājumi, latviešu - 20 gs.
Latvija. Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.
Biogrāfijas.

Wiles, Richard, 1954-. 1001 ideas for stonework : the ultimate sourcebook : ideas & inspiration for: stone floors & countertops, natural stone walls & fireplaces, landscape features / Richard Wiles. - London : Creative Publishing international, 2009. - 208 lpp. : ilustrācijas. - Ietver rādītāju.
ISBN 9781589234598.
Akmeņu mūrēšana. Interjers.

Merrienboer, Nils van. Architectural material & detail structure / editing, Nils van Merrienboer. - London : Design Media Publishing Ltd, 2016. - 319 pages : color illustrations, plans ; 29 cm. - Includes index.
. Masonry.
ISBN 9781910596531 (Cloth).

Brown, Russell, 1942-. Architectural material & detail structure : glass / Russell Brown. - London : Design Media Publishing (UK) Ltd., 2015. - 319 lpp. : ilustrācijas. - Ietver rādītāju.
ISBN 9781910596326.
Stikla konstrukcijas. Arhitektūra - Projekti un plāni.

Gerber, Eckhard. Architectural material & detail structure : advanced materials / Eckhard Gerber. - London : Design Media Publishing, 2016. - 320 p.
ISBN 9781910596371.

Kristal, Marc. The new old house : historic and modern architecture combined / Marc Kristal. - New York, NY : Abrams, 2017. - pages cm.
ISBN 9781419724046.

Campus landscape : planning & design / edited by Michael Herz. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2013. - 272 p. : ill.
ISBN 9789881545244.

An, Kyung. Who's afraid of contemporary art / Kyung An. - New York, NY : Thames & Hudson, 2017. - pages cm.
ISBN 9780500292747 (pbk.).

Baty, Patrick. The anatomy of color / Patrick Baty. - New York, NY : Thames & Hudson, 2017. - pages cm.
ISBN 9780500519332.

Ferrando, Josep. Architectural Material & Detail Structure : concrete / Josep Ferrando. - London : Design Media Publishing, 2017. - 320 p. : ill.
ISBN 9781910596524.

Zukowsky, John. Architecture inside + out : 50 iconic buildings in detail / John Zukowsky & Robbie Polley. - London : Thames & Hudson, 2018. - 304 p. : ill.
ISBN 9780500343371.

Krastiņš, Jānis, 1943-. Jūgendstila arhitektūra Latvijā : Art Nouveau Architecture in Latvia / Jānis Krastiņš, teksts, foto ; recenzenti: Pols Grīnhalgs, Terēza Monserata Sala i Garsia ; fotogrāfijas: Gints Šteins, Vilnis Zilberts, izdevniecības "Madris" arhīvs ; tulkojums angļu valodā: Inta Liepiņa, Santa Šūna ; literārie redaktori: Ina Eglīte (latviešu val.), Valda Liepiņa (angļu val.) ; SIA Madris, dizains. - Rīga : Madris, 2018. , ©2018. - 303 lpp. : faksimili, ilustrācijas, plāni ; 28 cm. - ‍Grāmata ir īpaša ar to, ka tajā pirmoreiz apkopota visaptveroša informācija par jūgendstila ēkām visā Latvijā, atklājot arī zudušo. Izdevumā līdzās paša autora fotogrāfijām apskatāmi ēku plāni, iekšskati, detaļas un jaušama gaisotne, ko sniedz jūgendstils. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, tulkots no latviešu valodas. - Tekstā minēto celtņu rādītājs: 273.-293. lpp. un personu rādītājs: 295.-301. lpp. . - Speciālo terminu vārdnīca: 265.-271. lpp.
ISBN 9789984318912.
Jūgendstils (arhitektūra). Nacionālais romantisms (arhitektūra). Neoklasicisms (arhitektūra). Muižas.
Latvija.

Senā Rīga : pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē / zin. red. Ieva Ose. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. - 343 lpp. : il. - (9.).
ISBN 9789984824482.

Packevičius, A. Santehniķa rokasgrāmata / Alfredas Packevičius, Saulius Šalna. - Vilnius : Supernamai, 2018. - 367 lpp. : il.
ISBN 9786099596037.

Packevičius, A. Справочник сантехника / Alfredas Packevičius ; Saulius Šalna. - Vilnius : Supernamai, 2018. - 367 lpp. : il.
ISBN 9786099596013.

Akmentiņš, Andris, 1969-. Skolotāji : romāns / Andris Akmentiņš ; redaktore Gundega Blumberga ; Aija Uzulēna, pēcvārda tulkojums ; Jānis Esītis, vāka dizains. - Rīga : Dienas grāmata, [2018]. , ©2018. - 358, [1] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; VIII [8]). - Andra Akmentiņa romāns "Skolotāji", kurš vēsta par lauku skolotājiem Hruščova atkušņa laikā (1953-1960). Tā dēvētais Hruščova atkusnis jūtami ietekmēja manu dzimtu. Vectēvs Andrejs Akmentiņš pārkarsēja galvu siena pļavā un nomira. Siens bija paredzēts gan sovhozam, gan pašiem, precīzāk sakot – desmito tiesu no tā, ko dzimta savāca, kopjot grāvmalas, varēja paturēt savai govij, un bez govs izdzīvot nebūtu iespējams. Mātes brālis Jānis Akmentiņš izskrēja laukā, pārāk plāni ģērbies, un nosala. Kas vēl viņus vienoja, izņemot šo sakāvi galvenajā dzīves cīņā pret nebūtību? Viņi bija lauku skolotāji. Katru varas maiņu pārdzīvojuši vienādi – vispirms slēpjoties, tad atgriežoties skolā. Piecdesmito beigas, sešdesmito sākums. Manu vecāku jaunība, skaists un trauksmains laiks, bet varbūt atmiņas — katram par ko citu — kā lietuvēns dzina visus uz priekšu tā, ka ikviens darbs pārvērtās par cīņu. Dzīves apstākļi izskoloja tādus raksturus, ka, pat jau astotajā gadu desmitā nonākuši, dzimtas ļaudis, iebraucot lauku mājās, izkāpj no automašīnas jau ar iedarbinātu zāģi rokā –ir tam vairs kāda jēga vai nav. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā.
ISBN 9789934546525.
Latviešu romāni.

James, David. Upholstery : a complete course / David James. - Second Revised edition. - Lewes : Guild of Master Craftsman, 2016. - 320 p. : ill.
ISBN 9781784941253.

Richardson, Phyllis. Super light : lightness in contemporary houses / Phyllis Richardson. - London : Thames & Hudson, 2014. - 256 p. : ill.
ISBN 9780500342961.

Contemporary living space / text edited by Gingko Press ; preface by Iñigo Beguiristain, Joaõ Tiago Aguiar. - Berkeley, California : Gingko Press, Inc, 2013. , ©2013. - 240 pages : color illustrations, plans (chiefly color) ; 29 cm. - Contemporary Living Space compiles the best of residential design and architecture from brilliant designers and agencies worldwide. - Includes index.
ISBN 1584235233. . - ISBN 9781584235231.
Beispielsammlung. Pictorial works.

Gēls, Jans. Pilsētas cilvēkiem / Jans Gēls ; no dāņu valodas tulkojusi Inga Mežaraupe ; konsultants arhitektūras jautājumos, priekšvārds: Artis Zvirgzdiņš ; literārā konsultante Renāte Punka ; ilustrācijas un vāka dizains: Camilla Richter Friis van Deurs. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 270, [1] lpp. : ilustrācijas ; 26 cm. - Bibliogrāfija: 264.-266. lpp. un rādītājs: 268.-[271.] lpp. - Ziņas par autoru: uz 4. vāka.
ISBN 9789984236902.
Pilsētas plānošana. Pilsētas plānošana - Vides aspekti. Pilsētas. Pilsētas dzīve.

Caune, Andris, 1937-. Rīga laikmetu griežos 1901-1918 : pilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20. gadsimta sākuma atklātnēs / Andris Caune ; redaktore Ilze Antēna ; māksliniece Ināra Jēgere. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 287 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 23 cm. - Kas bija Rīga 20. gadsimta sākumā, kāda tā izskatījās laikā, kad tika proklamēta Latvijas valsts 1918. gada 18. novembrī? To var uzzināt, lasot šo grāmatu, kura stāsta par Rīgas straujo izaugsmi no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta pirmajam gadu desmitam. Grāmata sastāv no 10 nodaļām, ietverot iepriekš izdoto Andra Caunes grāmatu - "Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem" (1998), "Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta pirms 100 gadiem" (2007), "Latgales priekšpilsēta pirms 100 gadiem" (2013), "Rīgas Vidzemes priekšpilsēta pirms 100 gadiem" (2014), "Rīgas klusais centrs pirms 100 gadiem" (2015) - apkopojumu ar papildinājumiem. Grāmatu veido 128 skatu kartītes. - Uz 1. vāka: Anša Cīruļa zīmēta pastkarte "Rīga dimd, Rīga dimd", 1918. gada novembrī. . - "Veltījums Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai"--Priekštitullapā.
ISBN 9789984824475.
Fotoatklātnes - Izdošana - Vēsture.
Rīga (Latvija) - Antikvitātes. Vecrīga (Rīga, Latvija) - Antikvitātes. Rīga (Latvija) - Vēsture. Vecrīga (Rīga, Latvija) - Vēsture. Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt. Latvija - Iedzīvotāji - Vēsture.
Atklātnes. Attēli.

Eco-housing design / edited by Tris Green. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2013. - 303 P. : ill.
ISBN 9789881545206.

Color and Space : in architecture and interior design / text edited by Gingko Press. - Berkeley : Gingko Press, 2013. - 240 p. : ill.
ISBN 9781584235064.

Makčesnijs, Kriss. 4 izpildes disciplīnas : īpaši svarīgo mērķu sasniegšanai / Kriss Makčesnijs, Šons Kovejs, Džims Halings ; redaktore Ilze Vācere ; tulkojums: Jānis Barons, Ilze Vācere. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - ©2018. - 320 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: [296.]-299. lpp. un alfabētiskais rādītājs. - Ziņas par autoriem: [314.]-317. lpp.
ISBN 9789934074462.
Stratēģiskā plānošana. Līderība. Mērķa noteikšana personāla vadībā. Panākumi uzņēmējdarbībā.

Melbārde, Indra, 1961-. Neirolingvistiskā programmēšana : mācība par personīgo meistarību / Indra Melbārde, Artūrs Zeltiņš ; ilustrāciju autors Imants Liepiņš ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Kristīne Kupce ; priekšvārds: Inta Santa, Māris Arājs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 240 lpp. : diagrammas, ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 25 cm. - (NLP - mācība par personīgo meistarību). - Bibliogrāfija: 233.-234. lpp. - Grāmatas autori Indra Melbārde (M.A. NLP) un Artūrs Zeltiņš (M.A. NLP) ikdienā Personības pilnveidošanas centrā vada neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) kursus - "NLP praktiķis", "NLP meistars", "NLP treneris", "Komunikācijas meistarība" un citus. Šī ir abu autoru trešā grāmata sērijā "NLP - mācība par personīgo meistarību", kurā apkopotas 15 darba gadu gaitā uzkrātās zināšanas un pieredze, kas var būt noderīga ikvienam, kas interesējas par sevis pilnveidošanu. Lasot šo grāmatu, jūs uzzināsiet par veiksmīgas pieredzes modelēšanu un pārņemšanu, kā arī par to, kā neirolingvistisko programmēšanu izmantot koučingā. Grāmata noderēs tiem, kas jau ir pazīstami ar neirolingvistisko programmēšanu, un profesionāliem koučiem, kas vēlas NLP atziņas izmantot savā darbā izcilības modelēšanā. - Titullapā: Personības pilnveidošanas centrs. . - Ziņas par autoriem: 240. lpp.
3. grāmata. Modelēšana. Koučings ar NLP. Tehniku kolekcija.
ISBN 9789934075414.
Neirolingvistiskā programmēšana.
Uzziņu līdzekļi.

Šarmers, Klauss Otto. U teorija : vadība no topošās nākotnes / Klauss Otto Šarmers ; no angļu valodas tulkojusi Antra Lezdiņa ; redaktore Ita Ankoriņa. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 445, [2] lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija: [417.]-439. lpp. un alfabētiskais rādītājs: [440.]-445. lpp. - Mēs dzīvojam laikā, kad skaidri atklājas mūsu kolektīvā nespēja risināt globālas ekoloģiskās, sociālās un garīgās problēmas. Lai stātos pretī šiem izaicinājumiem, nepieciešama jauna veida apziņa un kolektīvās līderības prasmes. Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta pasniedzējs un programmas u.lab līdzdibinātājs Otto Šarmers aicina palūkoties uz pasauli citādi un atklāt revolucionāru pieeju mācīšanās un līderības procesam – U teoriju, kas piedāvā unikālu integrālu skatījumu un praktisku pieeju mūsdienu izaicinājumiem gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. Kāpēc šo pieeju dēvē par U teoriju? Tādēļ, ka Šarmers apraksta procesu, kas, attēlots vizuāli, atgādina burtu U: kreisajā jeb "nokāpšanas" pusē indivīds vai organizācija atver prātu, sirdi un gribu jaunām idejām un atraisās no visiem šķēršļiem, bet labajā lēnām virzās augšup pretī jaunu, inovatīvu ideju prototipēšanai un realizēšanai. Starp abām pusēm U zemākajā punktā atrodas slieksnis, kurā mēs nodibinām saikni ar dziļāko zinību avotu. Kad šķērsots šis slieksnis, nekas vairs nepaliek pa vecam. Gan indivīdi, gan grupa kopumā sāk darboties ar augstāku enerģijas līmeni un nākotnes iespēju izjūtu un tādējādi kļūst par apzinātiem topošās nākotnes nesējiem. - Ziņas par autoru: [446.] lpp.
ISBN 9789934076534.
Sociālās pārmaiņas. Globalizācija. Organizatoriskās pārmaiņas. Organizatoriskā mācīšanās. Līderība.

Adizess, Ichaks Kalderons. Prasmīga pārmaiņu vadība : ievads organizāciju terapijā : universāla un praktiski izmantojama teorija, kā vadīt pārmaiņas un gūt izcilus rezultātus, neradot destruktīvus konfliktus / Ichaks Kalderons Adizess ; no angļu valodas tulkojusi Paula Prauliņa ; Aigara Truhina vāka dizains ; redaktore Zane Seņkova ; priekšvārds: Gregs Materss (Greg Mathers), Jānis Ošlejs. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2018]. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 335 lpp. : shēmas, tabulas ; 23 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Ziņas par autoru: 10.-11. lpp.
ISBN 9789934074486.
Organizatoriskās pārmaiņas. Organizatoriskā efektivitāte. Organizāciju uzvedība. Līderība.

Architecture today / editorial coordination Easter Carrion. - Barcelona : Konemann, 2016. - 502 p. : ill.
ISBN 9788499369785.

Jodidio, Philip. Nomadic homes : architecture on the move / Philip Jodidio. - Cologne : taschen, 2017. - 344 p. : ill.
ISBN 9783836562331.

Biršs, Juris, 1943-. Praktiskā fizika būvinženieriem / Juris Biršs, teksts un fotogrāfijas ; atbildīgā redaktore Anna Pavlovska ; literārā redaktore Diāna Spertāle. - Rīga : Jumava ; Liegra, [2018]. , ©2018. - 214, [1] lpp. : ilustrācijas, shēmas, tabulas ; 24 cm. - Grāmatas autors iecerējis uzrakstīt trīs grāmatas, kas savā saturā ietvertu praktiski visus galvenos būves elementus un tiem raksturīgos piesaistītos būvfizikālos procesus. Tie veido minimumu, kas jāpārzina būvinženierim, lai būve atbilstu vietējiem Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Pirmās grāmatas saturs skar jautājums, procesus, izstrādājumus un konstrukcijas, kas saistītas ar grunts apstākļiem, būvpamatni, būves pamatiem un būves elementiem, kuri atrodas saskarē ar grunti (grīdas uz grunts, pagrabi, drenējošās sistēmas, hidroizolācija utt.).
I [1]. Pamati.
ISBN 9789934572142.
Celtnes - Vides inženierija. Grunts mehānika. Fizika. Pamati - Projektēšana un celtniecība. Grunts sēšanās. Hidroizolācija. Trupes sēnes. Mitrums ēkās. Portāli (arhitektūra). Grīdas. Pagrabi - Projektēšana un celtniecība. Kanalizācija, ēkas. Betona konstrukcijas - Veidņi. Ceļu segumi - Projektēšana un celtniecība.

Lorencs, Juris, 1959-. Varēt. Solvita Āboltiņa / Juris Lorencs, Egīls Zirnis, Ivars Ījabs, Anete Konste, Māris Zanders ; nobeiguma autore Solvita Āboltiņa ; sastādītāja Anete Konste ; literārais redaktors Arvis Kolmanis ; māksliniece Anna Aizsilniece ; foto: Lauris Aizupietis, Baiba Aprāne, Ieva Čīka [un vēl 20 fotogrāfi]. - Rīga : Latvijas Mediji, [2018]. - Jelgava : Jelgavas tipogrāfija. , ©2018. - 318, [1] lpp. : ilustrācijas, portreti ; 23 cm. - Grāmatā sabiedrībā pazīstami publicisti - Juris Lorencs, Egīls Zirnis, Māris Zanders, Anete Konste, Ivars Ījabs - caur intervijām ar Solvitu Āboltiņu un trešo pušu viedokļiem atskatās uz atsevišķiem pēdējās divdesmitgades notikumiem politikā, kā arī iepazīstina lasītājus ar S. Āboltiņas personības dažādajām šķautnēm. Grāmatā iekļautas arī fotogrāfijas no dažādiem S. Āboltiņas dzīves periodiem, kā arī viņas pašas rakstīts nobeigums, kur viņa atbild uz jautājumu, kāpēc šī grāmata bija vajadzīga. - Fotogrāfi arī: Jānis Deinats, Ernests Dinka, Agnese Gulbe, Reinis Inkēns, Gints Ivuškāns, Juris Kmins, Lita Krone, Aivars Liepiņš, Ilgonis Linde, Ieva Lūka, Lauris Nagliņš, Inga Nestere, Edijs Pālens, Uldis Pāže, Vladislavs Proškins, Lelde Rāfelde, Oļesja Sokolova-Godovaņuka, Dmitrijs Suļžics, Vladimirs Svetlovs, Evija Trifanova. . - Uz grāmatas apvāka Jāņa Deinata fotogrāfija.
ISBN 9789934154980.
Politiķes.
Latvija. Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.
Biogrāfijas. Intervijas.

Escher, M. C.(Maurits Cornelis), 1898-1972. Escher on Escher : exploring the infinite / M.C. Escher ; with a contribution by J.W. Vermeulen ; translated from the Dutch by Karin Ford. - New York : H.N. Abrams, 1989. - 158 p. : ill. (some col.) ; 21 cm. - Includes bibliographical references (p. 154). - Translation of: Het oneindige.
ISBN 9780810924147.

Escher, M. C. The Graphic Work / M.C.Escher. - Koln : Taschen, 2016. - 95 p. : ill. - (Introduction and commentary by the artist).
ISBN 9783836529846.

The Magic of M.C.Escher / M.C.Escher. - London : Thames & Hudson, 2017. - 198 p. : ill.
ISBN 9780500290736.

Lancers, Jānis, 1933-. Būvniecība Latvijā, 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - [Rīga] : [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 576 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Grāmata "Būvniecība Latvijā 1918-2018" satura un apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Pirmajā sējumā ietverta informācija par ievērojamāko infrastruktūras objektu un ēku celtniecību, speciālistu izglītošanu un būvzinātnes attīstību Latvijā līdz 1940. gadam. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Par grāmatas sastādītāju un galveno redaktoru Jāni Lanceru sarakstījusi Lana Jūra, 11.-14. lpp. . - Personu rādītājs: 570.-572. lpp. . - Uz 4. vāka Elzas Stērstes dzejoļa "Mani senči" fragments. . - Uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
1. sēj. Būvniecība Latvijā līdz 1940. gadam.
ISBN 9789934194443.
Brīvības piemineklis (Rīga, Latvija). Celtniecība - Vēsture. Celtniecība - Vēsture - 20 gs. Celtniecības industrija - Vēsture - 20 gs. Vernakulārā arhitektūra - Vēsture. Pilskalni - Vēsture. Viduslaiku pilis - Latvija - Vēsture. Nocietinājumi - Vēsture. Pilis - Vēsture. Muižas - Latvija - Vēsture. Teātri - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Rūpnīcas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Baznīcu ēkas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Sabiedriskās ēkas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Celtniecība - Mācīšana un mācīšanās - Vēsture. Inženierbūvniecība - Vēsture. Elektrifikācija - Vēsture. Enerģētika - Vēsture. Termoelektrostacijas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Hidroelektrostacijas - Latvija - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Ceļu būve - Vēsture. Tilti - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Dzelzceļi - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Dzelzceļa stacijas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Dzelzceļa tilti - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Gāzes rūpniecība - Latvija - Vēsture. Gāzesvadi - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Ūdensapgāde - Vēsture. Kanalizācija - Vēsture. Sūkņu stacijas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Bākas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Skolu ēkas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Dzīvojamo ēku celtniecība - Vēsture. Veselības aprūpes iestādes - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Nacionālie pieminekļi - Latvija - Vēsture. Arhitektūra - Konservācija un restaurācija - Vēsture. Būvinženieri. Elektroinženieri. Pasniedzēji. Ceļu būves inženieri. Arhitekti. Arhitekti un būvnieki.
Latvija. Latvija - Celtnes, būves utt - Vēsture. Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt - Vēsture. Krustpils-Jēkabpils tilts (Jēkabpils, Latvija). Gaujas tilts (Sigulda, Latvija). Viadukts pār Lorupes gravu (Latvija).
Biogrāfijas. Attēli. Fotogrāfijas.

Lancers, Jānis, 1933-. Būvniecība Latvijā, 1918-2018 : 3 sējumos / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - [Rīga] : [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 488 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Grāmata "Būvniecība Latvijā 1918-2018" satura un apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Otrajā sējumā apskatīta nozares darbība okupācijas periodā no 1945. līdz 1990. gadam, tā laika celtniecības vadības struktūra, būves un būvmateriālu ražošana šajā periodā un ievērojamāko nozares speciālistu darba biogrāfijas. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs paralēli latviešu, angļu un krievu valodā. - Personu rādītājs: 485.-487. lpp. . - Uz 4. vāka Elzas Stērstes dzejoļa "Mani senči" fragments. . - Uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
2. sēj. Būvniecība Latvijas PSR no 1945. līdz 1990. gadam.
ISBN 9789934194443.
Celtniecības industrija - Vēsture - 20 gs. Celtniecība - Vēsture - 20 gs. Būvmateriālu rūpniecība - Vēsture - 20 gs. Rūpnīcas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Sabiedriskās ēkas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Dzīvojamo ēku celtniecība - Vēsture. Zemes meliorācija - Vēsture. Celtnes - Remonts un rekonstrukcija - Vēsture. Hidrotehniskās būves - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Lauksaimniecības produktu pārstrādes ražotnes - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Slimnīcu ēkas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Sakrālā arhitektūra - Konservācija un restaurācija. Transporta ēkas - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Tilti - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Būvinženieri. Arhitekti. Hidrotehnikas inženieri.
Akmens tilts (Rīga, Latvija). Salu tilts (Rīga, Latvija). Ventspils osta (Latvija). Vanšu tilts (Rīga, Latvija). Latvija.
Biogrāfijas. Fotogrāfijas. Intervijas.

Lancers, Jānis. Būvniecība Latvijā 1918-2018 : 3 sējumos. / sastādītājs un galvenais redaktors Jānis Lancers ; foto: Indriķis Stūrmanis, Juris Kalniņš. - [Rīga] : [Grāmatas "Latvijas būvniecība 100 gados" fonds], 2018. - [Jelgava] : Jelgavas tipogrāfija. - 760 lpp. : ilustrācijas, kartes, plāni, portreti ; 31 cm. - Grāmata "Būvniecība Latvijā 1918-2018" satura un apjoma ziņā uzskatāma par pirmo būvniecības enciklopēdiju Latvijā. Noslēdzošais, trešais sējums veltīts celtniecībai un būvniecības speciālistiem Latvijā pēc 1990. gada, pēc neatkarības atjaunošanas. - Teksts latviešu valodā, satura rādītājs un kopsavilkums angļu un krievu valodā. - Personu rādītājs: 515.-516. lpp. . - Uz 4. vāka Elzas Stērstes dzejoļa "Mani senči" fragments. . - Uz 1. vāka: Ķeguma hidroelektrostacijas celtniecība, 1937. gads, foto: Eduards Kraucs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas celtniecība 2011. gads, foto: Juris Kalniņš ; uz 4. vāka: Rīgas Austrumu klīniskā Universitātes slimnīca, 2007. gads, foto: Juris Kalniņš, Dailes teātris, foto: Indriķis Stūrmanis.
3. sējums. Būvniecība Latvijā pēc 1990. gada.
ISBN 9789934194443.
Celtniecības industrija - Vēsture - 20 gs. Celtniecības industrija - Vēsture - 21 gs. Celtniecība - Vēsture - 20 gs. Celtniecība - Vēsture - 21 gs. Būvmateriālu rūpniecība - Vēsture - 20 gs. Būvmateriālu rūpniecība - Vēsture - 21 gs. Celtniecības industrija - Biedrības utt. Celtniecības industrija - Apbalvojumi, godalgas utt. Tilti - Projektēšana un celtniecība - Vēsture. Ceļu būve - Vēsture. Celtnes - Remonts un rekonstrukcija - Vēsture. Arhitektūra - Konservācija un restaurācija - Vēsture.
Latvija.
Biogrāfijas. Intervijas. Fotogrāfijas.

Contemporary Market Architecture : planning and design / edited by Neil Tomlinson, Valenti Alvarez Planas. - Mulgrave : images, 2018. - 270 p. : ill.
ISBN 9781864707809.

Fachwissen maler und lackierer : werkstoffe ; arbeitstechniken ; gestaltung / autoren des buches "Fachwissen Maler und Lackierer". - 5.Auflage. - Nourney : Verlag Europa-Lehrmittel, 2018. - 432 lpp. : ill.
ISBN 9783808544792.

Ernst, Bruno. The magic mirror of M.C.Escher / Bruno Ernst. - Koln : taschen, 2018. - 116 lpp. : ill.
ISBN 9783836574006.

2017.g.oktobris - decembris

JAUNĀKĀS GRĀMATAS

2017.g. oktobris - decembris

Sports architecture / editing: Li Chunmei. - Hong Kong : Design Media Publishing Limited, 2010. - 287 lpp. : ilustrācijas. - Ietver rādītāju.
ISBN 9789881545015.
Sporta būves - Projekti un plāni. Stadioni - Projekti un plāni. Sporta būves.

Plans and details for contemporary architects : building with color / edited and designed by The Plan. - New York : Thames & Hudson, 2011. - 239 p. : ill. (chiefly col.) ; 31 cm.
ISBN 9780500342671. . - ISBN 0500342679.

500 tricks: Flooring materials and other 2014. - 255 lpp. : il. - (500 tricks). - Teksts angļu, vācu, holandiešu un spāņu val.
ISBN 9783864075025.
Būvmateriāli - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Interjers - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Wood / edited by William Hall ; essay by Richard Mabey. - 217, [6] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: [223.] lpp. un rādītājs.
ISBN 9780714873480.
Celtniecība, koka - Vēsture. Celtniecība, koka - Albumi.

Baker, Mark. Wood for woodturners / Mark Baker. - revised edition. - Lewes : Guild of Mster Craftsman, 2016. - P192 : ill.
ISBN 9781784941260.

Falka, Sandra. Uzdevumu krājums valsts un tiesību pamatos / Sandra Falka, Nikolajs Ozoliņš. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2017. - 112 lpp.
ISBN 9789934543142.

Grosmane, Elita, 1949-. Rīgas Doms gadsimtu gaitā. - Rīga : Jumava, 2017. - 135, [1] lpp. : ilustrācijas, faksimili, plāni. - (Latvijai 100). - Bibliogrāfija: 134.- 135. lpp. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.
ISBN 9789934201646.

Jundze, Arno, 1965-. Sarkanais dzīvsudrabs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 480 lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XIII). - Pēcvārds latviešu un angļu val.
ISBN 9789934546440.
Vēsturiskā proza, latviešu.

Kabakči, Margarita. Rīgas dekoratīvais jūgendstils:veltījums Mihailam Eizenšteinam 150. dzimšanas dienā. Rīga:Jumava,2017- 207 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 207. lpp. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā, tulkots no krievu valodas.
1. daļa. Rīgas dekoratīvais modernisms ; 2. daļa. M. Eizenšteina dzīve un daiļrade.
ISBN 9789934201288.
Arhitekti - Latvija - Rīga. Jūgendstils (arhitektūra) - Latvija - Rīga. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie - Latvija - Rīga. Modernisms (arhitektūra) - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.
Biogrāfijas.

Suņogi, A. Lielā zīmēšanas grāmata]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 406, [1] lpp. : il. ; 31 cm. - "Komplektā: Dīrera radītais skatu rāmis un toņu skala dažādu ēnojuma pakāpju noteikšanai"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934042492.
Zīmējumi - Tehnika.

Zariņa, Aina, (arhitekte). Rietumbengālijas terakotas tempļi / Aina Zariņa & Mihails Ramuss. - 152 lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 x 22 cm. - Bibliogrāfija: 150.-152. lpp. - Skaidrojošā vārdnīca: 137.-149. lpp.
ISBN 9789934192302.
Tempļi - Indija - Vēsture - Rietumbengālija. Hinduistu tempļi - Indija - Vēsture - Rietumbengālija. Terakotas tēlniecība - Indija - Rietumbengālija. Kastas - Indija - Rietumbengālija. Vaišnavisms - Indija - Rietumbengālija. Bhakti.
Rietumbengāle (Indija) - Reliģija. Bengālija (Indija) - Vēsture. Rietumbengāle (Indija) - Reliģiskā dzīve un paražas. Rietumbengāle (Indija) - Sociālā dzīve un paražas. Rietumbengāle (Indija) - Kultūras vēsture. Rietumbengāle (Indija) - Tūrisma maršruti.
Bibliogrāfijas.

Zell, Mo. The Architectural Drawing Course : The hand drawing techniques every architect should know / Mo Zell. - London : Thames & Hudson, 2017. - P 160 : ill.
ISBN 9780500293454.

2017.g.maijs – septembris

JAUNĀKĀS GRĀMATAS

2017.g.maijs - septembris

"Mēs. XX gadsimts" : stāstu krājums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 270, [2] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - Stāstu krājums ir divpadsmit latviešu rakstnieču kopīgs garadarbs. Soli pa solim, lapu pa lapai tajā izgaismojas Latvijas divdesmitā gadsimta vēsture, no piektā gada līdz deviņdesmitajiem.
Saturs: Pieci / Ilze Jansone. Sarunas no frontes / Inga Žolude. Kur es esmu / Andra Neiburga. Subretes dienas / Kristīne Želve. Paradīzes āboli / Nora Ikstena. Bogene / Gundega Repše. Laimdotas abrīvošana / Ieva Melgalve. Sīrups / Inga Ābele. Ērglis / Dace Rukšāne. Saules pulksteņa protokols / Andra Manfelde. Ilgā klusā sezona / Maira Asare. Krusttēvs un brāļi, dūmi un zelts / Laima Muktupāvela.
ISBN 9789984847863 (ies.).
Stāsti, latviešu.

Mākslas enciklopēdija : no viduslaikiem līdz mūsdienām. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", [2012] (Viļņa : Spauda). - 1047, [1] lpp. : krās. il. ; 25 cm.
ISBN 9789934110276.
Māksla - Vēsture.

Lielvārdes josta : no senatnes līdz mūsdienām. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 111, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 110. lpp. - Lielvārdes josta ir leģendārākais latviešu etnogrāfijas atribūts, strīdi un diskusijas par to joprojām ir aktuālas un klātesošas. Izdevumā stāstīts par to, kas ir Lielvārdes josta, kādi ir tās raksti un ko tie varētu nozīmēt, kā tie tiek veidoti un izprasti gadsimtu gaitā. Sarkanbaltā Lielvārdes josta kopā ar sarkanbaltsarkano karogu ir Latvijas simbols. Grāmata ir skaista velte Latvijas simtgadei.
ISBN 9789934118937.
Jostas (apģērbs) - Latvija. Tautastērps - Latvija. Aušana ar rokām - Latvija. Zīmes un simboli - Latvija.

Janis Rozentāls. - Rīga : Neputns, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 528 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 32 cm. - Bibliogrāfija: 465.-468. lpp. un rakstu beigās, personu rādītājs: 491.-492. lpp. - Mākslas albums par gleznotāju Jani Rozentālu (1866-1916) palīdzēs izvērstāk un pilnīgāk izprast mākslinieka personību un apjaust, cik liela nozīme J. Rozentāla daiļradei bijusi un ir Latvijas - un ne tikai Latvijas - kontekstā. - Teksts latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934565090.
Gleznotāji - Latvija. Glezniecība, latviešu - 19 gs. Glezniecība, latviešu - 20 gs. Grāmatu ilustrēšana - Latvija - 20 gs. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - 20 gs.
Darbu katalogi. Biogrāfijas.

Practical building conservation, c2011. - viii, 487 lpp. : il., krās. il. ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Virstitulā: English Heritage.
. Glass & glazing.
ISBN 9780754645573. . - ISBN 0754645576.
Iestiklošana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Stikls - Bojāšanās, nolietošanās utt - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Uzziņu līdzekļi.

Practical building conservation. - London : English Heritage ; Farnham, Surrey : Ashgate ; Burlington, VT, c2012. - viii, 461 lpp. : il., krās. il. ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Virstitulā: English Heritage. . - Pirmpublicējums: 2009.
. Metals.
ISBN 9780754645559. . - ISBN 075464555X.
Dekoratīvā metālapstrāde - Ekspluatācija un remonts. Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija.

Practical building conservation / volume editors: David Odgers and Alison Henry. - London : English Heritage ; Farnham, Surrey : Ashgate ; Burlington, VT, c2012. - viii, 338 lpp. : il., krās. il. ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Virstitulā: English Heritage. . - Pirmpublicējums: 2009.
. Stone.
ISBN 9780754645528. . - ISBN 0754645525.
Būvakmeņi - Bojāšanās, nolietošanās utt. Akmens - Saglabāšana. Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija.

Practical building conservation / [volume editor: David Odgers]. - London : English Heritage ; Farnham, Surrey : Ashgate ; Burlington, VT, c2012. - viii, 308 lpp. : il. (arī krās.) ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Virstitulā: English Heritage. . - Ietver rādītāju.
. Concrete.
ISBN 9780754645658.
Betons. Betona konstrukcijas - Bojāšanās, nolietošanās utt. Betona konstrukcijas - Ekspluatācija un remonts. Vēsturiskās celtnes - Lielbritānija - Konservācija un restaurācija.

Practical building conservation / volume editor Alison Henry. - Burlington ; VTFarnham, Surrey, England : Ashgate, 2015. - P374 : ilustrācijas ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
1. sēj. Earth, brick & terracotta.
ISBN 9780754645535.
Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija. Blietētas zemes celtniecība. Ķieģeļu konstrukcijas. Terakota. Celtniecība, terakotas.

Contemplating a New Chinese Style / editor and texts Bridget Vranckx. - Barcelona : Loft, 2011. - P190 : ill.
ISBN 9788499362014.

Living with wood : Le bois - architecture, intérieurs et design = Wohnen mit Holz = Leven met hout = Arquitectura con madera = Vivere con il legno = Arquitetura com madeira = Leva med trä / editorial coordinator, Claudia Martinez Alonso. - Barcelona : Könemann, 201. - 503 lpp. : ilustrācijas. - Teksts angļu, franču, vācu, holandiešu, spāņu, itāļu, portugāļu un zviedru val.
ISBN 9781510704534.
Celtniecība, koka - Albumi. Koks interjerā - Albumi.

Painting & decorating / Derek Butterfield ... [et al.]. - 6th edition. - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2011. - xii, 308 lpp. : il. (arī krās.) ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Autori arī: Alf Fulcher, Brian Rhodes, Bill Stewart, Derick Tickle, John Windsor.
ISBN 9781444335019 (pbk. : alk. paper).
Mājas krāsošana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Mājas krāsošana - Iekārtas un apgāde - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Nacionālās profesionālās kvalifikācijas (Lielbritānija) - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Uzziņu līdzekļi.

Twentieth-century building materials : history and conservation / edited with a new preface by Thomas C. Jester. - Los Angeles, California : Getty Conservation Institute, 2014. - xiv, 320 lpp., [20] lpp. iel. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - "First published in 1995 as "Twentieth-Century Building Materials: History and Conservation" by Technical Preservation Services, National Park Service, U.S. Department of the Interior. An illustrated version was published in 1995 by McGraw Hill in cooperation with the National Park Servic
ISBN 9781606063255 (pbk.).
Būvmateriāli - Amerikas Savienotās Valstis - Saglabāšana.

Modern Architecture A-Z / edited by Aurelia & Balthazar. - Köln : Taschen, 2016. - 693 p. : ill.
ISBN 9783836556316.

Hopsca / editing : Arthur Gao. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2011. - 270 p. : ill.
ISBN 9789881973900.

Hotel proposals / editing : James YU. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2012. - 287 p. : ill.
ISBN 9789881507129.

Urban landscapes / edited by Pang Wei ; translated by Sophia & Fang Huiqian. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2013. - 256 p. : ill.
ISBN 9789881566317.

Interior lighting / edited by Darren Du ; translated by Katy Lee. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2011. - 239 lpp. : il. - Ietver rādītāju.
ISBN 9789881973870.
Apgaismojums, arhitektūras un dekoratīvais. Interjera apgaismojums.

Andrews, Jonathan, 1962-. Architectural visions : contemporary sketches, perspectives, drawings / Jonathan Andrews. - 1st ed. - [Berlin] : Braun, 2010. - 367 p. : ill. (chiefly col.) ; 25 x 29 cm.
ISBN 9783037680353.

Brastiņš, Ernests. Latviešu ornamentika : pirmais izdevums 1923.gadā(Latviešu senatnes pētītāju biedrība) / Ernests Brastiņš. - Rīga : Arto, 2017. - 72 lpp. : il.
ISBN 9789934858123.

Bush, Sophie. Warehouse home / Sophie Bush. - New York, NY : Thames & Hudson, 2017. - 320 pages cm.
ISBN 9780500519462 (hardcover).

Campbell, James W. P. Brick : a world history : with over 600 illustrations, 570 in colour / James W.P. Campbell ; photographs by Will Pryce. - Compact edition. - London : Thames & Hudson, 2016. - 320 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 32 cm. - Bibliogrāfija: 314.-318. lpp. un rādītājs: 319.-320. lpp.
ISBN 9780500343197.
Ķieģeļi - Vēsture. Ķieģeļu konstrukcijas - Vēsture. Arhitektūra - Vēsture.

Cassell, Julian. Home decorating : covers all rooms, surfaces, styles and techniques / Julian Cassell, Peter Parham, Alex Portelli. - Sparkford : Hynes, 2015. - 224 p. : ill.
ISBN 9780857338372.

Ching, Francis D. K., 1943-. European building construction illustrated / Francis D.K. Ching, Mark Mulville. - Chichester : Wiley, ©2014. - [472] lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781119953173 (pbk.).
Dzīvojamo ēku celtniecība - Eiropas Savienības valstis - Standarti. Standarti, tehniskie - Eiropas Savienības valstis.

Conran, Terence. Eco house book / Terence Conran. - London : Conran Octopus, 2013. - P270 : ill.
ISBN 9781840916027.

Glancey, Jonathan. Architecture : a visual history / Jonathan Glancey. - London : Dorling Kindersley, 2017. - 416 p. : ill.
ISBN 9780241288436.

Grafton, Ann. Interior transformations / Ann Grafton. - London : Jacqui Small, 2008. - P192 : ill.
ISBN 9781906417123.

Hawksley, Lucinda. Bitten by witch fever : wallpaper & arsenic in the Victorian home / Lucinda Hawksley. - New York, NY : Thames & Hudson Ltd/The National Archives, [2016]. - 256 pages : color illustrations ; 26 cm. - Includes bibliographical references (pages 250-253) and index. - Beautiful to look at and compelling to read, this book is a highly original and captivating volume that interleaves facsimile sections of alluring, arsenic-laden wallpapers with thought-provoking narrative. It is tracing the arresting story of the use and effects of the toxic pigments ingrained in popular wallpapers of the nineteenth century. Hawksley presents the history of Scheele's green and schweinfurt green, pigments created using arsenic, which produced the vibrant shades whose brilliance made them instant favourites with wallpaper designers and householders alike. With the aid of contemporary case studies and reports in the press, she reveals how, by the middle of the century, manufacturers were producing millions of rolls of arsenical wallpaper, with devastating consequences for those working in their factories and for those living in rooms decorated with the deadly designs. The wallpaper sections display dazzling long-lost work from the great designers and printers of the age, including Christopher Dresser, Corbiere, Son & Brindle, Charles Knowles & Co. and Morris & Co.--whose owner was famously dismissive of the fatal effects of living with arsenic-filled wallpapers. - Includes index.
Introduction: Arsenic & Victorian paper hangings -- Chapter one: Arsenic murder & myth -- Chapter two: Madness in the method; Poison in the process -- Chapter three: Arsenic in the home -- Chapter four: The wallpaper designers -- Chapter five: The public debate -- Chapter six: Getting away from it all -- Chapter seven: The rise of arsenic-free wallpaper.
ISBN 9780500518380. . - ISBN 0500518386.
Grossbritannien.

Hertzberger, Herman, 1932-. Lessons for students in architecture / Herman Hertzberger. - 7th edition. - Rotterdam : nai010 Publishers, 2016. - 272 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Ietver bibliogrāfiju.
ISBN 9789462083196 (pbk).
Arhitektūra.

Hoadley, R. Bruce. Understanding wood : a craftsman's guide to wood technology / R. Bruce Hoadley. - Newtown, CT : Taunton Press ; [Emeryville, CA] : Publishers Group West [distributor], c2000. - 280 lpp. : il. (arī krās.), tab. ; 29 cm. - Ietver bibliogrāfiju (272.-274. lpp.) un rādītāju.
ISBN 9781561583584. . - ISBN 1561583588.
Kokapstrāde. Koksne.

Hough, Romeyn Beck, 1857-1924. The woodbook : the complete plates = die vollstèandigen Tafeln : the American woods / Romeyn B. Hough. - New edition. - Köln : Taschen, 2014. - 766 pages : color illustrations ; 25 cm. - Includes bibliographical references (page 764) and index. - Parallel text in English, German, and French. - "Complete plates, die vollständigen, toutes les planches.". . - Originally published in 2002.
ISBN 9783836536035. . - ISBN 383653603X.
North America. United States.
Pictorial works.

Ikstena, Nora, 1969-. Trīs : triloģija / Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; vāka noformējumā izmantota Levana Beridzes fotogrāfija. - Otrais izdevums jaunā redakcijā. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 349, [2] lpp. ; 22 cm. - N. Ikstenas triloģiju "Trīs" veido romāni "Dzīves svinēšana" (1998), "Jaunavas mācība" (2001) un "Mātes piens" (2015). To vienojošais pavediens - mātes un meitas, kuras dažādos laikos un laikmetos cenšas noskaidrot, kā dzīvot, lai nepazaudētu savu balsi, lai nekļūtu par zvanu bez mēles.
Saturs: Dzīves svinēšana ; Jaunavas mācība ; Mātes piens.
ISBN 9789934546242.
Latviešu romāni.

Jodidio, Philip. Architecture now! : Architektur heute = L'architecture d'aujourd'hui / Philip Jodidio ; [German translation, Karin Haag ; French translation, Jacques Bosser]. - Köln : Taschen, 2013. - v. <1, 4-9> : ill. (chiefly col.) ; 26-28 cm. - Parallel text in English, German and French. - Includes indexes.
9.
ISBN 3822860654 (

Jodidio, Philip. Small architecture / Philip Jodidio. - Köln : Taschen, 2017. - P570 : ill.
ISBN 978836547901.

Kenton, Martha. The book of ultimate faux finishes / by Martha Kenton. - Kansas : Society of decorative painters, 2005. - 64 p. : ill.
ISBN 9781574865400.

Lawrence, Mike. Painting skills / Mike Lawrence. - London : Lorenz Books, 2013. - 64 pages : ill. - (do -it-yourself).
ISBN 9780754826675.

Leibus, Inguna. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016. - 152 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - I. Leibus grāmatā aplūkota saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu veidus, grāmatvedību un nodokļus. Grāmata tapusi, izmantojot autores ilggadējo pieredzi, mācot un konsultējot topošos un jaunos uzņēmējus. Katras nodaļas vai apakšnodaļas beigās norādītas divu populārāko komersantu veidu - SIA un IK - būtiskākās atšķirības.
ISBN 9789984896120.
Grāmatvedība - Latvija. Nodokļi - Latvija. Komerctiesības - Latvija.

Liesma, Agne. Senbaltu spēka zīmes un raksti / Agne Liesma ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā redaktore Ligita Smilga ; fotogrāfe Eiženija Anna Freimane. - Rīga : Jumava, [2013] (MicroDot). - 120 lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 119. lpp. - Agnes Liesmas unikālajā grāmatā atradīsit atbildes uz jautājumiem: kā enerģētiski attīrīties, skaitot dainas, kā meditēt, izmantojot senbaltu zīmes un rakstus, kā sevi aizsargāt ar senbaltu zīmju un rakstu palīdzību. Autore apraksta katru zīmi, smalki izstāstot tās enerģētisko vērtību. Katrai zīmei ir piemeklēta atbilstoša latvju daina, kuru skaitot var meditēt.
ISBN 9789934113048.
Zīmes un simboli. Zīmes un simboli - Latvija. Tautasdziesmas, latviešu. Pašaizsardzība - Psihiskie aspekti.

Mintaurs, Mārtiņš, 1979-. Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā / Mārtiņš Mintaurs ; [literārais redaktors un korektors Arturs Hansons ; recenzenti: Jānis Lejnieks [priekšvārda autors], Andris Šnē ; tulkotāja angļu valodā Rita Laima Bērziņš ; māksliniece Anta Pence]. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 252, [8] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. - M. Mintaura monogrāfijā apskatīta arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. Tas ir pirmais publicētais darbs, kas aplūko nozares atbildīgo institūciju darbu, kā arī arhitektūras mantojuma tiesisko aizsardzību un vēsturisko celtņu saglabāšanas teorijas un prakses attīstību. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934512896.
Arhitektūra - Latvija - Konservācija un restaurācija. Vēsturiskās celtnes - Latvija - Konservācija un restaurācija. Iznīcinātā arhitektūra - Latvija.

Niven, Marina. Outdoor painting techniques & faux finishes / Marina Niven, Louise Hennigs. - Minnetonka, Minn : Creative Publishing International, 2002. - 128 p. : col. ill. ; 26 cm. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 1589230221 (pbk.).

Parute, Edīte. Stila un modes enciklopēdija / Edīte Parute. - Rīga : Jumava, 2013 (Tipogrāfija Rota). - 582, [1] lpp., [32] lpp. krās. iel. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (574.-[583.] lpp. un atsauces: 563.-573. lpp.). - E. Parutes grāmata ir unikāls pētījums par stila un modes attīstību dažādos laikmetos un valstīs. Laika posmi sarindojas no Senās Ēģiptes līdz pat 20. gadsimtam. Lai iespējami daudzpusīgi atspoguļotu tērpu vēstures gaitu, darbā liela uzmanība veltīta ikvienai niansei, kas līdzās tērpam veido laikmeta seju, sākot ar laikmeta kultūrvēsturiskā fona ietekmi un beidzot ar tērpa kopformu. Grāmatas beigās ievietota modes vārdnīca. - Atkārtots izdevums mīkstajos vākos.
ISBN 9789934111457.
Mode - Vēsture.

Perez, Fernando. Arcitectural material & detail structure : metal / Fernando Perez. - London : Design Media Publishing (UK), 2015. - 319 p. : ill.
ISBN 9781910596166.

Pye, Chris. Chris Pye's woodcarving course & reference manual / by Chris Pye. - East Petersburg, PA : Fox Chapel Pub. Company, 2010. - 159 p. : ill. ; 29 cm. - Includes index.
ISBN 9781565234567 : $19.95. . - ISBN 1565234561 : $19.95.

Pīra-Rezovska, Baiba. Rīgas dārzu un parku ceļvedis / Baiba Pīra-Rezovska, Anitra Tooma ; atb. redaktore Irīna Meļņika ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 199, [2] lpp. : kartes, fotogrāfijas, plāni. - Praktisks izdevums-ceļvedis, kas stāsta, kā veidojušies Rīgas parki, iepazīstina ar slavenākajiem to veidotājiem un kopējiem, kā arī apskata nozīmīgākos Rīgas dārzus un parkus šodien - to ievērojamākos dendroloģiskos stādījumus un infrastruktūras objektus. Izdevums gan dārzkopības nozares studentiem un cienītājiem, gan vienkārši interesentiem.
ISBN 9789934200809.

Powers, Alan. 100 years of architecture / Alan Powers. - London : Laurence King, 2016. - P303 : ill.
ISBN 9781780678238.

Sayers, Charles Marshall, 1892-. The book of wood carving : technique, designs, and projects / by Charles Marshall Sayers. - New York : Dover Publications, 1978, c1942. - 118 p. : ill. ; 27 cm. - Reprint, with new pref., of the ed. published by Caxton Printers, Caldwell, Idaho.
ISBN 0486236544 : $3.00.

Santos Quartino, Daniela. The bible of classic furniture : new furniture inspired by classical style / Daniela Santos Quartino, Anna Jolis, texts, English translation, Cillero & de Motta. - Barcelona : LOFT, ©2012. - 419 lpp. : il. - Teksts paralēli angļu un spāņu val.
ISBN 9788499367217 (hardback).
Mēbeles. Mēbeļu dizains. Mēbeles - Vēsture. Mēbeļu dizains - Vēsture.

Saunders, Gill. Wallpaper in interior decoration / Gill Saunders. - London : Watson-Guptill ; [V&A], 2002. - 160 p. : col. ill. - Rād.
ISBN 0823056228.
Interjers. Dizains. Tapetes. Sienu apdares pārklājumi.

Skinner, Kerry. The paint effects bible : 100 recipes for faux finishes / Kerry Skinner. - Buffalo, NY : Firefly Books, 2012, c2003. - 256 lpp. : krās. il. ; 21 cm. - Ietver rādītāju.
ISBN 9781770851405.
Mājas krāsošana. Faktūras krāsošana. Apdare un apdares materiāli. Rotājumi un ornamenti.

Sloan, Annie. Quick and easy : paint transformations ; 50 step-by-step to makeover your home for next to nothing / Annie Sloan. - New York : CICO books, 2010. - 160 p. : ill.
ISBN 9781906525750.

Smith, Elizabeth A.T. Case study houses : 1945-1966 ; the California Impetus / Elizabeth A.T.Smith. - Köln : Taschen, 2016. - 96 p. : ill.
ISBN 9783836537601.

Stevenson, NJ. Modes vēsture : aizraujošs ceļojums modes mākslā / NJ Stevenson ; [no angļu valodas tulkojusi Stella Pelše]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 288 lpp. : il. ; 26 cm. - Bibliogr.: 282.-283. lpp. . - Rād.: 284.-287. lpp. . - Ietver bibliogr. (282.-283. lpp.) un rād. (284.-287. lpp.). - Oriģ. nos.: The chronology of fashion.
ISBN 9789934024603.
Mode - Vēsture. Mode - Vēsture. Apģērbs - Vēsture.

Šnepe, Ineta, 1962-. Matemātika ekonomikas pamatjautājumu apguvei / Ineta Šnepe, Sandra Janaite. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2016 (Drukātava). - 39 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 39. lpp.
ISBN 9789934543081.
Ekonomika, matemātiskā - Mācību palīglīdzekļi. Matemātika - Mācību palīglīdzekļi.

Taubert, Johannes. Polychrome sculpture : meaning, form, conservation / Johannes Taubert ; edited with an introduction by Michele D. Marincola ; translated from the German by Carola Schulman. - Los Angeles : Getty Conservation Institute, 2015. - xiv, 234 pages : illustrations ; 27 cm. - Includes bibliographical references (pages 212-215) and index. - "A translation into English of an important work, originally published in German in the 1970s, on the making and meaning of European medieval and Baroque painted wood sculpture. It combines scientific analysis of materials with an art-historical appreciation of form and function, an approach that has led to the development of technical art history as practiced today"--Provided by publisher. - "The present volume is based on the 1983 German edition"--Page xiv.
ISBN 9781606064337 (pbk.).

Tavonatti, Mia. 101 textures in oil & acrylic / by Mia Tavonatti. - Orchard : Walter Foster, 2013. - P128.
ISBN 9781600582998.

Vaska, Baiba, 1950-. Rotas un ornaments Latvijā no 13. gs. līdz 18. gs. vidum / Baiba Vaska ; [redaktore Ilze Antēna ; tulkotājs Valdis Bērziņš ; attēlu parakstu tulkotāja Alise Šulte ; vāka mākslinieks Māris Garjānis ; foto: Roberts Kaniņš ... u.c. ; Baibas Vaskas, Aigas Ivbules un Dzintras Zemītes zīmējumi]. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ; (Dardedze Hologrāfija), 2017. - 298, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija , 1407-4540 ; Nr. 22). - Bibliogrāfija: 214.-220. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un ilustrāciju paskaidrojumi angļu valodā.
ISBN 9789984747361.
Rotaslietas - Livonija. Rotājumi un ornamenti - Livonija. Etniskās rotaslietas - Latvija - Vēsture. Rotājumi un ornamenti - Latvija - Vēsture. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija.
Latvija - Antikvitātes.

Woolley, Tom. Building materials, health and indoor air quality : no breathing space? / Tom Woolley. - New York, NY : Routledge, 2017. - 211 pages cm. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781138934474 (hardback : alk. paper). . - ISBN 9781138934498 (pbk. : alk. paper). . - ISBN 9781315677965 (ebook)(atcelts).

Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm : [mācību grāmata] / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 124.-125. lpp. - Ņ. Zaķes mācību grāmata adresēta audzēkņiem, kuri apgūst uzņēmējdarbības pamatus un vēlas sociālo zinību jomā padziļināt vispārējo kompetences līmeni. Tajā atspoguļoti galvenie uzņēmējdarbībā aktuālie temati. Katras nodaļas beigās doti zināšanu pārbaudes testi un uzdevumi. - Komplektā mācību grāmata un metodiskais materiāls skolotājiem.
ISBN 9789934543067.
Uzņēmējdarbība - Mācību līdzekļi vidusskolām.

Zukowsky, John. Why you can buld it like that : modern architecture explained / John Zukowsky. - London : Thames & Hudson, 2015. - 225 p. : ill.
ISBN 9780500291788.

2016.g.decembris – 2017.g.marts

2016.g.decembris – 2017.g.marts

Filimora, Pollija. Dublina / Pollija Filimora un Endrū Sengers ; [no angļu val. tulk. Linda Deičmane ... u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2006. - 144 lpp. : il., kartes ; 19 cm. - (DK Ceļvedis Top 10). - Īrijas pilsētu rād.: 144. lpp. . - Alf. rād.: 136.-141. lpp.
ISBN 9984376737. . - ISBN 9789984376738.
Dublina (Īrija) - Ceļveži.

Bremblets, Rīds. Milāna un ezeri : ceļvedis / Rīds Bremblets ; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa ; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 160 lpp. : krās. il., kartosh. ; 19 cm. - (Top 10). - Alf. rād.: 150.-156. lpp. - Oriģ. nos.: Milan & the lakes : Travel guides.
ISBN 9789984409740.
Ezeri - Itālija - Ceļveži. Ezeri - Itālija - Kartes, tūrisma.
Milāna (Itālija) - Ceļveži. Milāna (Itālija) - Kartes, tūrisma.

Mākslas vēsture un teorija : Art history and theory / galv.red. Elita Grosmane. - Nr. 1 (2003)-. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2003-. - sēj. : il. (dažas krās.) ; 30 cm. - Latviešu, angļu, krievu val.; kopsav. angļu val.; satura rād. latviešu un angļu val.
ISSN 1691-0869.
Māksla - Latvija - Vēsture - Periodiskie izdevumi.

Šeinemanis, Jirgens. Berlīne : TOP 10 : Ceļvedis : labākais, kas noteikti jāredz / Jirgens Šeinemanis, no angļu val. tulk. Magda Riekstiņa. - otrais atjaunotais un papildinātais izd. - Rīga : Apgāds "Zvaigzne ABC" SIA, [bez izd. g.]. - 192 lpp. : il., fotogr., Berlīnes kartes. - (Ceļvedis).
ISBN 9789934004520.

Grieķija : Atēnas un kontinentālā daļa : ceļvedis / sast. Marks Dubins ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva ; red.: Biruta Alksne, Ilona Ruķere. - 2. atjaunotais un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 352 lpp. : krās. il., ģīm., tab., kartosh. ; 22 cm. - (DK ceļvedis). - Palīgrād.: 123.-127. lpp., 328.-349. lpp. - Oriģ. nos.: Greece : Athens & The mainland.
ISBN 9789984405971.
Grieķija - Ceļveži.

Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp. : il. ; 25 cm. - (Latvijas viduslaiku pilis ; 9). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu vai vācu valodā.
ISBN 9789984824413.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija. Viduslaiku pilis - Latvija. Viduslaiku pilis - Latvija - Konservācija un restaurācija.

Piranesi, Giovanni Battista, 1720-1778. Piranēzi. Romas antikvitātes. - Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2016. - 253 lpp. : il. ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 253. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Iztādes "Piranēzi. Romas antikvitātes" Mākslas muzejā "Rīgas Birža", 28.07.-11.08.2013., katalogs.
ISBN 9789934538094.
Oforts, itāliešu - 18 gs - Izstādes. Arhitektūra, romiešu, mākslā - Izstādes. Oforts - Latvija - Izstādes - Rīga. Mākslas muzeji - Latvija - Izstādes - Rīga.
Roma - Antikvitātes.

Kota, Laima, 1962-. Istaba : romāns / Laima Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 318, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts : vēstures romānu sērija ; 12). - L. Kotas romāns ļauj ielūkoties Latvijas ļaužu dzīvē pirms trim gadu desmitiem, kad arvien lielākās saimnieciskās grūtībās nonākusī padomju valsts vara pēkšņi kļuva labvēlīga cilvēciskai vēlmei dzīvot pārticīgāk un izsludināja perestroiku. Rakstniece šo laiku izvelk no cilvēku atmiņām, izmantojot visus savus iemīļotos žanrus – burlesku un absurda trilleri, farsu un sakāpinātu reālismu –, lai secinātu: pēc tā, ko esam pārdzīvojuši, izejot caur padomju stroju, gan jau izturēsim arī 21. gadsimta sagādātos pārbaudījumus. Padomju laika filmu stilistikas berze ar L. Kotas košo pieredzi un sulīgo personisko rokrakstu rāda to karnevālisko materiālu, no kura nācās tapināt nākamo Latvijas neatkarību. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu valodā.
ISBN 9789934546341.
Latviešu romāni.

Ābele, Inga. Duna / Inga Ābele. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 430, [2] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7).
ISBN 9789934546358.

Venēcija un Veneto : ceļvedis / galvenie sastādītāji Sūzija Boultone un Kristofers Ketlings ; [no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2013. - 320 lpp. : il., kartes ; 23 cm + 1 salocīta lp. karte. - (DK ceļvedis). - Pievienota Venēcijas pilsētas karte. - Rādītāji: 298.-315. lpp.
ISBN 9789934033322.
Venēcija (Itālija) - Ceļveži. Venēcija (Itālija) - Kartes. Veneto reģions (Itālija) - Ceļveži. Veneto reģions (Itālija) - Ceļveži.

Manfelde, Andra. Virsnieku sievas / Andra Manfelde. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 252 lpp. - (Mēs. Latvija. XX gadsimts).
ISBN 9789934546365.

Spārītis, Ojārs, 1955-. Zlēku baznīca / Ojārs Spārītis ; [atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Imants Lancmanis, Vitolds Mašnovskis, foto]. - Rīga : Jumava, ©2017. - 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Zlēku baznīca, kurai 2015. gadā atzīmējām 370. gadskārtu kopš tās pamatakmens likšanas, ir krāšņākais senās un ievērojamās fon Bēru dzimtas ieguldījums ar kultūras pieminekļiem bagātajā Kurzemes sakrālajā ainavā. Tā ir neatņemama mūsdienu Zlēku kultūrvides sastāvdaļa, turklāt pati izteiksmīgākā un skaistākā, jo muižas saimniecības ēkas un kungu namu līdz nepazīšanai ir izpostījušas Otrā pasaules kara liesmas un laiks.
ISBN 9789934200434.
Baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads). Luterāņu baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads). Baznīcas rotājumi un ornamenti - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads).
Zlēku pagasts (Ventspils novads, Latvija) - Baznīcas vēsture.

Arnold, Ulrich. Baulicher Holzschutz : grundlagen, planung, ausführung / Ulrich Arnold. - Köln : Rudolf Müller, 2016. - S238 : ill.
ISBN 9783481033781.

Law, Alex. Handbuch Polstern : techniken, werkzeuge, materialien / Alex Law. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2016. - S256 : ill.
ISBN 9783421040275.

Holzschutz : holzkunde - pilze und insekten-konstruktive un chemistre / Wohram Scheiding/Peter Grabes/Tilo Haustein u.c. - 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. - Lepzig : Carl Hansen Verlag, 2016. - S296 : mit329 bildern und 34 tabellen.
ISBN 9783446447776.

Thoma, Ervin. Holzwunder : die rückkehr ; der bäumein unser leben / Erwin Thoma. - 2. Auflage. - Salzburg : Servus bei Benevento Publishing, 2016. - S240 : ILL.
ISBN 9783710401053.

Tourles, Stephanie L. Insektenabwehr selbst gemacht : 75 rezepturen aus der natur fur menschen, hunde und katzen... / Stephanie L.Tourles. - Langensalza : ökobuch, 2016. - S95 : ill.
ISBN 9783936896886.

Runfola, Matthew. Metal patination techniques for jewelers and metalsmiths / Matthew Runfola. - London : Thames & Hudson, 2014. - P 256 : ill.
ISBN 9780500517390.

Cotterell, Janet. The passivhaus handbook : a practical guide to constructing and retrofitting buildings for ultra-low energy performance / Janet Cotterell and Adam Dadeby. - Totnes : Green Books, 2012. - 256 lpp. : krās. il., plāni, tab. ; 26 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 246.-247. lpp. un rādītājs: [252.]-256. lpp.
ISBN 9780857840196.
Ekoloģiskās mājas - Projektēšana un celtniecība. Celtnes - Enerģijas taupīšana. Arhitektūra - Vides aspekti. Ilgtspējīga būvniecība.

2016.g.1.jūnijs – 1.decembris

2016.g.1.jūnijs – 1.decembris

Zebris, Osvalds, 1975-. Gaiļu kalna ēnā : vēsturisks romāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 173, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 1). - Avoti un skaidrojumi: 162.-[170.] lpp. - Vēstures romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" pirmais darbs - O. Zebra romāns "Gaiļu kalna ēnā" - sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 20. gadsimta vēsturē: piektā un sestā gada notikumos, atskatoties arī 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs. Romāna priekšplānā izvirzīts jautājums - kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam. - Autora pēcvārds arī angļu valodā.
ISBN 9789984887739 (ies.).

Repše, Gundega, 1960-. Laiks esi tu. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 189, [1] lpp. ; 22 cm. - G. Repšes darbs uzskatāms par dienasgrāmatu tikai datējumu dēļ, jo fiksē laika nospiedumus un sniedz to analīzi ārpus dienasgrāmatām ierastā privātuma rāmja. Tās ir asredzīgas publicistes piezīmes, ko par īpašām padara rakstnieces trāpīgā izteiksme. Šo 1995.-96. un 2012. gada piezīmju savstarpējā sasauksme un no tās izrietoši secinājumi par periodu "starp" skaudri atklāj vienaldzības biedējošo spēku.
ISBN 9789984887418 (ies.).

Bērziņš, Māris, 1962-. Svina garša : romāns /. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 6). - M. Bērziņa romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālderzeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984887814.

Kota, Laima, 1962-. Mierielas vilkme : romāns / Laima Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 286, [2] lpp. ; 22 cm. - L. Kotas romāns caur gandrīz vai neiespējamiem notikumiem lūko izstāstīt Rīgas Miera ielas vēsturi, tomēr tas ir tikai šķitums, vien romāna virskārta. Autorei izdodas reālo un sadomāto vēsturi saaust košā gobelēnā, kas vēsta vairs nebūt ne par mazo, lai arī vēsturiski nenoliedzami interesanto un lielo Miera ielu, bet gan par piederību mājām, valstij un arī sev un katra paša brīvību un atbildību.
ISBN 9789934546051.

Repše, Gundega, 1960-. Bogene :. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 198, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 5). - G. Repšes romāns vēsta par 1940.-1941. gada notikumiem Latvijā. Bogene ir kā nežēlīgas gaismas zibsnis, kas nevis sit ar aklumu, bet atver jaunu redzes kanālu. Jebkura metafora šeit ir patstāvīgs vēstījuma tēls, tomēr pats īpašākais ir šī darba precīzi sajūtamais virsuzstādījums: nav nekā baigāka par garam nodarītajām ciešanām — fiziskām ciešanām mierinājumu nes nāve, kamēr nācijas gara spīdzināšana ir kosmiska mēroga - un mierinājums nav iespējams... - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. - Titullapas otrā pusē kļūdains ISBN 9789934564082.
ISBN 9789934546082.

Rubīna, Maija, 1933-. Siltumapgādes optimizācija : problēmas un risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās. - Rīga : Jumava, 2016. - 205, [1] lpp. ISBN 9789934119446.
Centralizētā siltumapgāde - Latvija. Centralizētā siltumapgāde - Latvija - Ekonomiskie aspekti.

391159459

No ogļu lāpstas līdz automātikai : centralizētā siltumapgāde Rīgā no 20. gs. 50. gadiem līdz mūsdienām / [sastādīja: Sigita Šnē, Jānis Ķeruss, Valdis Vāravs ; fotogrāfs Imants Urtāns]. - Rīga : Rīgas Siltums, 2016 (Drukātava). - 166, [4] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā sniegts neliels vēsturisks skatījums uz centralizētās siltumapgādes veidošanas sākumu, tās paplašināšanos līdz pagājusā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem un modernizāciju Latvijas neatkarības laikā. 20 gadi uzņēmuma darbības laikā ir bijuši piesātināti ar daudzām ieviestajām inovācijām. Grāmatā ietverta informācija, kas raksturo straujo modernizācijas procesu pēc 1996. gada, saistībā ar AS "Rīgas Siltums" nodibināšanu. - "Akciju sabiedrība "Rīgas Siltums", 20"--Uz vāka.
ISBN 9789934148576.

Mintaurs, Mārtiņš, 1979-. Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 252, [8] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. - M. Mintaura monogrāfijā apskatīta arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. Tas ir pirmais publicētais darbs, kas aplūko nozares atbildīgo institūciju darbu, kā arī arhitektūras mantojuma tiesisko aizsardzību un vēsturisko celtņu saglabāšanas teorijas un prakses attīstību. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934512896.

Penn, Ashley. Living roofs / texts by Ashley Penn. - Kempen : te Neues, 2016. - P222 : ill.
ISBN 9783832732455.

Bühler, Bernard. Architectural Material & Detail Structure : wood / Bernard Bühler. - London : Design Media Publishing, 2015. - P 319 : ill.
ISBN 9781910596173.

Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm : [mācību grāmata] / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 124.-125. lpp. - Ņ. Zaķes mācību grāmata adresēta audzēkņiem, kuri apgūst uzņēmējdarbības pamatus un vēlas sociālo zinību jomā padziļināt vispārējo kompetences līmeni. Tajā atspoguļoti galvenie uzņēmējdarbībā aktuālie temati. Katras nodaļas beigās doti zināšanu pārbaudes testi un uzdevumi. - Komplektā mācību grāmata un metodiskais materiāls skolotājiem.
ISBN 9789934543067.
Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība profesionāli tehniskajām skolām un vidusskolām : metodiskais materiāls skolotājiem / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, ©2016 (Drukātava). - 44 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Ņ. Zaķes metodiskajā materiālā skolotājiem ietverts mācību priekšmeta tematiskais plānojums, kontroldarbu uzdevumi ar atrisinājumiem, divu lietišķo spēļu apraksti, radošā darba paraugs, kā arī mācību grāmatā iekļauto testu atbildes un uzdevumu atrisinājumi.
ISBN 9789934543074.
Latvijas mākslas vēsture. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 692, [1] lpp. - Latvijas mākslas vēstures 5. sējumā vispirms apskatītas tēlotājas mākslas nozares - glezniecība, grafika, un tēlniecība, kā arī scenogrāfija, grāmatu māksla un fotomāksla. Pēc tam arhitektūra, lietišķā māksla un dizains. - Uz vāka autori nav minēti. . - Vienlaikus publicēts identisks sējums angļu valodā.
5. [sējums]. Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods, 1915-1940.
ISBN 9789934847196.

Grosa, Silvija, 1954-. Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas arhitektūra : ceļvedis. - Rīga : Sana Solaris, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 134 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 98.-104. lpp. un rādītāji: 108.-134. lpp. - S. Grosas ceļvedis iepazīstina ar brīvmūrniecības simboliku Rīgas athitektūrā. Grāmata adresēta brīviem cilvēkiem, kas pasauli cenšas mainīt, vispirms pilnveidojot paši sevi. Pastaiga pa mazāk zināmiem Rīgas maršrutiem atklās cēloņsakarības un cenšas saprast, kas slēpjas aiz ikdienas steigā nepamanītiem ornamentiem un simboliem. - Kartes izgatavotas izdevniecībā "Jāņa sēta".
ISBN 9789934147739.

Krūmiņš, Arturs. Latgales koka baznīcas : Romas katoļu draudzēs 18. gadsimtā / Arturs Krūmiņš. - Rīga : Jumava, 2016. - 192 lpp. : il.
ISBN 9789934119491.

Zaļuma, Kristīne, 1972-. Liepupes muiža - Rīga : Lauku Avīze, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 159 lpp. : il., ģeneal. tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 152.-153. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 141.-145. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valodā.
ISBN 9789934150531.

Koelju,P. Spiedze / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 173, [1] lpp. ; 18 cm.
ISBN 9789984236216.

Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm / sastādījusi Ieva Ose ; [redkolēģija: Andris Caune, Ieva Ose ; recenzenti: Kristofers Hermans, Vija Stikāne ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa, Ināra Korsaka ; māksliniece Ināra Jēgere] ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp. : il. ; 25 cm. - (Latvijas viduslaiku pilis ; 9). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu vai vācu valodā.
ISBN 9789984824413.

2016.g.1. janvāris -1. jūnijs

2016.g.1. janvāris -1. jūnijs

Lancmanis, Imants, 1941-. Rundāles pils : Rundāle Palace / Imants Lancmanis ; [māksliniece Inese Hofmane ; redaktore Ieva Jansone ; tulkojusi angļu valodā Jana Druviņa]. - Rundāle : Rundāles pils muzejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - sēj. <1 > : faks., il., plāni ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ietver rādītāju.
1. sēj. Vēsture = History.
ISBN 9789934145193.
Pilis - Latvija.

Hot to cold : an odyssey of architectural adaptation. - Koln : Taschen, 2015. - P712 : ill.
ISBN 9783836557399.

Olteanu, Iulian. Piatra în patrimonul românesc : degradări specifice și tratamente adecvate / Iulian Olteanu. - București : Editura ACS, 2015. - 335 lpp. : ill.
ISBN 9786069358382.

Nikolay, Helmut. Einführung in die statische berechnung von bauwerken / Helmut Nikolay. - Köln : Bundesanzeiger Verlag, 2015. - S 464 : ill.
ISBN 9783846204061.

Lancmanis, Imants, 1941-. Vidzemes muižu arhitektūra : Architektur Livländischer Gutshäuser / Imants Lancmanis ; [māksliniece Katrīna Vasiļevska ; tulkojums vācu valodā: Valda Kvaskova]. - [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 349 lpp. : faksimili, il., plāni ; 29 cm. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.
ISBN 9789934147241.
Muižas - Latvija - Vēsture - Vidzeme.
Vidzeme (Latvija) - Vēsture.

Daniels, Chris. Stone restoration handbook : a practical guide to the conservation repair of stone and masonry / Chris Daniels. - Marlborough : The Crowood Press, 2015. - 224 lpp. : il. ; 26 cm. - Rādītājs: 223.-224. lpp.
ISBN 9781847979070.
Akmeņu mūrēšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Celtnes - Remonts un rekonstrukcija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Celtniecība, akmens - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Lennartz, Marc Wilhelm. Neues bauen mit holz : typen und konstruktionen / Marc Wilhelm Lennartz, Susanne Jacob-Freitag. - Basel : Birkhäuser, 2016. - S 182 : ill.
ISBN 9783037604559.

Practical building conservation. - Farnham : Ashgate ; Burlington, 2011. - viii, 643 p. : ill. (some col.), map ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index. - Published in association with English Heritage.
. Mortars, plasters and renders.
ISBN 9780754645597 (hbk.). . - ISBN 0754645592 (hbk.).

Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums. - Rīga : FCS, 2016. - 126 lpp. : il. ; 20 cm + 1 piel. - Ceļa zīmes un apzīmējumi (1 sēj. (131.-194. lpp.). - "Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279, izdoti 2015. gada 2. jūnijā"--[7.] lpp. . - "Likums Saeimā pieņemts 1997. gada. 1. oktobrī. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2014. gada 30. oktobrim"--71. lpp.
ISBN 9789934814693.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Avoti. Ceļa zīmes un signāli - Latvija.

Rittermann, Antje. Einfach holz : möbe und objekte aus gefundenem Holz / Antje Rittermann. - Berlin : Haupt Bern, 2015. - 208 lpp.
ISBN 9783258601298.

Brüggemann, Anka. Papier : objekte aus alten Büchern / Anka Brüggemann. - Berlin : Haupt Bern, 2015. - P168.
ISBN 9783258601236.

Conservation of Building and Decorative Stone / editors John Ashurst ; Francis G Dimes. - London : Routledge, 2016. - P 254 : ill.
ISBN 9781138142749.

Widjaja, Eddy. Baustatik - einfach und anschaulich : baustatische Grundlagen Faustformeln Wind-und Schneelasten nach Eurocode / Eddy Widjaja. - 4.,überarbeitete und erweiterte Auflage. - Berlin : Beuth Verlag, 2013. - S 201.
ISBN 9783410237891.

Bautabellen für Ingenieure : mit Berechnungshinweisen und Beispielen / herausgegeben ab der 21.Auflage: Andrej Albert. - 21.Auflage. - Köln : Bundesanzeiger, 2014. - S.
ISBN 9783804152571.

Beer, Klaus. Bewehren nach DIN EN 1992-1-1(EC2) : tabellen und Beispiele für Bauzechner und Konstrukteure / Klaus Beer. - 3., vollst.aktual Aufl.2012. - Wiesbaden : Springer, 2012. - S242.
ISBN 9783834813527.

Landgraf, Karin. Bewehrungskonstruktion nach Eurocode 2 / Karin Landgraf, Klaus Holschemacher. - Berlin : Beuth, 2014. - S228.
ISBN 9783410231875.

Minnert, Jens. Stahlbeton-Projekt : 5-geschossiges Büro-und Geschäftshaus ; Konstruktion und Berechnung nach Eurocode 2 / Jens Minnert. - 4.,vollständig überarbeitete Auflag. - Berlin : Beuth, 2015. - S288.
ISBN 9783410224112.

Stone Conservation : principles and practice / edited by Alison Henry. - London : Taylor & Francis, 2006. - P340 : ill.
ISBN 9781873394786.

Ancāne, Anna, 1970-. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē : disertācija = Architecture and urban planning of Riga in the 2nd half of the 17th century = Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts / Anna Ancāne ; [zinātniskā vadītāja Elita Grosmane. - Rīgas arhitektūrā 17. gadsimts bija ievērojamu pārmaiņu laiks. Viduslaiku pilsēta pārtapa jauno laiku baroka pilsētā. A. Ancānes pētījumu par Rīgas vizuālā tēla pārvērtībām baroka laikmetā un to starptautiskajiem avotiem papildina bagātīgs attēlu klāsts no Latvijas un ārvalstu arhīviem, muzejiem un bibliotēkām. Izdevuma pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2010. gadā aizstāvēta disertācija. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā. - Personu rādītājs: 435.-440. lpp. un Vietu, ēku un adrešu rādītājs: 441.-447. lpp.
ISBN 9789934847172.
Arhitektūra - Latvija - Vēsture - 17 gs - Promocijas darbi - Rīga. Pilsētas plānošana - Latvija - Vēsture - 17 gs - Promocijas darbi - Rīga.