Bibliotēkas jaunumi

Jaunākās grāmatas bibliotēkā

2016.g.decembris – 2017.g.marts

2016.g.decembris – 2017.g.marts

Filimora, Pollija. Dublina / Pollija Filimora un Endrū Sengers ; [no angļu val. tulk. Linda Deičmane ... u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2006. - 144 lpp. : il., kartes ; 19 cm. - (DK Ceļvedis Top 10). - Īrijas pilsētu rād.: 144. lpp. . - Alf. rād.: 136.-141. lpp.
ISBN 9984376737. . - ISBN 9789984376738.
Dublina (Īrija) - Ceļveži.

Bremblets, Rīds. Milāna un ezeri : ceļvedis / Rīds Bremblets ; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa ; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 160 lpp. : krās. il., kartosh. ; 19 cm. - (Top 10). - Alf. rād.: 150.-156. lpp. - Oriģ. nos.: Milan & the lakes : Travel guides.
ISBN 9789984409740.
Ezeri - Itālija - Ceļveži. Ezeri - Itālija - Kartes, tūrisma.
Milāna (Itālija) - Ceļveži. Milāna (Itālija) - Kartes, tūrisma.

Mākslas vēsture un teorija : Art history and theory / galv.red. Elita Grosmane. - Nr. 1 (2003)-. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2003-. - sēj. : il. (dažas krās.) ; 30 cm. - Latviešu, angļu, krievu val.; kopsav. angļu val.; satura rād. latviešu un angļu val.
ISSN 1691-0869.
Māksla - Latvija - Vēsture - Periodiskie izdevumi.

Šeinemanis, Jirgens. Berlīne : TOP 10 : Ceļvedis : labākais, kas noteikti jāredz / Jirgens Šeinemanis, no angļu val. tulk. Magda Riekstiņa. - otrais atjaunotais un papildinātais izd. - Rīga : Apgāds "Zvaigzne ABC" SIA, [bez izd. g.]. - 192 lpp. : il., fotogr., Berlīnes kartes. - (Ceļvedis).
ISBN 9789934004520.

Grieķija : Atēnas un kontinentālā daļa : ceļvedis / sast. Marks Dubins ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva ; red.: Biruta Alksne, Ilona Ruķere. - 2. atjaunotais un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 352 lpp. : krās. il., ģīm., tab., kartosh. ; 22 cm. - (DK ceļvedis). - Palīgrād.: 123.-127. lpp., 328.-349. lpp. - Oriģ. nos.: Greece : Athens & The mainland.
ISBN 9789984405971.
Grieķija - Ceļveži.

Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp. : il. ; 25 cm. - (Latvijas viduslaiku pilis ; 9). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu vai vācu valodā.
ISBN 9789984824413.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija. Viduslaiku pilis - Latvija. Viduslaiku pilis - Latvija - Konservācija un restaurācija.

Piranesi, Giovanni Battista, 1720-1778. Piranēzi. Romas antikvitātes. - Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2016. - 253 lpp. : il. ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 253. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Iztādes "Piranēzi. Romas antikvitātes" Mākslas muzejā "Rīgas Birža", 28.07.-11.08.2013., katalogs.
ISBN 9789934538094.
Oforts, itāliešu - 18 gs - Izstādes. Arhitektūra, romiešu, mākslā - Izstādes. Oforts - Latvija - Izstādes - Rīga. Mākslas muzeji - Latvija - Izstādes - Rīga.
Roma - Antikvitātes.

Kota, Laima, 1962-. Istaba : romāns / Laima Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 318, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts : vēstures romānu sērija ; 12). - L. Kotas romāns ļauj ielūkoties Latvijas ļaužu dzīvē pirms trim gadu desmitiem, kad arvien lielākās saimnieciskās grūtībās nonākusī padomju valsts vara pēkšņi kļuva labvēlīga cilvēciskai vēlmei dzīvot pārticīgāk un izsludināja perestroiku. Rakstniece šo laiku izvelk no cilvēku atmiņām, izmantojot visus savus iemīļotos žanrus – burlesku un absurda trilleri, farsu un sakāpinātu reālismu –, lai secinātu: pēc tā, ko esam pārdzīvojuši, izejot caur padomju stroju, gan jau izturēsim arī 21. gadsimta sagādātos pārbaudījumus. Padomju laika filmu stilistikas berze ar L. Kotas košo pieredzi un sulīgo personisko rokrakstu rāda to karnevālisko materiālu, no kura nācās tapināt nākamo Latvijas neatkarību. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu valodā.
ISBN 9789934546341.
Latviešu romāni.

Ābele, Inga. Duna / Inga Ābele. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 430, [2] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7).
ISBN 9789934546358.

Venēcija un Veneto : ceļvedis / galvenie sastādītāji Sūzija Boultone un Kristofers Ketlings ; [no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2013. - 320 lpp. : il., kartes ; 23 cm + 1 salocīta lp. karte. - (DK ceļvedis). - Pievienota Venēcijas pilsētas karte. - Rādītāji: 298.-315. lpp.
ISBN 9789934033322.
Venēcija (Itālija) - Ceļveži. Venēcija (Itālija) - Kartes. Veneto reģions (Itālija) - Ceļveži. Veneto reģions (Itālija) - Ceļveži.

Manfelde, Andra. Virsnieku sievas / Andra Manfelde. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 252 lpp. - (Mēs. Latvija. XX gadsimts).
ISBN 9789934546365.

Spārītis, Ojārs, 1955-. Zlēku baznīca / Ojārs Spārītis ; [atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Imants Lancmanis, Vitolds Mašnovskis, foto]. - Rīga : Jumava, ©2017. - 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Zlēku baznīca, kurai 2015. gadā atzīmējām 370. gadskārtu kopš tās pamatakmens likšanas, ir krāšņākais senās un ievērojamās fon Bēru dzimtas ieguldījums ar kultūras pieminekļiem bagātajā Kurzemes sakrālajā ainavā. Tā ir neatņemama mūsdienu Zlēku kultūrvides sastāvdaļa, turklāt pati izteiksmīgākā un skaistākā, jo muižas saimniecības ēkas un kungu namu līdz nepazīšanai ir izpostījušas Otrā pasaules kara liesmas un laiks.
ISBN 9789934200434.
Baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads). Luterāņu baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads). Baznīcas rotājumi un ornamenti - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads).
Zlēku pagasts (Ventspils novads, Latvija) - Baznīcas vēsture.

Arnold, Ulrich. Baulicher Holzschutz : grundlagen, planung, ausführung / Ulrich Arnold. - Köln : Rudolf Müller, 2016. - S238 : ill.
ISBN 9783481033781.

Law, Alex. Handbuch Polstern : techniken, werkzeuge, materialien / Alex Law. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2016. - S256 : ill.
ISBN 9783421040275.

Holzschutz : holzkunde - pilze und insekten-konstruktive un chemistre / Wohram Scheiding/Peter Grabes/Tilo Haustein u.c. - 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. - Lepzig : Carl Hansen Verlag, 2016. - S296 : mit329 bildern und 34 tabellen.
ISBN 9783446447776.

Thoma, Ervin. Holzwunder : die rückkehr ; der bäumein unser leben / Erwin Thoma. - 2. Auflage. - Salzburg : Servus bei Benevento Publishing, 2016. - S240 : ILL.
ISBN 9783710401053.

Tourles, Stephanie L. Insektenabwehr selbst gemacht : 75 rezepturen aus der natur fur menschen, hunde und katzen... / Stephanie L.Tourles. - Langensalza : ökobuch, 2016. - S95 : ill.
ISBN 9783936896886.

Runfola, Matthew. Metal patination techniques for jewelers and metalsmiths / Matthew Runfola. - London : Thames & Hudson, 2014. - P 256 : ill.
ISBN 9780500517390.

Cotterell, Janet. The passivhaus handbook : a practical guide to constructing and retrofitting buildings for ultra-low energy performance / Janet Cotterell and Adam Dadeby. - Totnes : Green Books, 2012. - 256 lpp. : krās. il., plāni, tab. ; 26 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 246.-247. lpp. un rādītājs: [252.]-256. lpp.
ISBN 9780857840196.
Ekoloģiskās mājas - Projektēšana un celtniecība. Celtnes - Enerģijas taupīšana. Arhitektūra - Vides aspekti. Ilgtspējīga būvniecība.

2016.g.1.jūnijs – 1.decembris

2016.g.1.jūnijs – 1.decembris

Zebris, Osvalds, 1975-. Gaiļu kalna ēnā : vēsturisks romāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 173, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 1). - Avoti un skaidrojumi: 162.-[170.] lpp. - Vēstures romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" pirmais darbs - O. Zebra romāns "Gaiļu kalna ēnā" - sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 20. gadsimta vēsturē: piektā un sestā gada notikumos, atskatoties arī 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs. Romāna priekšplānā izvirzīts jautājums - kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam. - Autora pēcvārds arī angļu valodā.
ISBN 9789984887739 (ies.).

Repše, Gundega, 1960-. Laiks esi tu. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 189, [1] lpp. ; 22 cm. - G. Repšes darbs uzskatāms par dienasgrāmatu tikai datējumu dēļ, jo fiksē laika nospiedumus un sniedz to analīzi ārpus dienasgrāmatām ierastā privātuma rāmja. Tās ir asredzīgas publicistes piezīmes, ko par īpašām padara rakstnieces trāpīgā izteiksme. Šo 1995.-96. un 2012. gada piezīmju savstarpējā sasauksme un no tās izrietoši secinājumi par periodu "starp" skaudri atklāj vienaldzības biedējošo spēku.
ISBN 9789984887418 (ies.).

Bērziņš, Māris, 1962-. Svina garša : romāns /. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 6). - M. Bērziņa romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālderzeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984887814.

Kota, Laima, 1962-. Mierielas vilkme : romāns / Laima Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 286, [2] lpp. ; 22 cm. - L. Kotas romāns caur gandrīz vai neiespējamiem notikumiem lūko izstāstīt Rīgas Miera ielas vēsturi, tomēr tas ir tikai šķitums, vien romāna virskārta. Autorei izdodas reālo un sadomāto vēsturi saaust košā gobelēnā, kas vēsta vairs nebūt ne par mazo, lai arī vēsturiski nenoliedzami interesanto un lielo Miera ielu, bet gan par piederību mājām, valstij un arī sev un katra paša brīvību un atbildību.
ISBN 9789934546051.

Repše, Gundega, 1960-. Bogene :. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 198, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 5). - G. Repšes romāns vēsta par 1940.-1941. gada notikumiem Latvijā. Bogene ir kā nežēlīgas gaismas zibsnis, kas nevis sit ar aklumu, bet atver jaunu redzes kanālu. Jebkura metafora šeit ir patstāvīgs vēstījuma tēls, tomēr pats īpašākais ir šī darba precīzi sajūtamais virsuzstādījums: nav nekā baigāka par garam nodarītajām ciešanām — fiziskām ciešanām mierinājumu nes nāve, kamēr nācijas gara spīdzināšana ir kosmiska mēroga - un mierinājums nav iespējams... - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. - Titullapas otrā pusē kļūdains ISBN 9789934564082.
ISBN 9789934546082.

Rubīna, Maija, 1933-. Siltumapgādes optimizācija : problēmas un risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās. - Rīga : Jumava, 2016. - 205, [1] lpp. ISBN 9789934119446.
Centralizētā siltumapgāde - Latvija. Centralizētā siltumapgāde - Latvija - Ekonomiskie aspekti.

391159459

No ogļu lāpstas līdz automātikai : centralizētā siltumapgāde Rīgā no 20. gs. 50. gadiem līdz mūsdienām / [sastādīja: Sigita Šnē, Jānis Ķeruss, Valdis Vāravs ; fotogrāfs Imants Urtāns]. - Rīga : Rīgas Siltums, 2016 (Drukātava). - 166, [4] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā sniegts neliels vēsturisks skatījums uz centralizētās siltumapgādes veidošanas sākumu, tās paplašināšanos līdz pagājusā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem un modernizāciju Latvijas neatkarības laikā. 20 gadi uzņēmuma darbības laikā ir bijuši piesātināti ar daudzām ieviestajām inovācijām. Grāmatā ietverta informācija, kas raksturo straujo modernizācijas procesu pēc 1996. gada, saistībā ar AS "Rīgas Siltums" nodibināšanu. - "Akciju sabiedrība "Rīgas Siltums", 20"--Uz vāka.
ISBN 9789934148576.

Mintaurs, Mārtiņš, 1979-. Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 252, [8] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. - M. Mintaura monogrāfijā apskatīta arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. Tas ir pirmais publicētais darbs, kas aplūko nozares atbildīgo institūciju darbu, kā arī arhitektūras mantojuma tiesisko aizsardzību un vēsturisko celtņu saglabāšanas teorijas un prakses attīstību. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934512896.

Penn, Ashley. Living roofs / texts by Ashley Penn. - Kempen : te Neues, 2016. - P222 : ill.
ISBN 9783832732455.

Bühler, Bernard. Architectural Material & Detail Structure : wood / Bernard Bühler. - London : Design Media Publishing, 2015. - P 319 : ill.
ISBN 9781910596173.

Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm : [mācību grāmata] / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 124.-125. lpp. - Ņ. Zaķes mācību grāmata adresēta audzēkņiem, kuri apgūst uzņēmējdarbības pamatus un vēlas sociālo zinību jomā padziļināt vispārējo kompetences līmeni. Tajā atspoguļoti galvenie uzņēmējdarbībā aktuālie temati. Katras nodaļas beigās doti zināšanu pārbaudes testi un uzdevumi. - Komplektā mācību grāmata un metodiskais materiāls skolotājiem.
ISBN 9789934543067.
Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība profesionāli tehniskajām skolām un vidusskolām : metodiskais materiāls skolotājiem / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, ©2016 (Drukātava). - 44 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Ņ. Zaķes metodiskajā materiālā skolotājiem ietverts mācību priekšmeta tematiskais plānojums, kontroldarbu uzdevumi ar atrisinājumiem, divu lietišķo spēļu apraksti, radošā darba paraugs, kā arī mācību grāmatā iekļauto testu atbildes un uzdevumu atrisinājumi.
ISBN 9789934543074.
Latvijas mākslas vēsture. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 692, [1] lpp. - Latvijas mākslas vēstures 5. sējumā vispirms apskatītas tēlotājas mākslas nozares - glezniecība, grafika, un tēlniecība, kā arī scenogrāfija, grāmatu māksla un fotomāksla. Pēc tam arhitektūra, lietišķā māksla un dizains. - Uz vāka autori nav minēti. . - Vienlaikus publicēts identisks sējums angļu valodā.
5. [sējums]. Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods, 1915-1940.
ISBN 9789934847196.

Grosa, Silvija, 1954-. Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas arhitektūra : ceļvedis. - Rīga : Sana Solaris, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 134 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 98.-104. lpp. un rādītāji: 108.-134. lpp. - S. Grosas ceļvedis iepazīstina ar brīvmūrniecības simboliku Rīgas athitektūrā. Grāmata adresēta brīviem cilvēkiem, kas pasauli cenšas mainīt, vispirms pilnveidojot paši sevi. Pastaiga pa mazāk zināmiem Rīgas maršrutiem atklās cēloņsakarības un cenšas saprast, kas slēpjas aiz ikdienas steigā nepamanītiem ornamentiem un simboliem. - Kartes izgatavotas izdevniecībā "Jāņa sēta".
ISBN 9789934147739.

Krūmiņš, Arturs. Latgales koka baznīcas : Romas katoļu draudzēs 18. gadsimtā / Arturs Krūmiņš. - Rīga : Jumava, 2016. - 192 lpp. : il.
ISBN 9789934119491.

Zaļuma, Kristīne, 1972-. Liepupes muiža - Rīga : Lauku Avīze, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 159 lpp. : il., ģeneal. tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 152.-153. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 141.-145. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valodā.
ISBN 9789934150531.

Koelju,P. Spiedze / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 173, [1] lpp. ; 18 cm.
ISBN 9789984236216.

Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm / sastādījusi Ieva Ose ; [redkolēģija: Andris Caune, Ieva Ose ; recenzenti: Kristofers Hermans, Vija Stikāne ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa, Ināra Korsaka ; māksliniece Ināra Jēgere] ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp. : il. ; 25 cm. - (Latvijas viduslaiku pilis ; 9). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu vai vācu valodā.
ISBN 9789984824413.

2016.g.1. janvāris -1. jūnijs

2016.g.1. janvāris -1. jūnijs

Lancmanis, Imants, 1941-. Rundāles pils : Rundāle Palace / Imants Lancmanis ; [māksliniece Inese Hofmane ; redaktore Ieva Jansone ; tulkojusi angļu valodā Jana Druviņa]. - Rundāle : Rundāles pils muzejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - sēj. <1 > : faks., il., plāni ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ietver rādītāju.
1. sēj. Vēsture = History.
ISBN 9789934145193.
Pilis - Latvija.

Hot to cold : an odyssey of architectural adaptation. - Koln : Taschen, 2015. - P712 : ill.
ISBN 9783836557399.

Olteanu, Iulian. Piatra în patrimonul românesc : degradări specifice și tratamente adecvate / Iulian Olteanu. - București : Editura ACS, 2015. - 335 lpp. : ill.
ISBN 9786069358382.

Nikolay, Helmut. Einführung in die statische berechnung von bauwerken / Helmut Nikolay. - Köln : Bundesanzeiger Verlag, 2015. - S 464 : ill.
ISBN 9783846204061.

Lancmanis, Imants, 1941-. Vidzemes muižu arhitektūra : Architektur Livländischer Gutshäuser / Imants Lancmanis ; [māksliniece Katrīna Vasiļevska ; tulkojums vācu valodā: Valda Kvaskova]. - [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 349 lpp. : faksimili, il., plāni ; 29 cm. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.
ISBN 9789934147241.
Muižas - Latvija - Vēsture - Vidzeme.
Vidzeme (Latvija) - Vēsture.

Daniels, Chris. Stone restoration handbook : a practical guide to the conservation repair of stone and masonry / Chris Daniels. - Marlborough : The Crowood Press, 2015. - 224 lpp. : il. ; 26 cm. - Rādītājs: 223.-224. lpp.
ISBN 9781847979070.
Akmeņu mūrēšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Celtnes - Remonts un rekonstrukcija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Celtniecība, akmens - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Lennartz, Marc Wilhelm. Neues bauen mit holz : typen und konstruktionen / Marc Wilhelm Lennartz, Susanne Jacob-Freitag. - Basel : Birkhäuser, 2016. - S 182 : ill.
ISBN 9783035604559.

Practical building conservation. - Farnham : Ashgate ; Burlington, 2011. - viii, 643 p. : ill. (some col.), map ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index. - Published in association with English Heritage.
. Mortars, plasters and renders.
ISBN 9780754645597 (hbk.). . - ISBN 0754645592 (hbk.).

Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums. - Rīga : FCS, 2016. - 126 lpp. : il. ; 20 cm + 1 piel. - Ceļa zīmes un apzīmējumi (1 sēj. (131.-194. lpp.). - "Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279, izdoti 2015. gada 2. jūnijā"--[7.] lpp. . - "Likums Saeimā pieņemts 1997. gada. 1. oktobrī. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2014. gada 30. oktobrim"--71. lpp.
ISBN 9789934814693.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Avoti. Ceļa zīmes un signāli - Latvija.

Rittermann, Antje. Einfach holz : möbe und objekte aus gefundenem Holz / Antje Rittermann. - Berlin : Haupt Bern, 2015. - 208 lpp.
ISBN 9783258601298.

Brüggemann, Anka. Papier : objekte aus alten Büchern / Anka Brüggemann. - Berlin : Haupt Bern, 2015. - P168.
ISBN 9783258601236.

Conservation of Building and Decorative Stone / editors John Ashurst ; Francis G Dimes. - London : Routledge, 2016. - P 254 : ill.
ISBN 9781138142749.

Widjaja, Eddy. Baustatik - einfach und anschaulich : baustatische Grundlagen Faustformeln Wind-und Schneelasten nach Eurocode / Eddy Widjaja. - 4.,überarbeitete und erweiterte Auflage. - Berlin : Beuth Verlag, 2013. - S 201.
ISBN 9783410237891.

Bautabellen für Ingenieure : mit Berechnungshinweisen und Beispielen / herausgegeben ab der 21.Auflage: Andrej Albert. - 21.Auflage. - Köln : Bundesanzeiger, 2014. - S.
ISBN 9783804152571.

Beer, Klaus. Bewehren nach DIN EN 1992-1-1(EC2) : tabellen und Beispiele für Bauzechner und Konstrukteure / Klaus Beer. - 3., vollst.aktual Aufl.2012. - Wiesbaden : Springer, 2012. - S242.
ISBN 9783834813527.

Landgraf, Karin. Bewehrungskonstruktion nach Eurocode 2 / Karin Landgraf, Klaus Holschemacher. - Berlin : Beuth, 2014. - S228.
ISBN 9783410231875.

Minnert, Jens. Stahlbeton-Projekt : 5-geschossiges Büro-und Geschäftshaus ; Konstruktion und Berechnung nach Eurocode 2 / Jens Minnert. - 4.,vollständig überarbeitete Auflag. - Berlin : Beuth, 2015. - S288.
ISBN 9783410224112.

Stone Conservation : principles and practice / edited by Alison Henry. - London : Taylor & Francis, 2006. - P340 : ill.
ISBN 9781873394786.

Ancāne, Anna, 1970-. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē : disertācija = Architecture and urban planning of Riga in the 2nd half of the 17th century = Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts / Anna Ancāne ; [zinātniskā vadītāja Elita Grosmane. - Rīgas arhitektūrā 17. gadsimts bija ievērojamu pārmaiņu laiks. Viduslaiku pilsēta pārtapa jauno laiku baroka pilsētā. A. Ancānes pētījumu par Rīgas vizuālā tēla pārvērtībām baroka laikmetā un to starptautiskajiem avotiem papildina bagātīgs attēlu klāsts no Latvijas un ārvalstu arhīviem, muzejiem un bibliotēkām. Izdevuma pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2010. gadā aizstāvēta disertācija. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā. - Personu rādītājs: 435.-440. lpp. un Vietu, ēku un adrešu rādītājs: 441.-447. lpp.
ISBN 9789934847172.
Arhitektūra - Latvija - Vēsture - 17 gs - Promocijas darbi - Rīga. Pilsētas plānošana - Latvija - Vēsture - 17 gs - Promocijas darbi - Rīga.

2015.g novembris, decembris

Jaunākās grāmatas bibliotēkā 2015.g novembris, decembris

Puķītis, Pēteris. Fizika 11. klasei : mācību grāmata / Pēteris Puķītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2011 (Preses nams Baltic). - 167, [1] lpp. : graf., il., sh., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). -

Puķītis, Pēteris. Fizika 11. klasei : praktiskie darbi / Pēteris Puķītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 126 lpp. : graf., il. ; 24 cm. - (Nāc!). -

Puķītis, Pēteris.Fizika 11. klasē : skolotāja grāmata / Pēteris Puķītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012] (Poligrāfists). - 160 lpp. : graf., il., tab. ; 24 cm. - (Nāc!).

Fizika 11. klasei. Interaktīvs mācību materiāls [elektroniskais resurss] : interaktīvs mācību materiāls. / red.G.Romanovskis. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2013. - 1 CD-ROM. -

Fizika 12. klasei. Interaktīvs mācību materiāls [CD-ROM] / Red.L.Vēvere. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. - 1 CD-ROM. ISBN 9789934028694.

Puķītis, Pēteris. Fizika 12. klasei / Pēteris Puķītis ; redaktore Ingrīda Kreicberga ; Aigara Truhina vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Preses nams Baltic). - 184 lpp. : il., diagr., sh., tab. ; 24 cm. - (Nāc!).

Puķītis, Pēteris. Fizika 12. klasei: praktiskie darbi / Pēteris Puķītis ; redaktore Ingrīda Kreicberga ; Aigara Truhina vāka dizains un ilustrācijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 102 lpp. : il., diagr., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). -

Jurševskis, Juris.Būvmašīnas / Juris Jurševskis. - 2. papildinātais izdevums. - Jelgava : Autora izdevums, 2013 (Jelgavas Tipogrāfija). - 320 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 302.-404. lpp. ISBN 9789984498638. Celtniecības mašīnas un iekārtas - Mācību līdzekļi. Ceļu būves mašīnas - Mācību līdzekļi.

Puķītis, P.Fizika 12. klasei. Skolotāja grāmata. sērija "Nāc!" / P. Puķītis. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. ISBN 9789934033049.

Džemma Skulme /. - Rīga : Neputns, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). , 462, [1] lpp. : faks., il., portr. ; 32 cm. - Bibliogrāfija: 425.-433. lpp. un personu rādītājs: 437.-439. lpp. - Dž. Skulme ir spoža gleznotāja ar bagātīgi sastrādātu, daudzveidīgu darbu pūru, kas veido nozīmīgu daļu no 20. gadsimta otrās puses latviešu mākslas klasikas, - tas ir viņas īpašais fenomens, kur sava tiesa dzimtas tradīcijai, sava - raksturam un savu ir pieteicis arī talanta kategoriskais imperatīvs. Grāmata ietver plašu albuma daļu ar atskatu uz Dž. Skulmes gleznieciskajiem meklējumiem un atradumiem līdz pat burtiski vakar tapušiem darbiem. - Teksts latviešu un angļu valodā. ISBN 9789934512636. Gleznotājas - Latvija - Biogrāfijas. Glezniecība, latviešu - 20 gs - Katalogi. Glezniecība, latviešu - 21 gs - Katalogi.

Zell, Mo. Architectural drawing course / Mo Zell. - 1st ed. - Hauppauge, NY : Barrons Educational Series, 2008. - 144 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references (p. 140) and index. - "Tools and techniques fo 2D and 3D representation"--Cover. ISBN 9780764138140. . - ISBN 0764138146.

Bertauski, Tony. Plan graphics for the landscape designer : with section-elevation and computer graphics / Tony Bertauski. - 2nd ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2007. - vi, 258 p., [10] p. of plates : ill. (some col.) ; 28 cm. - Includes index. ISBN 0131720635.

Spārītis, Ojārs, 1955-. Esejas par Latvijas sakrālo kultūru / Ojārs Spārītis [teksts un foto] ; [atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; zinātniskais redaktors Andris Priede ; literārā redaktore Brigita Šoriņa ; Ingus Feldmaņa mākslinieciskais noformējums ; pēcvārds: Lia Guļevska]. - Rīga : Jumava, ©2015. - 213, [2] lpp. : il., faksimili ; 25 cm. - Bibliogrāfija nodaļu beigās. ISBN 9789934118494. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija. Sakrālā arhitektūra - Latvija. Baznīcu ēkas - Latvija. Latvija - Baznīcas vēsture.

Jodidio, Philip. 100 contemporary wood buildings / Philip Jodidio. - Cologne : Taschen, 2015. - P328 : ill. vol.1. ISBN 9783837542814.

Jodidio, Philip. 100 contemporary wood buildings / Philip Jodidio. - Cologne : Taschen, 2015. - P412 : ill. vol.2. ISBN 9783837542814.

Borngässer, Barbara. Cathedrals and churches of Europe / edited by Rolf Toman ; photography by Achim Bednorz. - Berlin : h.f.ulmann, 2015. - P400 : ill. ISBN 9783848006908.

Color inspirations / editor and texts Aitana Lleonart. - Barcelona : FKG, 2010. - P598 : ill. ISBN 9788492731749.

Tietz, Jürgen. The story of modern architecture of the 20th century / Jürgen Tietz. - Potsdam : h.f.ulmann, 2013. - P128 : ill. ISBN 9783848005628.

Plunket, Drew. Drawing for Interior Design / Drew Plunkett. - 2-nd ed. - London : Laurence King Publishing, 2013. - P192 : ill. ISBN 9781780671772.

Plunkett, Drew. Detail in contemporary office design / Drew Plunkett and Olga Reid. - London : Laurence King Publishing, 2013. - P192 + CD-ROM with all drawings. ISBN 9781780673400.

Compendium : floor&wall coverings / photography all pictures Jo Pauwels,except ; translation Laura Watkinson. - Enghien : BETA-PLUS, 2009. - P223 : ill. ISBN 9789089440006.

Kretschmar-Joehnk, Corrina. 101 Hotel : Baths & Spas / Corrina Kretschmar-Joehnk, Peter Joehnk. - Hamburg : Braun, 2015. - P232 : ill. ISBN 9783037681800.

Rubenis, Andris, 1951-. Mākslas vēstures teorijas vēsture : XIX gs. 90. gadi - XX gs. 90. gadi / Andris Rubenis ; [mākslinieki: Rauls Liepiņš, Kaspars Podskočijs ; redaktore Inta Rozenvalde]. - Rīga : Autorizdevums, 2015. - 271 lpp. : portr. ; 25 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 265.-271. lpp. ISBN 9789934146190. . - ISBN 9789934143151(atcelts). Māksla - Filozofija - 20 gs - Vēsture. Mākslas vēsturnieki.

Warehouse and distribution centre / edited by Robert Mulder, Michiel Kobussen. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2014. - P253 : ill. ISBN 9789881566393.

Crafti, Stephen. Reviving : great houses from the past / Stephen Crafti. - Mulgrave : Images Publishing, 2012. - p214 : ill. ISBN 9781864704655.

Jodidio, Philip. Architecture Now !. - Bonn : Taschen, 2015. - P495 : ill. vol.10. ISBN 9783836552219.

Practical building conservation / volume editors: Iain McCaig, Brian Ridout. - London : English Heritage ; Farnham, Surrey : Ashgate ; Burlington, VT, c2012. - viii, 487 lpp. : il., krās. il. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - "Published in association with English Heritage.". . - Pirmpubl.: 2009. . Timber. ISBN 9780754645542 (hbk.). . - ISBN 0754645541 (hbk.). Koksne - Bojāšanās, nolietošanās utt. Koksne - Saglabāšana. Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija.

2015.g.jūnijs -oktobris

Jaunākās grāmatas bibliotēkā 2015.g.jūnijs -oktobris

1.

Auziņa, Inese. Literatūra 12. klasei / Inese Auziņa, Dace Dalbiņa. - 2., labotais, papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp. : il., kartes ; 25 cm. - Ietver bibliogr. - Komplektā: mācību grāmata, darba lapas, skolotāja grāmata, pārbaudes darbi. . - "Atjaunota. Mūsdienīga." -- Uz vāka. . mācību grāmata. ISBN 9789934000010. Literatūra - Mācību līdzekļi vidusskolām.

2.

Mākslas vēsture un teorija : Art history and theory / galv.red. Elita Grosmane. - Nr. 1 (2003)-. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2003-. - sēj. : il. (dažas krās.) ; 30 cm. - Latviešu, angļu, krievu val.; kopsav. angļu val.; satura rād. latviešu un angļu val.ISSN 1691-0869. Māksla - Latvija - Vēsture - Periodiskie izdevumi.

3.

Puķītis, Pēteris. Fizika 10. klasei : mācību grāmata / Pēteris Puķītis. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Preses nams BALTIC). - 115, [1] lpp. : il., graf. ; 24 cm. - (Nāc!). - Ietver rād. (112.-113. lpp.). . - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2010. gadā. . - "Mācību komplektā "Fizika 10. klasei" ietilpst mācību grāmata, praktiskie darbi, skolotāja grāmata"--Uz vāka 4. lpp. . Mācību grāmata. ISBN 9789934010972. Fizika - Mācību līdzekļi vidusskolām.

4.

Fizika 10. klasei. Interaktīvs mācību materiāls [DVD] / redaktori: Linda Zemīte, Gints Romanovskis. - Rīga : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apgāds Zvaigzne ABC", [2012]. - 1 DVD : Plastmasas vākos, atbildības ziņas no apvāka apraksta + brošūra ar instrukciju par diska atvēršanu / instalēšanu. Licence FI10-WWC2G-2MQUW-9P5S. ISBN 9789934022432.

5.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 12. klasei : mācību grāmata / Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 141 lpp. : il., kartes, faks., tab. ; 24 cm + 1 CD. - (Nāc!). - Piel.: CD: Latviešu valoda 12. klasei : mācību grāmata : vingrinājumi. - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. gadā--Titlp. . - "Komplektā: mācību grāmata ar CD, skolotāja grāmata ar CD"--Vāka 4. lpp. ISBN 9789934028571.

6.

History of the world in 1,000 objects / Lauren Barnes. - London : Dorling Kindersley Limited, 2014. - 480 pages : illustrations (some color), color maps ; 31 cm. - Offers an illustrated look at one thousand artifacts of human creation through history, from stone age tools to tablet computers, as well as an extensive timeline featuring key events in world history. - Includes index. ISBN 9781409354666. . - ISBN 1409354660. . - ISBN 9781475422897. . - ISBN 1475422897.

7.

Deutschland [kartogrāfiskais materiāls] / Freytag-Berndt u. Artaria. - Mērogs 1:700 000. - Riga : Jāņa sēta Map Publishers Ltd, 2013. - 1 karte 2 segmentos : lp. abās pusēs, krās. ; lp. 125 x 74 cm, vākos 26 x 13 cm + piel. (88 lpp. ; 21 cm). - Vāka nos. arī latviešu, lietuviešu, igauņu un krievu val. Kartes nos. un apzīmējumi 10 val. - Nos. no vāka. . - Papildkarte: Corse. 1:700,000. ISBN 9789984074870. Ceļi - Vācija - Kartes. Vācija - Kartes.

8.

Uffelen, Chris van. Townhouse design : layered urban living / Chris van Uffelen. - 1st ed. - [Salenstein] : Braun, 2015. - 263 pages : illustrations (chiefly color), plans, portraits ; 31 cm.) -- Townhouse schwalbengasse 32 / LK Architekten. ISBN 9783037681725. . - ISBN 3037681721.

9.

Benitez, Cristina Paredes. Architecture & materials = architecture et materiaux / Cristina Paredes Benitez. - Barcelona : Frechmann Kolon, 2014. - 503 p. : ill. ISBN 9783864071980.

10.

Kramer, Sibylle. Studios & Workshops : spaces for Creatives / Sibylle Kramer. - Berlin : Braun, 2015. - 270 p. : ill. ISBN 9783037681817.

11.

Pourny, Christophe. The furniture bible / Christophe Pourny with Jen Renzi ; foreword by Martha Stewart ; photographs by James Wade ; illustrations by Christophe Pourny. - New York : Artisan, 2014. - 304 pages : illustrations (chiefly color) ; 26 cm. - Includes bibliographical references (pages 298-299) and index. Meet your furniture -- Finishing school -- Prep school -- The techniques -- Tool school -- The care and feeding of your furniture. ISBN 9781579655358 (hardcover).

12.

Brown, Rachael. Materials and interior design / Rachael Brown and Lorraine Farrelly. - London : Laurence King Publishing, c2012. - 192 lpp. : il. (arī krās.), plāni ; 28 cm. - (Portfolio skills. Interior design). - Ietver bibliogrāfiju (185. lpp.) un rādītāju (186.-190. lpp.). ISBN 9781856697590 (pbk). Interjers. Būvmateriāli.

13.

Our house in the city : new urban homes and architecture / [edited by Sven Ehmann and Sofia Borges ; text and preface by Sofia Borges]. - Berlin : Gestalten, 2014. - 256 pages : illustrations (chiefly color), plans ; 31 cm. - Includes index. ISBN 9783899555189 (hbk.). . - ISBN 389955518X (hbk.).

14.

Bright 2 : architectural illumination and light installations / [authors, Carmel McNamara and Ana Martins]. - Amsterdam : Frame Publishers BV, c2015. - 368 lpp. : krās. il., plāni ; 31 cm. - (Bright ; 2). - Ietver rādītāju. . - Autori minēti iespiedziņās, 368. lpp. ISBN 9789491727412. Apgaismojums, arhitektūras un dekoratīvais. Gaisma arhitektūrā.

15.

Latvijas Nacionālā biblotēka : arhitekts Gunārs Birkerts = National Library of Latvia : architect Gunnar Birkerts / grāmatas veidotājs Jānis Dripe ; fotogrāfs Indriķis Stūrmanis ; [konsultants un teksts par LNB: Andris Vilks ; literārā redaktore Daina Vilemsone ; tulki: Inta Liepiņa, Ieva Lešinska-Geibere, Uldis Brūns ; dizains: Juris Petraškevičs]. - [Rīga] : Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība, ©2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 271 lpp., [4] lp. il. : il., faks., plāni ; 31 cm. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un attēlu paraksti angļu valodā. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. . - Personu rādītājs: 268.-[271.] lpp. ISBN 9789934144875. Bibliotēku ēkas - Latvija - Projekti un plāni. Nacionālās bibliotēkas - Latvija. Arhitektūra, jauno laiku - 21 gs - Projekti un plāni.

16.

Gunnar Birkerts, National Library of Latvia, Riga / text Janis Dripe ; photographs Indriķis Stūrmanis. - Stuttgart : Edition Axel Menges ; London, ©2015. - 60 lpp. : il., plāni ; 31 cm. - (Opus ; 70). - Prettitullapā: Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība. ISBN 9783932565700. . - ISBN 3932565703. Rīga (Latvia) - Buildings, structures, etc.

17.

Krastiņš, Jānis, 1943-. Liepāja. Jūgendstila arhitektūra : Liepāja. Art nouveau architecture / Jānis Krastiņš ; [recenzenti: Mireija Freiča Serra, Ojārs Spārītis ; fotogrāfijas Jānis Krastiņš ; tulkojums angļu valodā: Inta Liepiņa]. - [Liepāja] : Liepājas pilsētas dome, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 376 lpp., [1] lp. il., [3] saloc. lp. : il., faks., plāni ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs un rādītāji: 353.-373. lpp. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. ISBN 9789934144646. Arhitektūra - Latvija - Liepāja. Jūgendstils (arhitektūra) - Latvija - Liepāja. Liepāja (Latvija) - Celtnes, būves utt.

18.

Repše, Gundega, 1960-. Rīgas salas / Gundega Repše ; [Kaspars Goba, fotogrāfijas, teksts ; tekstu redaktore Sigita Kušnere]. - [Cēsis] : Elm Media, c2014 (Livonia Print). - 183 lpp. : il., plāns ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 182. lpp. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā. ISBN 9789934143694. Salas - Latvija - Albumi. Rīga (Latvija) - Albumi.

19.

Koolhaas, Rem. Ceiling : a series of 15 books accompanyng the exibition elements of arcgitecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P180. ISBN 9788891013125.

20.

Koolhaas, Rem. Wall : a series of 15 books accompanyng the exhibition elements of architecture at the 2014 venice arhitecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P120. ISBN 9788891012999.

21.

Koolhaas, Rem. Floor : a series of 15 books accompanyng the exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P88. ISBN 9788891012982.

22.

Koolhaas, Rem. Roof : a series of 15 books accompanying the exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P156. ISBN 9788891013101.

23.

Koolhaas, Rem. Door : a series of 15 books accompanying the exibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P156. ISBN 9788891013002.

24.

Koolhaas, Rem. Window : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P164. ISBN 9788891013019.

25.

Koolhaas, Rem. Facade : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P 208. ISBN 9788891013071.

26.

Koolhaas, Rem. Balcony : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P 180. ISBN 9788891013026.

27.

Koolhaas, Rem. Corridor : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P148. ISBN 9788891013118.

28.

Koolhaas, Rem. Fireplace : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P156. ISBN 9788891013033.

29.

Koolhaas, Rem. Toilet : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P172. ISBN 9788891013064.

30.

Koolhaas, Rem. Stair : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. : p308. ISBN 9788891013040.

31.

Koolhaas, Rem. Escalator : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P88. ISBN 9788891013057.

32.

Koolhaas, Rem. Elevator : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale / Rem Koolhaas. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P120. ISBN 9788891013095.

33.

Koolhaas, Rem. Ramp : a series of 15 books accompanying exhibition elements of architecture at the 2014 venice architecture biennale. - Rotterdam : Marsilio, 2014. - P 92. ISBN 9788891013088.

34.

Platais, Ivars. Gāzapgāde : mācību līdzeklis / Ivars Platais, Pauls Graudiņš. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 2008. - 98 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogr.: 98. lpp. (9 nos.). - Grāmata adresēta gāzapgādes nozares specialitāšu studentiem un strādājošajiem speciālistiem. Tajā apvienots un sistematizēts pamatzināšanu materiāls par mūsdienīgām gāzapgādes sistēmām, būvmontāžas darbu veikšanas tehniku un tehnoloģiju, kā arī par šo sistēmu tehnisko ekspluatāciju. Sevišķa vērība veltīta dabasgāzes piegādes un gāzapgādes sistēmu ekspluatācijas drošuma prasībām. 1. d. Ogļūdeņražu deggāzes, to īpašības, metroloģija un sadedzināšana. ISBN 9789984320519 : 2000 eks. Gāze - Analīze. Dabasgāze - Analīze. Gāze kā kurināmais. Gāzes skaitītāji. Gāzes piegāde.

35.

Platais, Ivars. Gāzapgāde : mācību līdzeklis / Ivars Platais, Pauls Graudiņš ; red. Silvija Minkevica. - Rīga : RTU Izdevniecība, 2008. - 219 lpp. : il., sh., tab., karte ; 26 cm. - Bibliogr.: 217.-219. lpp. (49 nos.). - Grāmatas 2. daļa apskata dabasgāzes sistēmu izveidi, ierīkošanu, pielietojamos materiālus un gāzes iekārtas, kā arī sadales un lietotāja gāzapgādes sistēmu ekspluatāciju un iespējamo darba vides risku novērtēšanas pamatprincipus. Grāmata adresēta būvniecības profila studentiem, kā arī ar gāzapgādes sistēmu ekspluatāciju saistītiem speciālistiem. 2. d. Dabasgāzes gāzapgādes sistēmu izveide, ierīkošana un apkalpe. ISBN 9789984324593. Gāzes - Analīze. Dabasgāze - Analīze. Gāze kā kurināmais. Gāzes skaitītāji. Gāzapgāde.2015.g. 1.februāris - 2015.g.1.maijs

2015.g. 1.februāris - 2015.g.1.maijs

Mākslas vēsture un teorija : Art history and theory / galv.red. Elita Grosmane. - Nr. 1 (2003)-. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2003-. - sēj. : il. (dažas krās.) ; 30 cm. - Latviešu, angļu, krievu val.; kopsav. angļu val.; satura rād. latviešu un angļu val.
ISSN 1691-0869.
Māksla - Latvija - Vēsture - Periodiskie izdevumi.

Būvniecības rasējumi. Betona stiegrojuma vienkāršotais izpildījums : LVS EN ISO 3766 : ICS 01.100.30 = Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement / . - Rīga : VSIA "Latvijas standarts", 2004. - 22 lpp. : il. - Bibliogr.: 7.lpp. (2 nos.). - Teksts angļu val.

Arya, Chanakya. Design of structural elements : concrete, steelwork, masonry and timber designs to British standards and Eurocodes / Chanakya Arya. - 3rd ed. - London : Spon Press ; New York, c2009. - xvii, 502 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (493.-495. lpp.) un rādītāju. (497.-502. lpp.).
ISBN 9780415467209.
Celtniecības projektēšana - Eiropa - Standarti. Celtniecības projektēšana - Lielbritānija - Standarti.

Bergholde, Agnese. Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā = Mittelalterliche Architektur und Bauplastik des Doms zu Riga im europäischen Vergleich : disertācija / Agnese Bergholde. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2015. - 408 lpp. : il. - (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas : IV). - Vietu un objektu radītājs ; Personu rādītājs.
ISBN 9789934847141.

Caune, Andris. Rīgas klusais centrs : pilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20. gadsimta sākuma atklātnēs / Andris Caune ; red. Ilze Antēna. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. - 280 lpp. : il.
ISBN 9789984824369.

Dūmiņš, Ivars, 1936-. Elektrotehnikas teorētiskie pamati : mācību grāmata / Ivars Dūmiņš ; [recenzenti: Andris Purviņš, Uldis Antonovičs ; atbildīgā par izdevumu Anita Vēciņa ; literārā redaktore Silvija Minkevica ; vāka dizains Paula Pelše ; ilustrācijas Laura Ozoliņa]. - Rīga : RTU izdevniecība, c2014. - 238 lpp. : il., tab. ; 26 cm.
1. daļa. Stacionāri procesi lineārās elektriskajās ķēdēs.
ISBN 9789934105944 (1).
Elektrotehnika - Mācību līdzekļi augstskolām. Elektriskās ķēdes - Mācību līdzekļi augstskolām. Elektriskās ķēdes, lineārās - Mācību līdzekļi augstskolām. Elektrība - Mācību līdzekļi augstskolām.

Horie, C. V.(Charles Velson). Materials for conservation : organic consolidants, adhesives and coatings / Velson Horie. - 2nd ed. - Amsterdam : Butterworth-Heinemann ; Boston, 2010. - xiv, 489 p. : ill. ; 23 cm. - Includes bibliographical references and indexes. - ISBN 9780750669054 (pbk.). . - ISBN 0750669055 (pbk.).

Kaminska, Rūta, 1950-. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums vēsturiskajā Preiļu rajonā / Rūta Kaminska, Anita Bistere ; [tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; tulkotāja krievu valodā Ludmila Kļešņina ; foto: Marika Vanaga ... [u.c.] ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere]. - Rīga : Neputns, c2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā ISBN 9789934512094.
Sakrālā arhitektūra - Latvija - Preiļu rajons. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - Preiļu rajons.
Preiļu rajons (Latvija) - Kultūras vēsture.

Kaminska, Rūta. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rēzeknes pilsētā un rajonā. - Rīga : Neputns, 2011 (Dardedze hologrāfija). - 336 lpp. : il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogr.: 270.-271. lpp. . - Personu rād.: 277.-279. lpp. ISBN 9789984807799.
Sakrālā arhitektūra - Latvija - Rēzeknes rajons. Sakrālā arhitektūra - Latvija - Rēzekne. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - Rēzekne. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - Rēzeknes rajons.
Rēzeknes rajons (Latvija) - Kultūras vēsture. Rēzekne (Latvija) - Kultūras vēsture.

Kursīte, Janīna, 1952-. Latvieša māja / Janīna Kursīte. - Rīga : Rundas, ©2014 (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija SIA). - 560 lpp., [32] lpp. il. - Bibliogrāfija: 524.-548. lpp. - "Grāmata tapusi Valsts pētījumu programmas "Letonika - Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība" projektā 6.2" -- iespiedziņās.
ISBN 9789934829727.

Laiveniece, Diāna. Zinātniskās rakstīšanas skola / Diāna Laiveniece. - Liepāja : LiePA, c2015. - 150 lpp. : il. ; 21 cm. - Bibliogrāfija: 138.-142. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934522499.
Pētniecība - Mācīšana un mācīšanās. Akadēmiskā rakstīšana.

Putniņa, Mārīte, 1967-. Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Zemgalē / Mārīte Putniņa ; [redaktore Guna Pence ; māksliniece Inta Sarkane ; tulkotājs angļu valodā Valdis Bērziņš ; foto: Ints Lūsis ... u.c. ; baznīcu plānu zīmējumi: Gunta Bistere]. - Rīga : Neputns, 2015 (Dardedze hologrāfija). - 399 lpp. : il., plāni ; 23 cm. - (Mākslas pieminekļi Latvijā). - Bibliogrāfija: 360.-362. lpp. un personu rādītājs: 368.-373. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā. - "The heritage of religious architecture and art in Zemgale"--Uz vāka.
ISBN 9789934512483.
Sakrālā arhitektūra - Latvija - Zemgale. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - Zemgale.
Zemgale (Latvija) - Celtnes, būves utt.

Redbergs, Oskars. Mūsdienu kultūras stāvokļi = Condition for Contemporary Culture. Riga. - [Rīga] : Megaphone Publishers, 2013. - 336 lpp. : il. - ISBN 9789934819209.
Rīga. Rīga fotomākslā.

Uren, John. Surveying for engineers / John Uren, Bill Price. - 5th ed. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. - x, 806 lpp. : il., tab., kartes, plāni ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju (nod. beigās) un rādītāju. ([796.]-806. lpp.).
ISBN 9780230221574.

Zatlers, Valdis, 1955-. Kas es esmu / Valdis Zatlers ; [grāmatas līdzautori Gunta Barbāne un Juris Lorencs ; atbildīgā redaktore Liene Soboļeva]. - Rīga : Jumava, [2015]. - 471, [1] lpp., [24] lpp. iel. : il., portr.
ISBN 9789934117459.
Prezidenti - Latvija - Biogrāfijas. Autobiogrāfiskā proza, latviešu.
Latvija - Politika un pārvalde - 1991-.

Иванова, А.С. Триизмерни мрежи и релефи с основа квадрат = 3D Grids and Reliefs with a Square Base ; Сборник задачи по архитектурно моделиране и макетиране= aHandbook of Course Assignments in Architectural Modelling and Scale Modelling / Александра Стефанова Иванова, Стоян Георгиев Дечев. - София : Висше строително училище "Любен КараВелоВ", 2015. - 35 c.
ISBN 9789543310609.

Jaunākās grāmatas bibliotēkā

2014.g.1.decembris – 2015.g. 1.februāris

Apsveikumi un vēlējumi / Sastādītāja Inta Kalniņa. - Rīga : Avots, 2014. - 183 lpp. - Grāmatā iekļautās dažādu autoru dzejas rindas apsveicējiem dos ierosmi visdažādākajās dzīves situācijās, sveicot gan jubilārus un skolu absolventus, gan arī tos, kuri tikai uzsāk skolas gaitas.
ISBN 9789984859996.

Ceļu satiksmes noteikumi un ceļu satiksmes likums : ar pielikumu / sia "FCS". - Rīga : FCS, 2014. - 191 lpp. : il. + Ceļa zīmes un apzīmējumi. - Ceļu satiksmes noteikumi, Ceļu satiksmes likums kā arī Ceļa zīmes un apzīmējumi. - Pielikumā: Ceļa zīmes un apzīmējumi.
ISBN 9789934814617.

Pētījumi un avoti par ordeņa un bīskapu pilīm Latvijā : [rakstu krājums] / sastādījusi Ieva Ose ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2014. - 429, [2] lpp. : il., faks, kartes, plāni, tab. ; 25 cm. - (Latvijas viduslaiku pilis ; 8). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu, latīņu un vācu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā.
ISBN 9789984824338.
Viduslaiku pilis - Latvija. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija.

Tematiskie uzdevumi Ceļu satiksmes noteikumos / [FCS attēli un fotogrāfijas]. - [Rīga] : FCS, c2014 (Preses nams Baltic). - 213 lpp. : il. ; 30 cm + 2 ats. lp. - Pielikumā: Pareizo atbilžu tabula. - Izdevējziņas precizētas ISBN aģentūrā.
ISBN 9789934814679.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Automobiļa vadīšana - Latvija

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 10. klasei /. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 287, [1] lpp. : il., graf., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). - Alf. rād.: 284.-285. lpp. - "Mācību komplektā "Matemātika 10 klasei" ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata" -- Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934011047.
Matemātika - Mācību līdzekļi vidusskolām.

Biršs, Juris, Dr. sc. ing., 1943-. Kļūdas būvniecībā un iespējamie risinājumi / Juris Biršs. - Rīga : J.L.V., c2015. - 239 lpp.
ISBN 9789934116728.

Emmerling, Ervin. Lüsterfassungen des barock und rokoko : coloured glazes and metal leaf from the baroque and rococo period / Erwin Emmerling, Michaell Kühlenthal, Mark Richter. - München. - München : TUM, 2013. - S811.
ISBN 9783935643580.

Hughes, Richard, 1948-. The colouring, bronzing, and patination of metals : a manual for the fine metalworker and sculptor : cast bronze, cast brass, copper and copper-plate, gilding metal, sheet yellow brass, silver and silver-plate / Richard Hughes and Michael Rowe. - New York, N.Y. : Watson-Guptill Publications ; Whitney Library of Design, 1991. - 372 lpp. : il. ; 30 cm. - Ietver bibliogrāfiju (361.-372. lpp).
ISBN 9780823007622. . - ISBN 0823007626.
Bronzēšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Metāli - Krāsošana

Kalnačs, Jānis, 1956-. Kārlis Padegs. - Rīga : Neputns, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 108, [3] lpp. : il., ģīm., faks. ; 26 cm. - (Latvijas mākslas klasika). - Bibliogrāfija: [109.] lpp. - K. Padegs (1911-1940) no piemirsta, galvenokārt mākslinieku aprindās zināma leģendāra tēla un sabiedrības autsaidera jau krietnu laiku kļuvis par Latvijas kultūras zīmolu un ilustrētu žurnālu rotu. Ļoti personiskais zīmētājs daudz lietoja ironiju, apzināti provocēja, strikti sajauca cēlo un ikdienišķo, pārcēla uz savu laiku antīkos mītus un Bībeles stāstus, neievēroja valstu un laikmetu nosacītās robežas, sajauca pieredzēto ar iztēloto. Viņa mākslas lielākā vērtība šobrīd varētu būt izteiksmes dažādība, dzēlīga ironija un vēl nesaudzīgāka pašironija, dzīves mūžīgās traģikas izjūta. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934512278.
Mākslinieki - Latvija - Biogrāfijas.

Latvijas mākslas vēsture / Eduards Kļaviņš [un vēl 3 autori] ; sastādītājs [un priekšvārda autors] Eduards Kļaviņš ; [redaktore Kristiāna Ābele ; māksliniece Ieva Vīriņa ; projekta administratore un pielikumu sastādītāja Daina Lāce ; recenzenti Jānis Kalnačs, Laima Laučkaite-Surgailiene, Larss Olofs Laršons]. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2014 (Jelgavas tipogrāfija). - sēj. <4> : il., kartes, plāni, portr. ; 29 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītājus. - Autori arī: Kristiāna Ābele, Silvija Grosa, Valdis Villerušs. . - Uz vāka: Vilhelms Purvītis. Agrs pavasaris 1898-1899 (fragments). . - Vienlaikus publicēts identisks sējums angļu valodā. . - Latvijas mākslas vēstures projekta īstenošana uzsākta apgrieztā hronoloģiskā secībā, kā pirmo publicējot 4. sējumu.
4. [sēj.] Neoromantiskā modernisma periods 1890-1915 / sastādītājs un zinātniskais redaktors Eduards Kļaviņš.
ISBN 9789934847127.
Māksla, latviešu - 19 gs. Māksla, latviešu - 20 gs. Māksla - Latvija.

Repše, Gundega, 1960-. Jauki ļaudis : [stāsti] / Gundega Repše ; redaktore Dace Sparāne ; māksliniece Katrīna Vasiļevska. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 124, [4] lpp. : il. ; 22 cm. - G. Repšes grāmata ir autores atbilde miesas kultam, cilvēcības komercializācijai, egocentrisma triumfa strupceļiem, nemākulībai mīlēt un atmiņas zudumam, ka esam šajā dimensijā mirstīgi ļaudis. Tā ir arī atbilde vispārējai daiļvārdībai. Grants lavīna vai mākoņu sadursmes, noziegums un sāpes - tikai cilvēka vienreizība un gars nosaka tām mērogu.
ISBN 9789984887760 (ies.).
Stāsti, latviešu.

Warren, Dene R. Civil engineering construction design and management / Dene R. Warren. - London : Macmillan, c1996. - ix, 258 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 0333636821.
Inženierbūvniecība. Tehnika - Menedžments.

Wolbers, Richard. Cleaning painted surfaces : aqueous methods / Richard Wolbers. - London : Archetype Publications, 2000. - x, 198 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 187-190) and index.
Acids and bases -- Surfactants and affinity surfactants -- Detergents and detergency -- Emulsions -- Chelation -- Enzymes -- Clearance.
ISBN 9781873132364.

2014. gada septembri -oktobris


Jaunākās grāmatas RCK bibliotēkā

2014. gada septembri -oktobris

Vasks, Andrejs. Brikuļu nocietinātā apmetne : Lubāna zemiene vēlajā bronzas un dzelzs laikmetā / Latvijas Universitāte , Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Preses nams, 1994. - 124 lpp. : il.
ISBN 9984000893.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 10. klasei : mācību grāmata / Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2010 (Poligrāfists). - 127 lpp. : il., tab. ; 24 cm + 1 CD. - (Nāc!). - Ietver bibliogr. (tekstā). - "Komplektā: mācību grāmata ar CD, skolotāja grāmata ar CD"--Vāka 4. lpp. . - CD: Latviešu valoda 10. klasei : vingrinājumi.
. Mācību grāmata.
ISBN 9789934014482.
Latviešu valoda - Mācību līdzekļi vidusskolām.

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 10. klasei / B. Āboltiņa, D. Kriķis, K. Šteiners ; redaktore Biruta Siliņa ; Eduarda Groševa dizains ; Jūlija Aldersona fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 287, [1] lpp. : il., graf., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). - Alf. rād.: 284.-285. lpp. - "Mācību komplektā "Matemātika 10 klasei" ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata" -- Vāka 4. lpp.
. mācību grāmata.
ISBN 9789934011047.
Matemātika - Mācību līdzekļi vidusskolām.

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 11. klasei : mācību grāmata / Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2011 (Poligrāfists). - 166 lpp. : il., kartes, faks., tab. ; 24 cm + 1 CD. - (Nāc!). - Piel.: CD: Latviešu valoda 11. klasei : mācību grāmata : vingrinājumi. - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2011. gadā--Titlp. . - "Komplektā: mācību grāmata ar CD, skolotāja grāmata ar CD"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934020384.

Dalbiņa, Iluta. Latviešu valoda : vingrinājumu burtnīca / Iluta Dalbiņa, Inese Lāčauniece ; galvenais redaktors Vilnis Purēns ; literārā redaktore Gunta Tramdaka. - Rīga : RaKa, 2011 (SIA "Izdevniecība RaKa").). - 113 lpp. ; 25 cm. - (Vidusskolām).
3. daļa.
ISBN 9789984462103.
Latviešu valoda - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 12. klasei : mācību grāmata / Baiba Āboltiņa, Dainis Kriķis, Kārlis Šteinerts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 231 lpp.
ISBN 9789934034183.

Zālīte, Māra, 1952-. Pieci pirksti : [romāns] / Māra Zālīte ; redaktore Gundega Blumberga ; Māra Garjāņa vāka dizains. - Rīga : Mansards, 2013. - 292, [5] lpp. ; 22 cm. - M. Zālītes romāns ir autobiogrāfiska bērnības atmiņu grāmata, kurā autore tēlo atgriešanos kopā ar ģimeni mājās no Sibīrijas 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē un dzīvi Latvijā 50.-60. gadu mijā. Grāmatas centrālā ass ir piecgadīgās Lauras un viņas vecāku – 1941.gada jūnijā izsūtīto bērnu - traumatiskā pieredze, kas tik daudzus gadu desmitus ģimenes iekšienē glabāta un klusēta. Ar bērna acīm skaudrums vēl satriecošāks – nepārejošas bailes no bada, bailes no vēlreizējas izsūtīšanas.
1. grāmata.
ISBN 9789934120244 (ies.).
Latviešu romāni.

Baker, Lisa. Temporary architecture / Lisa Baker. - Berlin : Braun, 2014. - P 255.
ISBN 9783037681695.

Mückenheim, Mark. Inspiration : contemporary design methods in architecture / Mark Mückenheim, Juliane Demel. - Singapore : Page One, c2012. - 269 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju.
ISBN 9789814394468.
Arhitektūrprojektēšana - Metodoloģija.

Rīga top! : 9 Rīgas stāvokļi : pilsētas atjaunošanās un transformācijas - Rīgas pilsētvide un arhitektūra / [kurators/galvenais redaktors: Oskars Redbergs]. - Rīga : Megaphone Publishers, 2013 (Adverts). - 95 lpp. : il., kartes ; 25 cm. - Aprakstīts pēc vāka un iespiedziņām. . - "Izdevums sagatavots kā katalogs izstādei "Rīga top!: 9 Rīgas stāvokļi", 23.oktobris - 24.novembris 2013"--1.lpp.
ISBN 9789934819223.
Pilsētas plānošana - Latvija - Rīga. Arhitektūra, jauno laiku - Latvija - 20 gs - Rīga. Arhitektūra, jauno laiku - Latvija - 21 gs - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.

The Staircase : the Architecture of Ascent / Oscar Tuquets Blanca, Martine Diot, Adelaide de Savray, Jerome Coignard, Jean Dethier. - London : Thames & Hudson, 2013. - P 240 : with 324 ill, 288 in colour.
ISBN 9780500517093.

Denison, Edward. How to read bridges : a crash course spanning the centuries / Edward Denison & Ian Stewart. - London : Herbert Press, 2012. - 256 c.
ISBN 9781408171769.

Grosmane, Elita. Rīgas Doms : arhitektūras un mākslas vērtības / Elita Grosmane. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Māslas vēstures institūts, [2014]. - 48 lpp. : ill. - (Rīgas mākslas un arhitektūras pieminekļi).
ISBN 9789934847103.

Latvijas viduslaiku pilis : [rakstu krājums] / sastādījusi un priekšvārdu sarakstījusi Ieva Ose ; redaktores: Ināra Stašulāne, Ilona Pozņaka (vācu val.), Antra Legzdiņa (angļu val.) ; uz 1. vāka Andra Caunes foto ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011 (Jelgavas tipogrāfija). - 542, [1] lpp., [16] lpp. krās. il. : il., faks., tab., kartes, plāni ; 25 cm. - Bibliogr. rakstu beigās un norādes parindēs. - Rakstu krājums satur jaunus pētījumus par viduslaiku pilīm, kas kalpoja par atbalsta punktiem aizsardzības sistēmā Vācu ordeņvalstī 13.-16. gadsimtā. Grāmatā plaši izmantoti jauni vēstures avoti no Stokholmas arhīviem, arheoloģiskajiem izrakumiem par Cēsu, Valmieras, Rīgas, Ludzas, Kandavas un Bauskas pilīm. - Latviešu, poļu, vācu val. . - Kopsav. vācu un angļu val.
7. sējums. Pētījumi un avoti par Livonijas ordeņpilīm. ISBN 9789984824239.
Viduslaiku pilis - Livonija. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija. Arheoloģiskie izrakumi - Igaunija.
Latvija - Antikvitātes. Igaunija - Antikvitātes. Latvija - Vēsture - Livonijas periods, 1228-1562. Igaunija - Vēsture.

Caune, Andris, 1937-. Rīgas Vidzemes priekšpilsēta pirms 100 gadiem : priekšpilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta pirmās puses atklātnēs / Andris Caune. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 279 lpp. : karte, faks. ; 23 cm.
ISBN 9789984824345.
Atklātnes - Latvija - Rīga.
Vidzemes priekšpilsēta (Rīga, Latvija) - Vēsture. Vidzemes priekšpilsēta (Rīga, Latvija) - Sociālā dzīve un paražas. Vidzemes priekšpilsēta (Rīga, Latvija) - Celtnes, būves utt.

Kalniņš, Gundars, 1984-. Cēsu pils / Gundars Kalniņš. - Cēsis : Cēsu Kultūras un tūrisma centrs, c2014 (Dardedzes hologrāfija). - 49 lpp. : il. ; 30 cm.
ISBN 9789934847202.
Viduslaiku pilis - Latvija - Vēsture.

Kreilis, Jānis. Plānsieniņu tērauda konstruktīvo elementu aprēķins : palīglīdzeklis projektēšanai ar aprēķina piemēriem / Jānis Kreilis ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Būvkonstrukciju katedra. - Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2013. - 76 lpp. : il. ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 76. lpp. - "EC [Eurocode] 3"--Uz vāka.
Dzelzs un tērauda konstrukcijas - Projektēšana un celtniecība - Mācību palīglīdzekļi. Plānsienu konstrukcijas - Projektēšana un celtniecība - Mācību palīglīdzekļi.

Mūrs, Gerets. Optiskās ilūzijas : ap 150 maldinošu atēlu un prātamežģu / Gerets Mūrs, teksts un zīmējumi ; no angļu val. tulkojusi Renāte Punka ; datorgrafiskais noformējums Anda Austriņa. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2014. - 96 lpp. : il. + lekāls. - Pielikumā: lekāls/lineāls.
ISBN 9789984234687.

Klētnieks, Jānis, 1929-. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam / Jānis Klētnieks. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2014 (Rēzekne : Latgales druka). - 415 lpp. : il., kartes, faks. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 393.-402. lpp. un rādītājs: 403.-415. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums vācu un angļu valodā.
ISBN 9789984458502.
Astronomija - Latvija - Vēsture. Ģeodēzija - Latvija - Vēsture.

McLeod, Virginia. Detail in contemporary residential architecture / Virginia McLeod. - London : Laurence King, c2007 (2012). - 240 lpp. : il. (arī krās.), plāni ; 29 cm + 1 CD-Rom (12 cm). - Ietver rādītāju.
ISBN 9781856694827 (hbk.). . - ISBN 1856694828 (hbk.). . - ISBN 9781780670249 (pbk.).
Arhitektūra, dzīvojamo ēku - Projekti un plāni. Arhitektūra - Detaļas.

2014.g. janvāris -jūnijs

JAUNĀKĀS GRĀMATAS

2014.g. janvāris -jūnijs

2

Fazio, Michael(Michael W.), 1943-. A world history of architecture / Michael Fazio, Marian Moffett, Lawrence Wodehouse. - 3rd ed. - London : Laurence King publ., c2014. - xvi, 608 lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781780671116.
Arhitektūra - Vēsture.

3

Modernists : modern living in the Baltics / Mārtīņš Pīlēns, Ieva Zibārte. - Issue # 03-spring. - Rīga : Mārtiņš Pīlēns, 2014. - 44 lpp.
ISSN 2255-9337.

4

Atlas of World Architecture / proofreading : Maggie Wang. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2011. - P 511 : ill.
ISBN 9789881973979.

5

Gibbs, Nick. The Wood Handbook : an illustrated guide to 100 decorative real woods and their uses / Nick Gibbs. - London : Apple, 2012. - P256 : ill.
ISBN 9781845434632.

6

Jodidio, Philip, 1954-. Restaurants & bars : architecture now = Restaurants & Bars = Restaurants & bars / Philip Jodidio. - Hong Kong [etc.] : Taschen, 2009. - 416 lpp. : il. - (Architecture now). (Arcitektur heute). (L'architecture d'aujourd'hui). - Teksts paral. angļu, vācu, franču val.
ISBN 9783836503761.
Restorāni. Krogi. Interjers.

7

Vidiella, Alex Sanchez. Atlas of Eco Architecture / Alex Sanchez Vidiella. - Barcelona : Frechmann Kolon GmbH, 2010. - p720 : ill.
ISBN 9788492731718.

9

Hotel architecture / editing: Orange Yan. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2011. - P 271 : ill.
ISBN 9789881506955.

10

Construction materials : their nature and behaviour / edited by Peter Domone and John Illston. - 4th ed. - London : Spon Press ; New York, c2010. - xvi, 567 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Ietver bibliogrāfiju nodaļu beigās un rādītāju (551.-567. lpp.).
Fundamentals / revised and updated by Peter Domone, with acknowledgements to the previous authors, Bill Biggs, Ian McColl and Bob Moon -- Metals and alloys / revised and updated by Peter Domone, with acknowledgements to the previous authors, Bill Biggs, Ian McColl and Bob Moon -- Concrete / Peter Domone -- Bituminous materials / Gordon Airey -- Masonry : brickwork, blockwork and stonework / Bob de Vekey -- Polymers / Len Hollaway -- Fibre composites. Section 1: Polymer composites / Len Hollaway ; Section 2: Fibre-reinforced cements and concrete / Phil Purnell -- Timber / John Dinwoodie -- Glass / Graham Dodd -- Selection and sustainable use of construction materials / Peter Domone.
ISBN 9780415465168 (pbk. : alk. paper). . - ISBN 9780415465151 (hardback : alk. paper). . - ISBN 9780203927571 (ebook).
Būvmateriāli.

11

Riley, Mike. Construction technology / Mike Riley, Alison Cotgrave. - 2nd ed. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, c2011. - vi, 230 lpp. : il. ; 25 cm. - Ietver bibliogr. ([229.]-230. lpp.).
3. The technology of refurbishment and maintenance.
ISBN 9780230290143. . - ISBN 0230290140.

12

Riley, Mike. Construction Technology / Mike Riley and Alison Cotgrave. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. - P382 : ill.
1. House Construction.
ISBN 9781137030177.

13

Coulson, Jim. Wood in construction : how to avoid costly mistakes / Jim Coulson. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. - xii, 208 lpp. : il., tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 200. lpp. un rādītājs.
Wood as a material -- More on timber : and some stuff about the UK timber trade -- Water in wood : moisture content and the drying of timber -- Specifying timber-for indoor or outdoor uses -- The quality of timber : and grading for appearance -- Strength grading and strength classes of timber -- Wood preservatives and wood finishes -- Principal softwoods used in the UK -- A selection of hardwoods used in the UK -- Wood-based sheet materials.
ISBN 9780470657775 (pbk. : alk. paper).
Celtniecība, koka. Celtniecība, koka - Lielbritānija. Kokmateriāli. Kokmateriāli - Lielbritānija. Koksne - Saglabāšana. Koksne - Lielbritānija - Saglabāšana.

14

Allen, Edward, 1938-. Fundamentals of building construction : materials and methods / Edward Allen and Joseph Iano. - Sixth Edition. - Hoboken : Wiley, c2014. - xii, 1007 lpp. : il., plāni ; 29 cm. - " ISBN 9781118138915 (hardback).
Celtniecība. Būvmateriāli.

15

Ochshorn, Jonathan. Structural elements for architects and builders : design of columns, beams, and tension elements in wood, steel, and reinforced concrete / by Jonathan Ochshorn. - Amsterdam : Butterworth-Heinemann, an imprint of Elsevier ; Boston, 2010. - xiii, 385 p. : ill. ; 25 cm. - Includes bibliographical references (p. 375) and index.
ISBN 9781856177719 (hbk.). . - ISBN 1856177718 (hbk.).

16

Ching, Francis D. K., 1943-. Architecture : form, space, & order / Francis D.K. Ching. - Third Edition. - Hoboken (N.J.) : Wiley, c2007. - xiv, 431 lpp. : il. + 1 CD-ROM. - Ietver bibliogrāfiju (409. lpp) un rādītājsu (419.-431. lpp). - CD-ROM contains a series of digital presentation, organized into modules corresponding to the book chapters.
ISBN 9780471752165.
Arhitektūra - Kompozīcija, proporcija utt. Telpa (arhitektūra).

17

Riley, Mike. Construction Technology 2 : industrial and commercial building / Mike Riley and Alison Cotgrave. - 3-rd edition. - New York : Palagrave Macmillan, 2014. - P427 : ILL.
ISBN 9781137371690.

18

Ridout, Brian. Timber Decay in Buildings : the conservation approach to treatment / Brian Ridout. - London : Taylor & Francis, 2008. - P232.
ISBN 9780419188209.

2013.g. septembris - decembris

RCK BIBLIOTĒKA

JAUNĀKĀS GRĀMATAS

2013.g. septembris - decembris

1

Dzērve, Uldis. Fizikas uzdevumu krājums 10.klasei / Uldis Dzērve, Ints Eidiņš ; red. Anita Vēciņa ; vāka dizainers: Vilnis Laizāns. - Lielvārde : Lielvārds, 2005 (a/s "Preses nams").). - 128 lpp. : zīm., tab. ; 24 cm.
ISBN 9984110834.
Fizika - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

2

Dalbiņa, Iluta. Latviešu valoda / Iluta Dalbiņa, Inese Lāčauniece. - Rīga : RaKa, c2009. - 59 lpp. ; 25 cm. - (Vidusskolām).
1.daļa. vingrinājumu burtnīca.
ISBN 9789984460734.
Latviešu valoda - Uzdevumi, vingrinājumi utt.

3

Slokenberga, Evija. Matemātika 11. klasei : mācību grāmata / Evija Slokenberga, Inga France, Ilze France ; atb. red. Ināra Dzērve ; māksl. Marita Maizīte. - 1. izd. - Lielvārde : Lielvārds, 2010 (Jelgavas tipogrāfija).). - 320 lpp. : krās. il., diagr., tab. ; 25 cm. - Alf. rād.: 311.-312. lpp. - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2010. gadā. . - "Mācību grāmatu papildina skolotājiem paredzēts metodiskais līdzeklis "Matemātika 11. klasei. Skolotāja grāmata""--Titlp. 2. pusē.
. mācību grāmata.
ISBN 9789984112893 (ies.).
Matemātika - Mācību līdzekļi vidusskolām.

4

Auziņa, Inese. Literatūra 12. klasei / Inese Auziņa, Dace Dalbiņa. - 2., labotais, papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Jelgavas tipogrāfija). - 255, [1] lpp. : il., kartes ; 25 cm. - Ietver bibliogr. - Komplektā: mācību grāmata, darba lapas, skolotāja grāmata, pārbaudes darbi. . - "Atjaunota. Mūsdienīga." -- Uz vāka.
. mācību grāmata.
ISBN 9789934000010.
Literatūra - Mācību līdzekļi vidusskolām.

5

Dalbiņa, Iluta. Latviešu valoda vidusskolām : vingrinājumu burtnīca / Iluta Dalbiņa, Inese Lāčauniece. - Rīga : SIA "Izdevniecība RaKa", 2010. - 70 lpp. - Vingrinājumu burtnīca papildina abu autoru mācību grāmatu, kas veidota atbilstīgi mācību priekšmeta standartam, kuru skolās ievieš sākot no 2009./2010. mācību gada. Burtnīcā ietverti uzdevumi un vingrinājumi,kas palīdz skolēniem izprast vārdu nozīmi, sinonīmu, antonīmu un homonīmu lomu valodā, vārdu leksikostilistiku, etimoloģisko un profesionālo diferenciāciju un frazeoloģismus.
2.daļa. Vingrinājumu burtnīca.
ISBN 9789984461472.

6

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 10. klasei : mācību grāmata / B. Āboltiņa, D. Kriķis, K. Šteiners ; redaktore Biruta Siliņa ; Eduarda Groševa dizains ; Jūlija Aldersona fotogrāfija. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2011 (Preses nams Baltic). - 287, [1] lpp. : il., graf., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). - Alf. rād.: 284.-285. lpp. - "Mācību komplektā "Matemātika 10 klasei" ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata" -- Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934011047.
Matemātika - Mācību līdzekļi vidusskolām.

7

Paulauskiene, D. Vingrinājumu un pārbaudes darbu krājums 10.-12. klasei / Danguole Paulauskiene, Loreta Šerniene. - Rīga : RaKa, 2009. - 2 sēj. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju (2. sēj., 148. lpp.). - Krievu valodas lietošanas uzdevumu un testu krājums paredzēts X–XII klašu skolēniem, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu vispārējās izglītības skolās. Krājuma pamatu veido testa veida uzdevumi, kas palīdzēs pārbaudīt krievu valodas lietošanas prasmes pēc Izglītības standarta prasībām. - Aut. uz vāka nav minēti. . - "Mācību komplektā "Шаг за шагом" vidusskolai."--Uz vāka.
ISBN 9789984475474 (1). . - ISBN 9789984475481 (2).
Krievu valoda - Uzdevumi, vingrinājumi utt. Krievu valoda - Eksāmeni, jautājumi utt. Krievu valoda - Latviešu valoda - Mācību līdzekļi cittautiešiem.

8

Hudson, Jane, Falla, Tim, Davies, A Paul. Solutions Intermediate Wordbook : 2nd edition / with audio CD. - Oxford. - Oxford university preiss : oxford, 2012. - 120.
ISBN 9780194553674.

9

Krantz, Caroline, Begg, Amanda, Falla, Tim, Davies, A Paul. Solutions : intermediate teacher's book / Caroline Krantz, [Amanda Begg], Tim Falla, Paul A. Davies. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, c2012. - 151 lpp. : il. ; 28 cm. + 1CD ROM. - Komplektizdevumā ar: Student's book, Workbook un skaņu CD.
ISBN 9780194553728.
Angļu valoda - Mācīšana un mācīšanās (vidusskola).

10

Falla, Tim. Solutions Intermediate : intermediate student's book / Tim Falla, Paul A. Davies. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, c2012. - 136 lpp. : il., tab. ; 28 cm. - Komplektizdevumā ar: Workbook, Teacher's book, skaņu CD.
. Student's book.
ISBN 9780194552882.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi vidusskolām.

11

Falla, Tim. Solutions [skaņu ieraksts] : intermediate class CDs / Tim Falla, Paul A. Davies. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, c2012. - 3 CD : digitāls, stereo ; 12 cm.
ISBN 9780194554251.
Angļu valoda - Mācību līdzekļi vidusskolām.

12

Muktupāvela, Laima, 1962-. Mana turku kafija / Laima Kota. - Rīga : Dienas Grāmata, [2012]. - 218, [1] lpp. : il. ; 21 cm.
ISBN 9789984887289.
Nacionālās īpatnības, turku.
Turcija - Sociālā dzīve un paražas.

13

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 11. klasei / B.Āboltiņa, D.Kriķis, K.Šteiners ; redaktores Rudīte Kriķe, Biruta Siliņa ; Eduarada Groševa dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 335, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). - Alf. rādītājs: 333.-334. lpp. - "Mācību komplektā "Matemātika 11. klasei" ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata"--Vāka 4. lpp. . - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. gadā--Titlp.
. mācību grāmata.
ISBN 9789934022562.
Matemātika - Mācību līdzekļi vidusskolām.

14

Kriķis, Dainis. Matemātika 11. klasē / Dainis Kriķis ; redaktore Rudīte Kriķe ; Eduarda Groševa dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 102, [1] lpp. : diagr., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). - Metodiskais līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu "Matemātika 11. klasei" / B. Āboltiņa u.c. (ISBN 9789934022562). . - "Mācību komplektā "Matemātika 11. klasei" ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata"--Vāka 4. lpp. . - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. gadā.
. skolotāja grāmata.
ISBN 9789934030048.
Matemātika - Mācīšana un mācīšanās (vidusskola).

15

Sīlis, Mārtiņš. Mihails Eizenšteins : Rīgas jūgendstila meistars / Mārtiņš Sīlis ; projekta vadītāja: Skaidrīte Naumova ; mākslinieks Andris Lamsters. - Rīga : Madris, [2012]. - 68, [3] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - Izdevums veltīts M. Eizenšteinam (1867-1921) - Rīgas ierēdnim un būvinženierim, kura liktenīgā aizraušanās bija arhitektūra. 20. gadsimta sākumā viņa radošās darbības uzplaukums sakrita ar straujo celtniecības bumu Rīgā un jūgendstila uzvaras gājienu pilsētas arhitektūrā. M. Eizenšteina azartiskais raksturs un bagātīgā fantāzija ļāva radīt Rīgā virkni izcilu jūgendstila ēku. Tās vēl aizvien ir pilsētas lepnums un tūristu apbrīnas objekti.
ISBN 9984316742. . - ISBN 9789984316741.
Jūgendstils (arhitektūra) - Latvija - Rīga. Elizabetes iela.

16

Solutions. Upper-Intermediate. - United Kingdom : Oxford, 2013. - 144 p.
. Students Book.
ISBN 9780194552899.

17

Falla, Tim. Solutions Upper-Intermediate. 2nd editions : Teachers Book / Tim Falla, Paul A Davies. - Oxford. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 152.
. Teachers Book.
ISBN 9780194553735.

18

Jurševskis, Juris. Būvmašīnas / Juris Jurševskis. - 2. papildinātais izdevums. - Jelgava : Autora izdevums, 2013 (Jelgavas Tipogrāfija). - 320 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 302.-404. lpp.
ISBN 9789984498638.
Celtniecības mašīnas un iekārtas - Mācību līdzekļi. Ceļu būves mašīnas - Mācību līdzekļi.

19

Gairns, Ruth. Redman, Stuart. Oxford Word Skills : Learn and practise English vocabulary / Gairns, Ruth. Redman, Stuart. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 256 lpp.
. Advanced.
ISBN 9780194620116.

20

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 12. klasei : mācību grāmata / Baiba Āboltiņa, Dainis Kriķis, Kārlis Šteinerts. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013. - 231 lpp.
ISBN 9789934034183.

21

Falla, Tim. Solutions [skaņu ieraksts] : upper-intermediate class CDs / Tim Falla, Paul A. Davies. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 3 skaņu diski.
ISBN 9780194554268.

22

Falla, Tim. Solutions : upper-intermediate workbook / Tim Falla, Paul A. Davies. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 117 lpp.
ISBN 9780194553681.

23

Rūmnieks, Valdis, 1951-. Trīs zvaigznes : biogrāfisks romāns par Kārli Zāli / Valdis Rūmnieks, Andrejs Migla ; redaktore Zaiga Lasenberga ; mākslinieks Aigars Truhins ; izmantoti Viļa Rīdzenieka, Indriķa Stūrnieka fotomateriāli ; Eduarda Kurausa foto 1. ielīmes 7. lappusē. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Jelgavas tipogrāfija). - 447, [1] lpp., [16] lpp. iel. : il., ģīm., faks. ; 22 cm. - V. Rūmnieka un A. Miglas biogrāfiskais romāns stāsta par ģeniālo latviešu tēlnieku, Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu, kā arī daudzu citu izcilu tēlniecības darbu autoru Kārli Zāli (1888-1942). Romāna galveno varoni lasītājs vispirms iepazīst viņa jaunības gados Liepājā, tad seko līdzi mācībām Kazaņā, Maskavā un Pēterpilī. Spēks un misijas apziņa strāvo no Kārļa Zāles tēla. Mierīgo jaunrades darbu reizēm kavē politiķu un kolēģu aizdomīgums un nenovīdība, sāpīgi laikmeta grieži, taču galvenais mākslinieka dzīvē vienmēr bijis viņa darbs, kas veltīts Latvijai un tautai.
ISBN 9789934037115 (ies.).
Biogrāfiskā proza, latviešu.

24

Kriķis, Dainis. Matemātika 12. klasē : skolotāja grāmata / Dainis Kriķis ; redaktore Rudīte Kriķe ; Eduarda Groševa dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2013 (Poligrāfists). - 111, [1] lpp. : il., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). - Metodiskais līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu Matemātika 12. klasei (Āboltiņa B. u. c. ISBN 9789934034183)--Titlp. . - "Mācību komplektā "Matemātika 12. klasei" ietilpst: mācību grāmata, skolotāja grāmata"--Vāka 4. lpp. . - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2013. gadā--Titlp.
ISBN 9789934035333.
Matemātika - Mācīšana un mācīšanās (vidusskola).

25

McCarthy, Michael, 1947-. Essential vocabulary in Use. Upper-intermediate : vocabulary reference and practice with answers and CD-ROM / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. - 3 edition. - [Cambridge] : Cambridge University Press, 2012. - 279 p. : ill. + 1 CD. - (Cambridge).
ISBN 9781107600942.

26

Holcmane, Velta, 1955-. Laikmetīgā arhitektūra Latvijā : Contemporary Architecture in Latvia / Velta Holcmane, Agrita Lūse, Ilze Žeivate ; māksl. Rauls Liepiņš. - Rīga : Al secco, 2013. - 303 lpp. : il. - Objektu bibliogrāfija: 282.-287. lpp. ; Latvijas arhitektu savienības konkursa ''Gada skate'' darbu saraksts: 289.-301. lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val.
Saturā: Objekti-Ventspils Lineārā centra spēles ; Ventspils bibliotēka ; Pārventas bibliotēka ; Livonijas ordeņa pils.
ISBN 9789984994994.

27

Architectural details : balconies / editor : Markus Sebastian Braun. - [Berlin] : Braun, 2008. - P 160 : ill.
ISBN 9783938780480.

28

Architectural details : pillars / editor : Markus Sebastian Braun. - [Berlin] : Braun, 2008. - P 160 : ill.
ISBN 9783938780473.

29

Interiors : inspiration & materials / editor : Clare Wilkinson. - Houtvenne : Vivays publishing, 2011. - P 428 : ill.
ISBN 9781908126122.

2013. g. (jūlijs – septembris)


Jaunākās grāmatas bibliotēkā

2013. g. (jūlijs – septembris)

1

Litchfield, Frederick. Illustrated history of furniture / Frederick Litchfield. - London : Arcturus, 2011. - P459 : ill.
ISBN 9781848378032.

2

French, Hilary. Key urban housing of the twentieth century : plans, sections and elevations / Hilary French. - London : Laurence King, 2008. - 240 lpp. : il., plāni ; 29 cm + 1 CD-ROM. - Ietver bibliogr. (230.-233. lpp.) un rād.
ISBN 9781856695640 (pbk).
Arhitektūra, dzīvojamo ēku - Projekti un plāni. Arhitektūra, jauno laiku - 20 gs - Projekti un plāni.

3

McLeod, Virginia. Detail in contemporary landscape architecture / Virginia McLeod. - London : Laurence King, c2008. - 192 lpp. : il., plāni ; 30 cm + 1 CD-ROM. - Ietver bibliogr. un rād.
ISBN 9781856694988 (hbk.). . - ISBN 1856694984 (hbk.).
Ainavu arhitektūra - Projekti un plāni. Arhitektūra - Detaļas.

4

Подлубный, Виктор. Amoplant : Latvijas autobūves vēsture / Viktors Podlubnijs ; no krievu valodas tulkojis Arnis Terzens. - Rīga : Jumava, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 150, [1] lpp. : il. ; 25 cm.
ISBN 9789934113963.
Automobiļu rūpniecība un tirdzniecība - Latvija - Vēsture. Motorizēto transportlīdzekļu ražošana - Latvija - Vēsture.

5

Ziedonis, Imants, 1933-2013. No Jāņiem līdz Murjāņiem / Imants Ziedonis, Aivars Berķis. - [Rīga] : Dienas grāmata, c2013. - 301, [2] lpp. : il., faks. ; 23 cm. - Bibliogrāfija: 300.-301. lpp.
ISBN 9789984887425.
Murjāņi (Sējas novads, Latvija) - Vēsture.

6

Indija : ceļvedis / [galvenā redaktore Aruna Ghose ; no angļu valodas tulkojuši: Guntis Kalns, Andžela Šuvajeva, Karīna Tillberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 824 lpp. : il., kartes ; 23 cm. - (DK ceļvedis). - Ietver rādītāju (784.-815. lpp.).
ISBN 9789934024313.
Indija - Ceļveži.

7

Repše, Gundega, 1960-. Smagais metāls / Gundega Repše. - Rīga : Dienas grāmata, c2012. - 468, [1] lpp. ; 23 cm. - "Gundegas Repšes "Smagā metāla" cikla romāni - "Alvas Kliedziens", "Vara rati", "Dzelzs apvārdošana""-- Vāka 4. lpp.
Alvas Kliedziens -- Vara rati -- Dzelzs apvārdošana.
ISBN 9789984887319.
Latviešu romāni.

8

Strautmanis, Ivars, 1932-. Rīgas viesnīcu arhitektūra / Ivars Strautmanis, Andra Ulme. - Rīga : Pētergailis, [2013] (Jelgavas tipogrāfija). - 395 lpp. : il., kartes ; 22 x 22 cm. - Bibliogrāfija: 386.-395. lpp.
ISBN 9789984333663.
Viesnīcas - Latvija - Rīga. Viesnīcas - Latvija - Vēsture. Sabiedriskās ēkas - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.

9

Stradiņa,Ieva. Energoefektīvie logi : Lietišķais pētījums / Energoefektīvie logi. - Rīga : RCK, 2012/2013. - 19.lpp.

10

Jankovskis,Jānis. Iekšējā klimata ietekme uz cilvēku : Lietišķais pētījums / izstr. Karh- 3 gr.audzēknis. - Rīga : RCK, 2013. - 21.lpp.

11

Lujāns, Andris. Ēkas iekšējais klimats un gaisa kvalitāte : Lietišķais pētījums / Darba vadītāja I.Reitāle. - Rīga : RCK, 2013. - 19.lpp.

12

Landmane, Ieva. Padomju daudzstāvu dzīvojamās apbūves attīstības perspektīva : Lietišķais pētījums / Karh 3 audzēkne. - Rīga : RCK, 2012/2013. - 39. lpp.

13

Baltuško, Marija. Apkure privātmājā : Lietišķais pētījums / Diplomdarbs. - Rīga : RCK, 2013. - 22.lpp.

14

Muiziņiks, A. Gleznošana, izmantojot koriģētu dabas apgaismojumu : Lietišķais pētījums / Diplomdarbs. - Rīga : RCK, 2012/2013. - 28.lpp.

15

Teilāne Maruta. Saules gaisma arhitektūrā : Lietišķais pētījums / Karh-3 gr. - Rīga : RCK, 2013. - 25.lpp.

16

Grebņicka, Brigita. Dienasgaismas ietekme uz darba apstākļiem : Lietišķais pētījums / Karh - 3. - Rīga : RCK, 2013. - 20.lpp.

17

Atlas of damage descriptions of archival materials : Arhiivimaterjalide kahjustuste atlas = Arhīva dokumentu bojājumu katalogs / [compilers: Ruth Tiidor ... [et al.] ; editors: Christopher S. Woods ... [et al.] ; fotogrāfi: Benno Aavasalu, Andres Kiho, Marika Vanaga]. - Tartu : Rahvusarhiiv, [2013]. - 169 lpp. ; il. - Bibliogrāfija: 161.-165. lpp. un rādītājs: 167.-169. lpp. - Teksts angļu, igauņu, latviešu valodā.
ISBN 9789985858820.
Arhīvi - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Arhīvu materiāli - Konservācija un restaurācija.

18

Zeltiņa, Baiba. Vastu Šastras būvniecības principi : Lietišķais pētījums / pieņ.I.Reitāle. - Rīga : RCK, 2013. - 28.lpp.

19

Zanders, Edgars. Galdnieka darbnīcas tehnoloģiskā shēma un faktori kas ietekmē ražošanas procesu : Lietišķais pētījum / Karh - 3 gr.st. - Rīga : RCK, 2013. - 22.lpp.

20

Kļava, Alīna. Lietus ūdens izmantošana daudzdzīvokļu namos : Lietišķais pētījums / Karh - 3. - Rīga : RCK, 2013. - 25.lpp.

21

Jurševskis, Juris. Būvmašīnas / Juris Jurševskis. - 2. papildinātais izdevums. - Jelgava : Autora izdevums, 2013 (Jelgavas Tipogrāfija). - 320 lpp. : il. ; 22 cm. - Bibliogrāfija: 302.-404. lpp.
ISBN 9789984498638.
Celtniecības mašīnas un iekārtas - Mācību līdzekļi. Ceļu būves mašīnas - Mācību līdzekļi.

22

Rozīte, Alise. Akmens materiālu tīrīšanas metodes un to pielietojums Rīgas Domā : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Alise Rozītē ; vadītājs Ronalds Lūsis. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 39 lp. : 10 lp.il.

23

Segliņa, Linda. Pulksteņi Rīgas arhitektūrā : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Linda Segliņa ; vadītājs Ieva Baļļa. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 64 lp. : 7 lp.il.

24

Tolpežņikovs, Jānis. Materiālā kultūras mantojuma pārvalde Latvijā un Igaunijā:problēmas un risinājumi : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Jānis Tolpežņikovs ; vadītājs Katrīna Kukaine. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 76 lp. : 6 lp.il.

25

Turlajs, Toms. Āgenskalna ēku priekšspāres, to balstošās un dekoratīvās daļas : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Toms Turlajs ; vadītājs Jānis Lejnieks. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 109 lp. : karte.

26

Veinberga, Sintija. Vēsturisko mēbeļu tapsējumu restaurācija : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Sintija Veinberga ; vadītājs Laura Lūse. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 62 lp. : 61 lp. il.

27

Kokarēvičs, Kārlis. Klavieru būve un restaurācija Latvijā : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Kārlis Kokarēvičs ; vadītājs Elmārs Zemovičs. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2012. - 78 lp. : 47 lp.il.

28

Legzdiņš, Artūrs. Šūnakmens un tā restaurācija Rīgas Brāļu kapos : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Artūrs Legzdiņš ; vadītājs Ronalds Lūsis. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 38 lp. : 7 lp.il.

29

Liņķe, Alise. Krāsns podiņi, podiņu glazējumi un to restaurācijas tehnoloģija : lietišķais pētījums / autors Alise Liņķe ; darba vadītājs Ronalds Lūsis. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 40 lp. : il.

30

Makaruka, Anna. Ceļojumu lādes : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Anna Makaruka ; vadītājs Ieva Baļļa. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 71 lp. : il.

31

Mālniece, Madara. Dabīgā akmens salizturība : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Madara Mālniece ; vadītājs Ronalds Lūsis. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 53 lp. : il.

32

Rācenis, Kārlis. Papīra izgatavošanas tehnoloģiju attīstības vēsture : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Kārlis Rācenis ; vadītājs Aija Brīvniece. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2012. - 36 lp. : il.

33

Antonova, Ita. Sienu apmetuma vēstriskie veidi : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Ita Antonova ; vadītājs Ronalds Lūsis. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 48 lp. : il.

34

Felsberga, Līva. Krāsainās lakas polihromijas apdarē : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Līva Felsberga ; vadītājs Saiva Kuple. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 52 lp. : 25 lp.il.

35

Gaiķe, Uva. Mākslinieka Ērika Meldera (190.-1994.g.)fonds Latvijas Valsts arhīvā.Izpildījuma tehniku analīze : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Uva Gaiķe ; vadītājs Inta Rudzīte. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 46 lp. : il.

36

Girdena, Inese. Rīgas Celtniecības koledžas restaurācijas nodaļas attīstība 20 gadu laikā un restaurācijas nodaļas informatīvās prezentācijas materiālu izveide : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Inese Girdena ; vadītājs Saiva Kuple. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 61 lp. : il.,pielik.

37

Grošs, Artūrs. Vēsturisko būvdetaļu un būvmateriālu atkārtota izmantošana : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Artūrs Grošs ; vadītājs Uģis Baļla. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 59 lp. : il.

38

Aļeksejevs, Artūrs. Metāla mākslinieciskā apstrāde : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Artūrs Aļeksejevs ; vadītājs Genādijs Bolonins. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2012. - 37 lp. : il.

39

Zanribs, Mārtiņš. Liepājas rajona muižas 21.gs. : diplomdarbs ; lietišķais pētījums / diplomands Mārtiņš Zanribs. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 48 lp. : il.
I.d.

40

Zanribs, Mārtiņš. Liepājas rajona muižas 21.gs. : zinātniski pētnieciskais darbs / autors Mārtiņš Zanribs ; zinātniskais vadītājs lektore Gundega Pelše. - Rīga : Rīgas Celtniecības koledža, 2013. - 74 lp. : il.
II.d.

2013.g.1. marts – 1. jūnijs

Jaunākās grāmatas 2013.g.1. marts – 1. jūnijs

1

Auziņa, Inese. Literatūra 12. klasei:skolotāja grāmata. - 2., labotais izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2009 (Poligrāfists). - 191, [1] lpp. : il. - Metodiskais līdzeklis komplektizdevumā ar mācību grāmatu "Literatūra 12. klasei" ISBN 9789934001581.
Literatūra - Mācīšana un mācīšanās (vidusskola).

2

Urbanoviča, Inta. Latviešu valoda 12. klasei : mācību grāmata / Inta Urbanoviča, Raita Šūpola, Anita Vanaga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 141 lpp. : il., kartes, faks., tab. ; 24 cm + 1 CD. - (Nāc!). - Piel.: CD: Latviešu valoda 12. klasei : mācību grāmata : vingrinājumi. - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. gadā ISBN 9789934028571.

3

Latviešu valoda 12.klasei. Skolotāja grāmata ar CD / I. Urbanoviča, R. Šūpola, A. Vanaga. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2012. - 144 lpp.
ISBN 9789934032295.

4

Āboltiņa, Baiba. Matemātika 11. klasei. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2012 (Poligrāfists). - 335, [1] lpp. : il., diagr., tab. ; 24 cm. - (Nāc!). - Alf. rādītājs: 333.-334. lpp. - . - Apstiprinājusi Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. gadā ISBN 9789934022562.
Matemātika - Mācību līdzekļi vidusskolām.

5

Enwistle, Jill. Detail in contemporary lighting design / Jill Entwistle. - London : Laurence King Publishing, 2011. - 192 lpp. : krāsainas il. + 1 CD-ROM.
ISBN 9781780670102.
apgaismes ķermeņi.

6

Learn for life : new architecture for new learning / [edited by Sven Ehmann, Sofia Borges, Robert Klanten ; text and preface by Sofia Borges]. - Berlin : Gestalten, 2012. - 265, [6] lpp. : krās. il. ; 31 cm. - Ietver rādītāju.
ISBN 9783899554144.
Arhitektūra, jauno laiku - 21 gs. Interjers - Vēsture - 21 gs. Skolu ēkas. Publiskā arhitektūra.

7

Holden, Robert. Construction for landscape architecture / Robert Holden and Jamie Liversedge. - London : Laurence King Publishing, 2011. - P 240 : ill.
ISBN 9781856697088.

8

Peacock, Emma. Britain's Best Architecture / edited by Gary Takle with text by Emma Peacock. - South Morang : Think Publishing Australia, 2012. - P223 : ill.
ISBN 97809871356667.

9

Phillips, David. Detail in contemporary concrete architecture / David Phillips and Megumi Yamashita. - London : Laurence King, 2012. - 224 lpp. : il. (arī krās.), plāni ; 30 cm + 1 CD-Rom. - Ietver rādītāju.
ISBN 9781780670096.
Betona konstrukcijas. Arhitektūra - Detaļas.

10

Ilustrētā arhitektūras vēsture / Emilijas Kolas redakcijā ; [no angļu valodas tulkojusi Aija Lejas-Sausa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2013]. - 352 lpp. : il. ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 342.-345. lpp. un rādītājs: 346.-352. lpp.
ISBN 9789934031519.
Arhitektūra - Vēsture. Arhitektūra - Terminoloģija.

11

Hoppen, Stephanie. Perfect palettes / Stephanie Hoppen ; text by Joanna Copestick. - London : Pageone, 2010. - P192 : ill.
ISBN 9789812458087.

12

Caune, Andris. Rīgas Latgales priekšpilsēta pirms 100 gadiem : priekšpilsētas ielas, celtnes un iedzīvotāji 20. gadsimta pirmās puses atklātnēs / Andris Caune ; red.Ilze Antēna. - Rīga : LVI, 2013. - 277 lpp. : il.
ISBN 9789984824307.

13

Apals, Jānis, 1930-2011. Āraišu ezerpils : rakstu izlase un draugu atmiņas. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012. - 639 lpp. : il., kartes, faks. ; 25 cm. - Bibliogr. rakstu beigās. - Rakstu izlase un draugu atmiņas veltītas arheologam Jānim Apalam (1930-2011). J. Apala un Āraišu ezerpils vārdi nav šķirami, tie tikai papildina viens otru. Izdevums palīdzēs daudz dziļāk un vispusīgāk izprast J. Apala raksturu, dzīves gājumu un paveikto darbu. - Atsevišķas nodaļas un kopsavilkumi angļu, vācu un krievu valodā.
ISBN 9789984824284.
Antikvitātes, aizvēsturiskās - Latvija - Āraiši (Amatas novads). Arheoloģiskie izrakumi - Latvija - Āraiši (Amatas novads). Arheologi - Latvija.
Āraišu arheoloģiskais muzejparks (Latvija).

14

Dripe, Jānis, 1953-. Latvijas arhitektūra, 1991-. - [Rīga] : Jumava, [2013]. - 316, [1] lpp. : il., plāni ; 29 cm. - J. Dripe grāmatā sniedz plašu informāciju par Latvijas arhitektūru neatkarības gados. Autors piedāvā izdzīvot šos 20 gadus kopā ar Latvijas mūsdienu arhitektūru. J. Dripe grāmatu veidojot, ņēmis vērā vērtējumus Latvijas Arhitektu savienības ikgadējās skatēs, procesu analīzi mūsdienu arhitektūrai veltītajos izdevumos un žurnālā "Latvijas arhitektūra", atstājot vietu arī autora subjektīvam skatījumam. - Paral. latviešu, angļu un krievu val.
ISBN 9789934112867.
Arhitektūra - Latvija - 21 gs. Arhitektūra - Latvija - 20 gs.

15

Līne, Ina. Liecinieki : Latvijas piļu un kungu māju interjeri 19. gadsimtā -20.gadsimta sākumā / Ina Līne, Dainis Bruģis. - Tukums : Tukuma muzejs, 2013. - 144 lpp. : il. ISBN 9789934803673.

16

Vācu arhitekti Latvijā : Vācu kultūra Latvijā = Deutsche Architekten in Lettland : Deutsche Kultur in Lettland / [Jānis Krastiņš ... [u.c.]. - Rīga : Latvijas Vācu savienība, 2013 (Rēzekne : Latgales druka). - 249, [2] lpp. : il. ISBN 9789984496719.
Arhitekti - Latvija. Arhitektūra - Latvija - Vēsture. Vācieši - Latvija - Kultūras vēsture. Vācbaltieši - Latvija - Kultūras vēsture.

17

Mans Ziedonis : veltījums dzejniekam jubilejā / sak.: L. Brīdaka. - Rīga : Apgāds Zvaigzne ABC, 2013. - 271 lpp. : cietie vāki; fotogr. - Imants Ziedonis attēlos periodā no 1967. līdz 2013. gadam. Fotogrāfs Gunārs Janaitis.
ISBN 9789934035791.
Biogrāfiskā proza, latviešu.

2013.g.(līdz 1. martam)

Jaunākās grāmatas RCK bibliotēkā 2013.g.(līdz 1. martam)

1

Odiņa, Aija, 1948-. Etiķete un protokols : sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, AS "Latvijas Finieris" biznesa kontakti pasaulē un starptautiskā pieredze, vizītes, ceremonijas, tikšanās / Aija Odiņa. - Rīga : Zelta grauds, 2009 (Grafus : McĀbols poligrāfija : Preses nams).). - 262, [1] lpp. : il.. - Vēstnieces A. Odiņas grāmata būs noderīga visiem, kuri vēlas izkopt nevainojamu uzvedības stilu. Tajā apkopota autores pieredze, kas gūta, izveidojot un vadot Latvijas Republikas Valsts protokolu, kā arī esot Latvijas ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei pie Svētā Krēsla (Vatikānā), Maltas Bruņinieku Ordeņa, Čehijas Republikā, Horvātijas Republikā un Spānijā. Grāmatā aplūkota sasveicināšanās un iepazīšanās, etiķete katrai dienai, apģērba kultūra, galda etiķete, lietišķās saskarsmes kultūra, ģimene un svinīgi notikumi, protokols.
ISBN 9789984994529 (ies.) : 2000 eks.
Etiķete. Lietišķā etiķete. Diplomātiskā etiķete. Valsts etiķete.

2

Glasstress Rīga : darbi no Berengo Studijas, Venēcija, Itālija. Mākslas muzejs "Rīgas Birža" 2011. gada 20. augusts - 11. decembris. [Katalogs] / Kuratore Helēna demakova (Latvija) sadarbībā ar Adriano Berengo (Itālija). - [Rīga] : Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, [2011]. - 184 lpp., il. - Paral. latv., angļu un krievu val. - Stikla māksla.
ISBN 9789934823602.

3

Lāce, Daina., 1970-. Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813–1902) : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas III / Daina Lāce. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. - 383 lpp. - Grāmatas pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2010. gadā aizstāvētā disertācija (vadītāja Dr. Elita Grosmane).
ISBN 9789934835513.
Arhitekti - Rīga - 19 gs. Arhitektūra - Rīgas arhitektūra - 19 gs. Vēsturiskās celtnes - Rīga - historisma laikmets.

4

Angļu-latviešu-krievu terminoloģijas vārdnīca : celtniecības fakultātes studentiem un aspirantiem specialitātē / Rīgas Tehniskā universitāte.Svešvalodu katedra ; sast.G.Čākure u.c. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 194 lpp.
1.d.

5

Angļu-latviešu-krievu terminoloģijas vārdnīca : celtniecības fakultātes studentiem un aspirantiem / Rīgas Tehniskā universitāte. Svešvalodu katedra ; sast.G.Čākure. - Rīga : Rīgas Tehniskā universitāte, 1992. - 162 lpp.
2.d.

6

Process 3. Jaunā arhitektūra Latvijā. - Rīga : Arhitektūras veicināšanas fonds, [2013]. - 221 lpp..

7

Kasekamps, Andress. Baltijas valstu vēsture / Andress Kasekamps ; no angļu valodas tulkojis Jānis Zīders. - Rīga : Jumava, 2011. - 250, [1] lpp. Eiropas pēdējie pagāni -- Lietuvas ekpansija un viduslaiku Livonija (1290-1560) -- Polijas un Lietuvas ūnija un Zviedrijas un Krievijas izaugsme (1561-1795) -- Ilgais caru valdīšanas laiks 19.gadsimtā (1795-1917) -- Īstais neatkarības laiks (1917-1939) -- Starp diviem dzirnakmeņiem (1939-1953) -- Padomju varas laiks (1953-1991) -- Atgriešanās Rietumos (1991-2009).
ISBN 9789984389974.
Lietuva - Vēsture. Latvija - Vēsture. Igaunija - Vēsture. Livonija - Vēsture. Baltijas provinces (Krievija) - Vēsture. Baltija - Vēsture. baltijas valstis.

8

Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāls : The memorial to the victims of soviet occupation / [kataloga sastādītāja un redaktore Gundega. - Rīga : Latvijas Republikas Kultūras ministrija, 2008 (SIA "DBA Tehnoloģijas"). - 199 lpp. : il. Arhitektūra - Latvija - Konkursi, sacensības utt - Rīga. Muzeju arhitektūra - Latvija - Rīga.

9

Daukšts, Bonifācijs. Kulturālās tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām, (1929-1940) / Bonifācijs Daukšts. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2012] (Rēzekne : Latgales druka). - 112, [2] lpp.. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).
ISBN 9789984455686.
Biedrības - Latvija. Kultūras sakari.
latvija. psrs ( līdz 1991 ). Latvija - Padomju Savienība - Attiecības. Padomju Savienība - Latvija - Attiecības.

10

Riekstiņš, Jānis. PSRS Iekšlietu tautas komisariāta "Latviešu operācija", (1937-1938) / Jānis Riekstiņš. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2012. - 122 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).
ISBN 9789984454849.
Latvieši - Padomju Savienība. Latvieši - Padomju Savienība - Noziegumi pret. Genocīds - Padomju Savienība. Politiskā vajāšana - Padomju Savienība.
psrs ( līdz 1991 ). latvija. Padomju Savienība - Etniskās attiecības.

11

Eihmane, Eva. Rīgas arhibīskapa un Vācu ordeņa cīņas par varu viduslaiku Livonijā / Eva Eihmane. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2012. - 123 lpp. : kartes ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (119.-123. lpp.) un zemsvītras piezīmēs.
ISBN 9789984454672.
latvija. Livonija - Vēsture. Latvija - Vēsture - Livonijas periods, 1228-1562.

12

Strods, Heinrihs. Latvijas nacionālo partizānu karš, 1944-1956 / Heinrihs Strods. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, c2012. - 147 lpp. : il., faks., kartes, tab. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un rādītāju (144.-147. lpp.).
ISBN 9789984454665.
Nacionālā pretošanās kustība Latvijā, 1944-1956. Partizānu karš - Latvija.
latvija.

13

Lipša, Ineta. Izklaides kultūra Latvijā: morāles komunikācijas aspekti (1918-1934) / Ineta Lipša. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, c2012. - 158 lpp.. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija atsaucēs, rādītājs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu.
ISBN 9789984456126.
Māksla un tikumi.
Latvija - Morāles normas. latvija.

14

Bleiere, Daina. Eiropa ārpus Eiropas -- Dzīve Latvijas PSR / Daina Bleiere. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, c2012. - 159 lpp. : tab. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija atsaucēs. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu.
ISBN 9789984455990.
Latvija - Politika un pārvalde - 1940-1991. psrs ( līdz 1991 ). latvija.

15

Daukšts, Bonifācijs. Kopveža Voldemāra Ozola kara gaitas un politiskā evolūcija / Bonifācijs Daukšts. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 118 lpp.. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs) un personu rādītāju (116.-118. lpp.). - Satur pielikumus.
ISBN 9789984455419.
latvija.

16

Feldmanis, Inesis. Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945) : jauns konceptuāls skatījums / Inesis Feldmanis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, 2012 (Rēzekne : Latgales druka). - 97 lpp. : faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (80.-95. lpp.). - Satur pielikumu.
ISBN 9789984455402.
Otrais pasaules karš, 1939-1945 - Latvija.
latvija.

17

Feldmanis, Inesis. Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939-1941) / Inesis Feldmanis. - [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds, c2012. - 106 lpp. : faks. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Bibliogrāfija (96.-98.lpp.).
ISBN 9789984455983.
Vācbaltieši - Latvija - Migrācija - 20 gs - Vēsture.
Latvija - Emigrācija un imigrācija - 20 gs - Vēsture. Latvija - Vēsture - Autoritatīvais režīms, 1934-1940. Latvija - Vēsture - Vācu okupācija, 1941-1944. latvija.

18

Zunda, Antonijs. Latvija un Lielbritānija: partneri vai sabiedrotie, (1930-1940) / Antonijs Zunda. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, [2012]. - 103, [1] lpp. ; 20 cm. - (Latvijas vēstures mazā bibliotēka). - Ietver bibliogrāfiju (zemsvītras piezīmēs).
ISBN 9789984455679.
Latvija - Lielbritānija - Starptautiskās attiecības. Lielbritānija - Latvija - Starptautiskās attiecības. Latvija - Starptautiskās attiecības - 1918-1940. Lielbritānija - Starptautiskās attiecības - 1910-1936. Lielbritānija - Starptautiskās attiecības - 1936-1945. latvija. lielbritānija.