Bibliotēkas jaunumi

Jaunākās grāmatas bibliotēkā

2017.g.oktobris - decembris

JAUNĀKĀS GRĀMATAS

2017.g. oktobris - decembris

Sports architecture / editing: Li Chunmei. - Hong Kong : Design Media Publishing Limited, 2010. - 287 lpp. : ilustrācijas. - Ietver rādītāju.
ISBN 9789881545015.
Sporta būves - Projekti un plāni. Stadioni - Projekti un plāni. Sporta būves.

Plans and details for contemporary architects : building with color / edited and designed by The Plan. - New York : Thames & Hudson, 2011. - 239 p. : ill. (chiefly col.) ; 31 cm.
ISBN 9780500342671. . - ISBN 0500342679.

500 tricks: Flooring materials and other 2014. - 255 lpp. : il. - (500 tricks). - Teksts angļu, vācu, holandiešu un spāņu val.
ISBN 9783864075025.
Būvmateriāli - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Interjers - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Wood / edited by William Hall ; essay by Richard Mabey. - 217, [6] lpp. : ilustrācijas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: [223.] lpp. un rādītājs.
ISBN 9780714873480.
Celtniecība, koka - Vēsture. Celtniecība, koka - Albumi.

Baker, Mark. Wood for woodturners / Mark Baker. - revised edition. - Lewes : Guild of Mster Craftsman, 2016. - P192 : ill.
ISBN 9781784941260.

Falka, Sandra. Uzdevumu krājums valsts un tiesību pamatos / Sandra Falka, Nikolajs Ozoliņš. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2017. - 112 lpp.
ISBN 9789934543142.

Grosmane, Elita, 1949-. Rīgas Doms gadsimtu gaitā. - Rīga : Jumava, 2017. - 135, [1] lpp. : ilustrācijas, faksimili, plāni. - (Latvijai 100). - Bibliogrāfija: 134.- 135. lpp. - Teksts paralēli latviešu, angļu valodā.
ISBN 9789934201646.

Jundze, Arno, 1965-. Sarkanais dzīvsudrabs. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 480 lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; XIII). - Pēcvārds latviešu un angļu val.
ISBN 9789934546440.
Vēsturiskā proza, latviešu.

Kabakči, Margarita. Rīgas dekoratīvais jūgendstils:veltījums Mihailam Eizenšteinam 150. dzimšanas dienā. Rīga:Jumava,2017- 207 lpp. : ilustrācijas ; 24 cm. - Bibliogrāfija: 207. lpp. - Teksts paralēli latviešu un krievu valodā, tulkots no krievu valodas.
1. daļa. Rīgas dekoratīvais modernisms ; 2. daļa. M. Eizenšteina dzīve un daiļrade.
ISBN 9789934201288.
Arhitekti - Latvija - Rīga. Jūgendstils (arhitektūra) - Latvija - Rīga. Rotājumi un ornamenti, arhitektoniskie - Latvija - Rīga. Modernisms (arhitektūra) - Latvija - Rīga.
Rīga (Latvija) - Celtnes, būves utt.
Biogrāfijas.

Suņogi, A. Lielā zīmēšanas grāmata]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2015 (PNB Print). - 406, [1] lpp. : il. ; 31 cm. - "Komplektā: Dīrera radītais skatu rāmis un toņu skala dažādu ēnojuma pakāpju noteikšanai"--Vāka 4. lpp.
ISBN 9789934042492.
Zīmējumi - Tehnika.

Zariņa, Aina, (arhitekte). Rietumbengālijas terakotas tempļi / Aina Zariņa & Mihails Ramuss. - 152 lpp. : ilustrācijas, karte ; 22 x 22 cm. - Bibliogrāfija: 150.-152. lpp. - Skaidrojošā vārdnīca: 137.-149. lpp.
ISBN 9789934192302.
Tempļi - Indija - Vēsture - Rietumbengālija. Hinduistu tempļi - Indija - Vēsture - Rietumbengālija. Terakotas tēlniecība - Indija - Rietumbengālija. Kastas - Indija - Rietumbengālija. Vaišnavisms - Indija - Rietumbengālija. Bhakti.
Rietumbengāle (Indija) - Reliģija. Bengālija (Indija) - Vēsture. Rietumbengāle (Indija) - Reliģiskā dzīve un paražas. Rietumbengāle (Indija) - Sociālā dzīve un paražas. Rietumbengāle (Indija) - Kultūras vēsture. Rietumbengāle (Indija) - Tūrisma maršruti.
Bibliogrāfijas.

Zell, Mo. The Architectural Drawing Course : The hand drawing techniques every architect should know / Mo Zell. - London : Thames & Hudson, 2017. - P 160 : ill.
ISBN 9780500293454.

2017.g.maijs – septembris

JAUNĀKĀS GRĀMATAS

2017.g.maijs - septembris

"Mēs. XX gadsimts" : stāstu krājums. - Rīga : Dienas Grāmata, 2011. - 270, [2] lpp. : il., ģīm. ; 22 cm. - Stāstu krājums ir divpadsmit latviešu rakstnieču kopīgs garadarbs. Soli pa solim, lapu pa lapai tajā izgaismojas Latvijas divdesmitā gadsimta vēsture, no piektā gada līdz deviņdesmitajiem.
Saturs: Pieci / Ilze Jansone. Sarunas no frontes / Inga Žolude. Kur es esmu / Andra Neiburga. Subretes dienas / Kristīne Želve. Paradīzes āboli / Nora Ikstena. Bogene / Gundega Repše. Laimdotas abrīvošana / Ieva Melgalve. Sīrups / Inga Ābele. Ērglis / Dace Rukšāne. Saules pulksteņa protokols / Andra Manfelde. Ilgā klusā sezona / Maira Asare. Krusttēvs un brāļi, dūmi un zelts / Laima Muktupāvela.
ISBN 9789984847863 (ies.).
Stāsti, latviešu.

Mākslas enciklopēdija : no viduslaikiem līdz mūsdienām. - Rīga : Jumava. SIA "J.L.V.", [2012] (Viļņa : Spauda). - 1047, [1] lpp. : krās. il. ; 25 cm.
ISBN 9789934110276.
Māksla - Vēsture.

Lielvārdes josta : no senatnes līdz mūsdienām. - [Rīga] : J.L.V., [2015]. - 111, [1] lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 110. lpp. - Lielvārdes josta ir leģendārākais latviešu etnogrāfijas atribūts, strīdi un diskusijas par to joprojām ir aktuālas un klātesošas. Izdevumā stāstīts par to, kas ir Lielvārdes josta, kādi ir tās raksti un ko tie varētu nozīmēt, kā tie tiek veidoti un izprasti gadsimtu gaitā. Sarkanbaltā Lielvārdes josta kopā ar sarkanbaltsarkano karogu ir Latvijas simbols. Grāmata ir skaista velte Latvijas simtgadei.
ISBN 9789934118937.
Jostas (apģērbs) - Latvija. Tautastērps - Latvija. Aušana ar rokām - Latvija. Zīmes un simboli - Latvija.

Janis Rozentāls. - Rīga : Neputns, ©2017 (Jelgavas tipogrāfija). - 528 lpp. : faksimili, ilustrācijas, portreti ; 32 cm. - Bibliogrāfija: 465.-468. lpp. un rakstu beigās, personu rādītājs: 491.-492. lpp. - Mākslas albums par gleznotāju Jani Rozentālu (1866-1916) palīdzēs izvērstāk un pilnīgāk izprast mākslinieka personību un apjaust, cik liela nozīme J. Rozentāla daiļradei bijusi un ir Latvijas - un ne tikai Latvijas - kontekstā. - Teksts latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789934565090.
Gleznotāji - Latvija. Glezniecība, latviešu - 19 gs. Glezniecība, latviešu - 20 gs. Grāmatu ilustrēšana - Latvija - 20 gs. Kristīgā māksla un simbolisms - Latvija - 20 gs.
Darbu katalogi. Biogrāfijas.

Practical building conservation, c2011. - viii, 487 lpp. : il., krās. il. ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Virstitulā: English Heritage.
. Glass & glazing.
ISBN 9780754645573. . - ISBN 0754645576.
Iestiklošana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Stikls - Bojāšanās, nolietošanās utt - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Uzziņu līdzekļi.

Practical building conservation. - London : English Heritage ; Farnham, Surrey : Ashgate ; Burlington, VT, c2012. - viii, 461 lpp. : il., krās. il. ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Virstitulā: English Heritage. . - Pirmpublicējums: 2009.
. Metals.
ISBN 9780754645559. . - ISBN 075464555X.
Dekoratīvā metālapstrāde - Ekspluatācija un remonts. Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija.

Practical building conservation / volume editors: David Odgers and Alison Henry. - London : English Heritage ; Farnham, Surrey : Ashgate ; Burlington, VT, c2012. - viii, 338 lpp. : il., krās. il. ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Virstitulā: English Heritage. . - Pirmpublicējums: 2009.
. Stone.
ISBN 9780754645528. . - ISBN 0754645525.
Būvakmeņi - Bojāšanās, nolietošanās utt. Akmens - Saglabāšana. Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija.

Practical building conservation / [volume editor: David Odgers]. - London : English Heritage ; Farnham, Surrey : Ashgate ; Burlington, VT, c2012. - viii, 308 lpp. : il. (arī krās.) ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Virstitulā: English Heritage. . - Ietver rādītāju.
. Concrete.
ISBN 9780754645658.
Betons. Betona konstrukcijas - Bojāšanās, nolietošanās utt. Betona konstrukcijas - Ekspluatācija un remonts. Vēsturiskās celtnes - Lielbritānija - Konservācija un restaurācija.

Practical building conservation / volume editor Alison Henry. - Burlington ; VTFarnham, Surrey, England : Ashgate, 2015. - P374 : ilustrācijas ; 25 cm. - (Practical building conservation). - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
1. sēj. Earth, brick & terracotta.
ISBN 9780754645535.
Vēsturiskās celtnes - Konservācija un restaurācija. Blietētas zemes celtniecība. Ķieģeļu konstrukcijas. Terakota. Celtniecība, terakotas.

Contemplating a New Chinese Style / editor and texts Bridget Vranckx. - Barcelona : Loft, 2011. - P190 : ill.
ISBN 9788499362014.

Living with wood : Le bois - architecture, intérieurs et design = Wohnen mit Holz = Leven met hout = Arquitectura con madera = Vivere con il legno = Arquitetura com madeira = Leva med trä / editorial coordinator, Claudia Martinez Alonso. - Barcelona : Könemann, 201. - 503 lpp. : ilustrācijas. - Teksts angļu, franču, vācu, holandiešu, spāņu, itāļu, portugāļu un zviedru val.
ISBN 9781510704534.
Celtniecība, koka - Albumi. Koks interjerā - Albumi.

Painting & decorating / Derek Butterfield ... [et al.]. - 6th edition. - Hoboken : Wiley-Blackwell, 2011. - xii, 308 lpp. : il. (arī krās.) ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - Autori arī: Alf Fulcher, Brian Rhodes, Bill Stewart, Derick Tickle, John Windsor.
ISBN 9781444335019 (pbk. : alk. paper).
Mājas krāsošana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Mājas krāsošana - Iekārtas un apgāde - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Nacionālās profesionālās kvalifikācijas (Lielbritānija) - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.
Uzziņu līdzekļi.

Twentieth-century building materials : history and conservation / edited with a new preface by Thomas C. Jester. - Los Angeles, California : Getty Conservation Institute, 2014. - xiv, 320 lpp., [20] lpp. iel. : il. ; 24 cm. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju. - "First published in 1995 as "Twentieth-Century Building Materials: History and Conservation" by Technical Preservation Services, National Park Service, U.S. Department of the Interior. An illustrated version was published in 1995 by McGraw Hill in cooperation with the National Park Servic
ISBN 9781606063255 (pbk.).
Būvmateriāli - Amerikas Savienotās Valstis - Saglabāšana.

Modern Architecture A-Z / edited by Aurelia & Balthazar. - Köln : Taschen, 2016. - 693 p. : ill.
ISBN 9783836556316.

Hopsca / editing : Arthur Gao. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2011. - 270 p. : ill.
ISBN 9789881973900.

Hotel proposals / editing : James YU. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2012. - 287 p. : ill.
ISBN 9789881507129.

Urban landscapes / edited by Pang Wei ; translated by Sophia & Fang Huiqian. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2013. - 256 p. : ill.
ISBN 9789881566317.

Interior lighting / edited by Darren Du ; translated by Katy Lee. - Hong Kong : Design Media Publishing, 2011. - 239 lpp. : il. - Ietver rādītāju.
ISBN 9789881973870.
Apgaismojums, arhitektūras un dekoratīvais. Interjera apgaismojums.

Andrews, Jonathan, 1962-. Architectural visions : contemporary sketches, perspectives, drawings / Jonathan Andrews. - 1st ed. - [Berlin] : Braun, 2010. - 367 p. : ill. (chiefly col.) ; 25 x 29 cm.
ISBN 9783037680353.

Brastiņš, Ernests. Latviešu ornamentika : pirmais izdevums 1923.gadā(Latviešu senatnes pētītāju biedrība) / Ernests Brastiņš. - Rīga : Arto, 2017. - 72 lpp. : il.
ISBN 9789934858123.

Bush, Sophie. Warehouse home / Sophie Bush. - New York, NY : Thames & Hudson, 2017. - 320 pages cm.
ISBN 9780500519462 (hardcover).

Campbell, James W. P. Brick : a world history : with over 600 illustrations, 570 in colour / James W.P. Campbell ; photographs by Will Pryce. - Compact edition. - London : Thames & Hudson, 2016. - 320 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 32 cm. - Bibliogrāfija: 314.-318. lpp. un rādītājs: 319.-320. lpp.
ISBN 9780500343197.
Ķieģeļi - Vēsture. Ķieģeļu konstrukcijas - Vēsture. Arhitektūra - Vēsture.

Cassell, Julian. Home decorating : covers all rooms, surfaces, styles and techniques / Julian Cassell, Peter Parham, Alex Portelli. - Sparkford : Hynes, 2015. - 224 p. : ill.
ISBN 9780857338372.

Ching, Francis D. K., 1943-. European building construction illustrated / Francis D.K. Ching, Mark Mulville. - Chichester : Wiley, ©2014. - [472] lpp. : il. - Ietver bibliogrāfiju un rādītāju.
ISBN 9781119953173 (pbk.).
Dzīvojamo ēku celtniecība - Eiropas Savienības valstis - Standarti. Standarti, tehniskie - Eiropas Savienības valstis.

Conran, Terence. Eco house book / Terence Conran. - London : Conran Octopus, 2013. - P270 : ill.
ISBN 9781840916027.

Glancey, Jonathan. Architecture : a visual history / Jonathan Glancey. - London : Dorling Kindersley, 2017. - 416 p. : ill.
ISBN 9780241288436.

Grafton, Ann. Interior transformations / Ann Grafton. - London : Jacqui Small, 2008. - P192 : ill.
ISBN 9781906417123.

Hawksley, Lucinda. Bitten by witch fever : wallpaper & arsenic in the Victorian home / Lucinda Hawksley. - New York, NY : Thames & Hudson Ltd/The National Archives, [2016]. - 256 pages : color illustrations ; 26 cm. - Includes bibliographical references (pages 250-253) and index. - Beautiful to look at and compelling to read, this book is a highly original and captivating volume that interleaves facsimile sections of alluring, arsenic-laden wallpapers with thought-provoking narrative. It is tracing the arresting story of the use and effects of the toxic pigments ingrained in popular wallpapers of the nineteenth century. Hawksley presents the history of Scheele's green and schweinfurt green, pigments created using arsenic, which produced the vibrant shades whose brilliance made them instant favourites with wallpaper designers and householders alike. With the aid of contemporary case studies and reports in the press, she reveals how, by the middle of the century, manufacturers were producing millions of rolls of arsenical wallpaper, with devastating consequences for those working in their factories and for those living in rooms decorated with the deadly designs. The wallpaper sections display dazzling long-lost work from the great designers and printers of the age, including Christopher Dresser, Corbiere, Son & Brindle, Charles Knowles & Co. and Morris & Co.--whose owner was famously dismissive of the fatal effects of living with arsenic-filled wallpapers. - Includes index.
Introduction: Arsenic & Victorian paper hangings -- Chapter one: Arsenic murder & myth -- Chapter two: Madness in the method; Poison in the process -- Chapter three: Arsenic in the home -- Chapter four: The wallpaper designers -- Chapter five: The public debate -- Chapter six: Getting away from it all -- Chapter seven: The rise of arsenic-free wallpaper.
ISBN 9780500518380. . - ISBN 0500518386.
Grossbritannien.

Hertzberger, Herman, 1932-. Lessons for students in architecture / Herman Hertzberger. - 7th edition. - Rotterdam : nai010 Publishers, 2016. - 272 lpp. : ilustrācijas ; 27 cm. - Ietver bibliogrāfiju.
ISBN 9789462083196 (pbk).
Arhitektūra.

Hoadley, R. Bruce. Understanding wood : a craftsman's guide to wood technology / R. Bruce Hoadley. - Newtown, CT : Taunton Press ; [Emeryville, CA] : Publishers Group West [distributor], c2000. - 280 lpp. : il. (arī krās.), tab. ; 29 cm. - Ietver bibliogrāfiju (272.-274. lpp.) un rādītāju.
ISBN 9781561583584. . - ISBN 1561583588.
Kokapstrāde. Koksne.

Hough, Romeyn Beck, 1857-1924. The woodbook : the complete plates = die vollstèandigen Tafeln : the American woods / Romeyn B. Hough. - New edition. - Köln : Taschen, 2014. - 766 pages : color illustrations ; 25 cm. - Includes bibliographical references (page 764) and index. - Parallel text in English, German, and French. - "Complete plates, die vollständigen, toutes les planches.". . - Originally published in 2002.
ISBN 9783836536035. . - ISBN 383653603X.
North America. United States.
Pictorial works.

Ikstena, Nora, 1969-. Trīs : triloģija / Nora Ikstena ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; vāka noformējumā izmantota Levana Beridzes fotogrāfija. - Otrais izdevums jaunā redakcijā. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2017. - 349, [2] lpp. ; 22 cm. - N. Ikstenas triloģiju "Trīs" veido romāni "Dzīves svinēšana" (1998), "Jaunavas mācība" (2001) un "Mātes piens" (2015). To vienojošais pavediens - mātes un meitas, kuras dažādos laikos un laikmetos cenšas noskaidrot, kā dzīvot, lai nepazaudētu savu balsi, lai nekļūtu par zvanu bez mēles.
Saturs: Dzīves svinēšana ; Jaunavas mācība ; Mātes piens.
ISBN 9789934546242.
Latviešu romāni.

Jodidio, Philip. Architecture now! : Architektur heute = L'architecture d'aujourd'hui / Philip Jodidio ; [German translation, Karin Haag ; French translation, Jacques Bosser]. - Köln : Taschen, 2013. - v. <1, 4-9> : ill. (chiefly col.) ; 26-28 cm. - Parallel text in English, German and French. - Includes indexes.
9.
ISBN 3822860654 (

Jodidio, Philip. Small architecture / Philip Jodidio. - Köln : Taschen, 2017. - P570 : ill.
ISBN 978836547901.

Kenton, Martha. The book of ultimate faux finishes / by Martha Kenton. - Kansas : Society of decorative painters, 2005. - 64 p. : ill.
ISBN 9781574865400.

Lawrence, Mike. Painting skills / Mike Lawrence. - London : Lorenz Books, 2013. - 64 pages : ill. - (do -it-yourself).
ISBN 9780754826675.

Leibus, Inguna. Pirmie soļi komercdarbībā: darbības uzsākšana, grāmatvedība un nodokļi / Inguna Leibus ; literārā redaktore Rita Cielēna. - Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2016. - 152 lpp. : shēmas, tabulas ; 22 cm. - (Bilances bibliotēka). - Bibliogrāfija nodaļu beigās. - I. Leibus grāmatā aplūkota saimnieciskās darbības reģistrēšanas kārtība, salīdzinot dažādus uzņēmumu veidus, grāmatvedību un nodokļus. Grāmata tapusi, izmantojot autores ilggadējo pieredzi, mācot un konsultējot topošos un jaunos uzņēmējus. Katras nodaļas vai apakšnodaļas beigās norādītas divu populārāko komersantu veidu - SIA un IK - būtiskākās atšķirības.
ISBN 9789984896120.
Grāmatvedība - Latvija. Nodokļi - Latvija. Komerctiesības - Latvija.

Liesma, Agne. Senbaltu spēka zīmes un raksti / Agne Liesma ; atbildīgā redaktore Ieva Heimane ; literārā redaktore Ligita Smilga ; fotogrāfe Eiženija Anna Freimane. - Rīga : Jumava, [2013] (MicroDot). - 120 lpp. : il. ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 119. lpp. - Agnes Liesmas unikālajā grāmatā atradīsit atbildes uz jautājumiem: kā enerģētiski attīrīties, skaitot dainas, kā meditēt, izmantojot senbaltu zīmes un rakstus, kā sevi aizsargāt ar senbaltu zīmju un rakstu palīdzību. Autore apraksta katru zīmi, smalki izstāstot tās enerģētisko vērtību. Katrai zīmei ir piemeklēta atbilstoša latvju daina, kuru skaitot var meditēt.
ISBN 9789934113048.
Zīmes un simboli. Zīmes un simboli - Latvija. Tautasdziesmas, latviešu. Pašaizsardzība - Psihiskie aspekti.

Mintaurs, Mārtiņš, 1979-. Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā / Mārtiņš Mintaurs ; [literārais redaktors un korektors Arturs Hansons ; recenzenti: Jānis Lejnieks [priekšvārda autors], Andris Šnē ; tulkotāja angļu valodā Rita Laima Bērziņš ; māksliniece Anta Pence]. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 252, [8] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. - M. Mintaura monogrāfijā apskatīta arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. Tas ir pirmais publicētais darbs, kas aplūko nozares atbildīgo institūciju darbu, kā arī arhitektūras mantojuma tiesisko aizsardzību un vēsturisko celtņu saglabāšanas teorijas un prakses attīstību. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934512896.
Arhitektūra - Latvija - Konservācija un restaurācija. Vēsturiskās celtnes - Latvija - Konservācija un restaurācija. Iznīcinātā arhitektūra - Latvija.

Niven, Marina. Outdoor painting techniques & faux finishes / Marina Niven, Louise Hennigs. - Minnetonka, Minn : Creative Publishing International, 2002. - 128 p. : col. ill. ; 26 cm. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 1589230221 (pbk.).

Parute, Edīte. Stila un modes enciklopēdija / Edīte Parute. - Rīga : Jumava, 2013 (Tipogrāfija Rota). - 582, [1] lpp., [32] lpp. krās. iel. : il. ; 21 cm. - Ietver bibliogrāfiju (574.-[583.] lpp. un atsauces: 563.-573. lpp.). - E. Parutes grāmata ir unikāls pētījums par stila un modes attīstību dažādos laikmetos un valstīs. Laika posmi sarindojas no Senās Ēģiptes līdz pat 20. gadsimtam. Lai iespējami daudzpusīgi atspoguļotu tērpu vēstures gaitu, darbā liela uzmanība veltīta ikvienai niansei, kas līdzās tērpam veido laikmeta seju, sākot ar laikmeta kultūrvēsturiskā fona ietekmi un beidzot ar tērpa kopformu. Grāmatas beigās ievietota modes vārdnīca. - Atkārtots izdevums mīkstajos vākos.
ISBN 9789934111457.
Mode - Vēsture.

Perez, Fernando. Arcitectural material & detail structure : metal / Fernando Perez. - London : Design Media Publishing (UK), 2015. - 319 p. : ill.
ISBN 9781910596166.

Pye, Chris. Chris Pye's woodcarving course & reference manual / by Chris Pye. - East Petersburg, PA : Fox Chapel Pub. Company, 2010. - 159 p. : ill. ; 29 cm. - Includes index.
ISBN 9781565234567 : $19.95. . - ISBN 1565234561 : $19.95.

Pīra-Rezovska, Baiba. Rīgas dārzu un parku ceļvedis / Baiba Pīra-Rezovska, Anitra Tooma ; atb. redaktore Irīna Meļņika ; maketētājs Ivars Vimba. - Rīga : Jumava, 2017. - 199, [2] lpp. : kartes, fotogrāfijas, plāni. - Praktisks izdevums-ceļvedis, kas stāsta, kā veidojušies Rīgas parki, iepazīstina ar slavenākajiem to veidotājiem un kopējiem, kā arī apskata nozīmīgākos Rīgas dārzus un parkus šodien - to ievērojamākos dendroloģiskos stādījumus un infrastruktūras objektus. Izdevums gan dārzkopības nozares studentiem un cienītājiem, gan vienkārši interesentiem.
ISBN 9789934200809.

Powers, Alan. 100 years of architecture / Alan Powers. - London : Laurence King, 2016. - P303 : ill.
ISBN 9781780678238.

Sayers, Charles Marshall, 1892-. The book of wood carving : technique, designs, and projects / by Charles Marshall Sayers. - New York : Dover Publications, 1978, c1942. - 118 p. : ill. ; 27 cm. - Reprint, with new pref., of the ed. published by Caxton Printers, Caldwell, Idaho.
ISBN 0486236544 : $3.00.

Santos Quartino, Daniela. The bible of classic furniture : new furniture inspired by classical style / Daniela Santos Quartino, Anna Jolis, texts, English translation, Cillero & de Motta. - Barcelona : LOFT, ©2012. - 419 lpp. : il. - Teksts paralēli angļu un spāņu val.
ISBN 9788499367217 (hardback).
Mēbeles. Mēbeļu dizains. Mēbeles - Vēsture. Mēbeļu dizains - Vēsture.

Saunders, Gill. Wallpaper in interior decoration / Gill Saunders. - London : Watson-Guptill ; [V&A], 2002. - 160 p. : col. ill. - Rād.
ISBN 0823056228.
Interjers. Dizains. Tapetes. Sienu apdares pārklājumi.

Skinner, Kerry. The paint effects bible : 100 recipes for faux finishes / Kerry Skinner. - Buffalo, NY : Firefly Books, 2012, c2003. - 256 lpp. : krās. il. ; 21 cm. - Ietver rādītāju.
ISBN 9781770851405.
Mājas krāsošana. Faktūras krāsošana. Apdare un apdares materiāli. Rotājumi un ornamenti.

Sloan, Annie. Quick and easy : paint transformations ; 50 step-by-step to makeover your home for next to nothing / Annie Sloan. - New York : CICO books, 2010. - 160 p. : ill.
ISBN 9781906525750.

Smith, Elizabeth A.T. Case study houses : 1945-1966 ; the California Impetus / Elizabeth A.T.Smith. - Köln : Taschen, 2016. - 96 p. : ill.
ISBN 9783836535601.

Stevenson, NJ. Modes vēsture : aizraujošs ceļojums modes mākslā / NJ Stevenson ; [no angļu valodas tulkojusi Stella Pelše]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2012]. - 288 lpp. : il. ; 26 cm. - Bibliogr.: 282.-283. lpp. . - Rād.: 284.-287. lpp. . - Ietver bibliogr. (282.-283. lpp.) un rād. (284.-287. lpp.). - Oriģ. nos.: The chronology of fashion.
ISBN 9789934024603.
Mode - Vēsture. Mode - Vēsture. Apģērbs - Vēsture.

Šnepe, Ineta, 1962-. Matemātika ekonomikas pamatjautājumu apguvei / Ineta Šnepe, Sandra Janaite. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, 2016 (Drukātava). - 39 lpp. : diagrammas, tabulas ; 20 cm. - Bibliogrāfija: 39. lpp.
ISBN 9789934543081.
Ekonomika, matemātiskā - Mācību palīglīdzekļi. Matemātika - Mācību palīglīdzekļi.

Taubert, Johannes. Polychrome sculpture : meaning, form, conservation / Johannes Taubert ; edited with an introduction by Michele D. Marincola ; translated from the German by Carola Schulman. - Los Angeles : Getty Conservation Institute, 2015. - xiv, 234 pages : illustrations ; 27 cm. - Includes bibliographical references (pages 212-215) and index. - "A translation into English of an important work, originally published in German in the 1970s, on the making and meaning of European medieval and Baroque painted wood sculpture. It combines scientific analysis of materials with an art-historical appreciation of form and function, an approach that has led to the development of technical art history as practiced today"--Provided by publisher. - "The present volume is based on the 1983 German edition"--Page xiv.
ISBN 9781606064337 (pbk.).

Tavonatti, Mia. 101 textures in oil & acrylic / by Mia Tavonatti. - Orchard : Walter Foster, 2013. - P128.
ISBN 9781600582998.

Vaska, Baiba, 1950-. Rotas un ornaments Latvijā no 13. gs. līdz 18. gs. vidum / Baiba Vaska ; [redaktore Ilze Antēna ; tulkotājs Valdis Bērziņš ; attēlu parakstu tulkotāja Alise Šulte ; vāka mākslinieks Māris Garjānis ; foto: Roberts Kaniņš ... u.c. ; Baibas Vaskas, Aigas Ivbules un Dzintras Zemītes zīmējumi]. - Rīga : Latvijas Nacionālais vēstures muzejs ; (Dardedze Hologrāfija), 2017. - 298, [1] lpp. : ilustrācijas ; 31 cm. - (Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti. Arheoloģija , 1407-4540 ; Nr. 22). - Bibliogrāfija: 214.-220. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums un ilustrāciju paskaidrojumi angļu valodā.
ISBN 9789984747361.
Rotaslietas - Livonija. Rotājumi un ornamenti - Livonija. Etniskās rotaslietas - Latvija - Vēsture. Rotājumi un ornamenti - Latvija - Vēsture. Arheoloģiskie izrakumi - Latvija.
Latvija - Antikvitātes.

Woolley, Tom. Building materials, health and indoor air quality : no breathing space? / Tom Woolley. - New York, NY : Routledge, 2017. - 211 pages cm. - Includes bibliographical references and index.
ISBN 9781138934474 (hardback : alk. paper). . - ISBN 9781138934498 (pbk. : alk. paper). . - ISBN 9781315677965 (ebook)(atcelts).

Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm : [mācību grāmata] / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 124.-125. lpp. - Ņ. Zaķes mācību grāmata adresēta audzēkņiem, kuri apgūst uzņēmējdarbības pamatus un vēlas sociālo zinību jomā padziļināt vispārējo kompetences līmeni. Tajā atspoguļoti galvenie uzņēmējdarbībā aktuālie temati. Katras nodaļas beigās doti zināšanu pārbaudes testi un uzdevumi. - Komplektā mācību grāmata un metodiskais materiāls skolotājiem.
ISBN 9789934543067.
Uzņēmējdarbība - Mācību līdzekļi vidusskolām.

Zukowsky, John. Why you can buld it like that : modern architecture explained / John Zukowsky. - London : Thames & Hudson, 2015. - 225 p. : ill.
ISBN 9780500291788.

2016.g.decembris – 2017.g.marts

2016.g.decembris – 2017.g.marts

Filimora, Pollija. Dublina / Pollija Filimora un Endrū Sengers ; [no angļu val. tulk. Linda Deičmane ... u.c.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2006. - 144 lpp. : il., kartes ; 19 cm. - (DK Ceļvedis Top 10). - Īrijas pilsētu rād.: 144. lpp. . - Alf. rād.: 136.-141. lpp.
ISBN 9984376737. . - ISBN 9789984376738.
Dublina (Īrija) - Ceļveži.

Bremblets, Rīds. Milāna un ezeri : ceļvedis / Rīds Bremblets ; no angļu val. tulk. Līvija Vulfa ; red. Elga Rusmane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 160 lpp. : krās. il., kartosh. ; 19 cm. - (Top 10). - Alf. rād.: 150.-156. lpp. - Oriģ. nos.: Milan & the lakes : Travel guides.
ISBN 9789984409740.
Ezeri - Itālija - Ceļveži. Ezeri - Itālija - Kartes, tūrisma.
Milāna (Itālija) - Ceļveži. Milāna (Itālija) - Kartes, tūrisma.

Mākslas vēsture un teorija : Art history and theory / galv.red. Elita Grosmane. - Nr. 1 (2003)-. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2003-. - sēj. : il. (dažas krās.) ; 30 cm. - Latviešu, angļu, krievu val.; kopsav. angļu val.; satura rād. latviešu un angļu val.
ISSN 1691-0869.
Māksla - Latvija - Vēsture - Periodiskie izdevumi.

Šeinemanis, Jirgens. Berlīne : TOP 10 : Ceļvedis : labākais, kas noteikti jāredz / Jirgens Šeinemanis, no angļu val. tulk. Magda Riekstiņa. - otrais atjaunotais un papildinātais izd. - Rīga : Apgāds "Zvaigzne ABC" SIA, [bez izd. g.]. - 192 lpp. : il., fotogr., Berlīnes kartes. - (Ceļvedis).
ISBN 9789934004520.

Grieķija : Atēnas un kontinentālā daļa : ceļvedis / sast. Marks Dubins ; no angļu val. tulk. Andžela Šuvajeva ; red.: Biruta Alksne, Ilona Ruķere. - 2. atjaunotais un papild. izd. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. - 352 lpp. : krās. il., ģīm., tab., kartosh. ; 22 cm. - (DK ceļvedis). - Palīgrād.: 123.-127. lpp., 328.-349. lpp. - Oriģ. nos.: Greece : Athens & The mainland.
ISBN 9789984405971.
Grieķija - Ceļveži.

Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp. : il. ; 25 cm. - (Latvijas viduslaiku pilis ; 9). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu vai vācu valodā.
ISBN 9789984824413.
Arheoloģiskie izrakumi - Latvija. Viduslaiku pilis - Latvija. Viduslaiku pilis - Latvija - Konservācija un restaurācija.

Piranesi, Giovanni Battista, 1720-1778. Piranēzi. Romas antikvitātes. - Rīga : Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, 2016. - 253 lpp. : il. ; 27 cm. - Bibliogrāfija: 253. lpp. un zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Iztādes "Piranēzi. Romas antikvitātes" Mākslas muzejā "Rīgas Birža", 28.07.-11.08.2013., katalogs.
ISBN 9789934538094.
Oforts, itāliešu - 18 gs - Izstādes. Arhitektūra, romiešu, mākslā - Izstādes. Oforts - Latvija - Izstādes - Rīga. Mākslas muzeji - Latvija - Izstādes - Rīga.
Roma - Antikvitātes.

Kota, Laima, 1962-. Istaba : romāns / Laima Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis ; pēcvārda tulkojums: Aija Uzulēna. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 318, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts : vēstures romānu sērija ; 12). - L. Kotas romāns ļauj ielūkoties Latvijas ļaužu dzīvē pirms trim gadu desmitiem, kad arvien lielākās saimnieciskās grūtībās nonākusī padomju valsts vara pēkšņi kļuva labvēlīga cilvēciskai vēlmei dzīvot pārticīgāk un izsludināja perestroiku. Rakstniece šo laiku izvelk no cilvēku atmiņām, izmantojot visus savus iemīļotos žanrus – burlesku un absurda trilleri, farsu un sakāpinātu reālismu –, lai secinātu: pēc tā, ko esam pārdzīvojuši, izejot caur padomju stroju, gan jau izturēsim arī 21. gadsimta sagādātos pārbaudījumus. Padomju laika filmu stilistikas berze ar L. Kotas košo pieredzi un sulīgo personisko rokrakstu rāda to karnevālisko materiālu, no kura nācās tapināt nākamo Latvijas neatkarību. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds angļu valodā.
ISBN 9789934546341.
Latviešu romāni.

Ābele, Inga. Duna / Inga Ābele. - Rīga : Dienas Grāmata, 2016. - 430, [2] lpp. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 7).
ISBN 9789934546358.

Venēcija un Veneto : ceļvedis / galvenie sastādītāji Sūzija Boultone un Kristofers Ketlings ; [no angļu valodas tulkojusi Karīna Tillberga]. - Rīga : Zvaigzne ABC, c2013. - 320 lpp. : il., kartes ; 23 cm + 1 salocīta lp. karte. - (DK ceļvedis). - Pievienota Venēcijas pilsētas karte. - Rādītāji: 298.-315. lpp.
ISBN 9789934033322.
Venēcija (Itālija) - Ceļveži. Venēcija (Itālija) - Kartes. Veneto reģions (Itālija) - Ceļveži. Veneto reģions (Itālija) - Ceļveži.

Manfelde, Andra. Virsnieku sievas / Andra Manfelde. - Rīga : Dienas Grāmata, 2017. - 252 lpp. - (Mēs. Latvija. XX gadsimts).
ISBN 9789934546365.

Spārītis, Ojārs, 1955-. Zlēku baznīca / Ojārs Spārītis ; [atbildīgā redaktore Liene Soboļeva ; Imants Lancmanis, Vitolds Mašnovskis, foto]. - Rīga : Jumava, ©2017. - 55, [1] lpp. : ilustrācijas ; 22 cm. - Zlēku baznīca, kurai 2015. gadā atzīmējām 370. gadskārtu kopš tās pamatakmens likšanas, ir krāšņākais senās un ievērojamās fon Bēru dzimtas ieguldījums ar kultūras pieminekļiem bagātajā Kurzemes sakrālajā ainavā. Tā ir neatņemama mūsdienu Zlēku kultūrvides sastāvdaļa, turklāt pati izteiksmīgākā un skaistākā, jo muižas saimniecības ēkas un kungu namu līdz nepazīšanai ir izpostījušas Otrā pasaules kara liesmas un laiks.
ISBN 9789934200434.
Baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads). Luterāņu baznīcu ēkas - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads). Baznīcas rotājumi un ornamenti - Latvija - Zlēku pagasts (Ventspils novads).
Zlēku pagasts (Ventspils novads, Latvija) - Baznīcas vēsture.

Arnold, Ulrich. Baulicher Holzschutz : grundlagen, planung, ausführung / Ulrich Arnold. - Köln : Rudolf Müller, 2016. - S238 : ill.
ISBN 9783481033781.

Law, Alex. Handbuch Polstern : techniken, werkzeuge, materialien / Alex Law. - München : Deutsche Verlags-Anstalt, 2016. - S256 : ill.
ISBN 9783421040275.

Holzschutz : holzkunde - pilze und insekten-konstruktive un chemistre / Wohram Scheiding/Peter Grabes/Tilo Haustein u.c. - 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. - Lepzig : Carl Hansen Verlag, 2016. - S296 : mit329 bildern und 34 tabellen.
ISBN 9783446447776.

Thoma, Ervin. Holzwunder : die rückkehr ; der bäumein unser leben / Erwin Thoma. - 2. Auflage. - Salzburg : Servus bei Benevento Publishing, 2016. - S240 : ILL.
ISBN 9783710401053.

Tourles, Stephanie L. Insektenabwehr selbst gemacht : 75 rezepturen aus der natur fur menschen, hunde und katzen... / Stephanie L.Tourles. - Langensalza : ökobuch, 2016. - S95 : ill.
ISBN 9783936896886.

Runfola, Matthew. Metal patination techniques for jewelers and metalsmiths / Matthew Runfola. - London : Thames & Hudson, 2014. - P 256 : ill.
ISBN 9780500517390.

Cotterell, Janet. The passivhaus handbook : a practical guide to constructing and retrofitting buildings for ultra-low energy performance / Janet Cotterell and Adam Dadeby. - Totnes : Green Books, 2012. - 256 lpp. : krās. il., plāni, tab. ; 26 cm. - Bibliogrāfija piezīmēs: 246.-247. lpp. un rādītājs: [252.]-256. lpp.
ISBN 9780857840196.
Ekoloģiskās mājas - Projektēšana un celtniecība. Celtnes - Enerģijas taupīšana. Arhitektūra - Vides aspekti. Ilgtspējīga būvniecība.

2016.g.1.jūnijs – 1.decembris

2016.g.1.jūnijs – 1.decembris

Zebris, Osvalds, 1975-. Gaiļu kalna ēnā : vēsturisks romāns. - Rīga : Dienas Grāmata, 2014. - 173, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 1). - Avoti un skaidrojumi: 162.-[170.] lpp. - Vēstures romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" pirmais darbs - O. Zebra romāns "Gaiļu kalna ēnā" - sakņots pirmajos lielajos satricinājumos Latvijas 20. gadsimta vēsturē: piektā un sestā gada notikumos, atskatoties arī 19. gadsimta pēdējās desmitgadēs. Romāna priekšplānā izvirzīts jautājums - kāds ir indivīda ceļš no pretošanās idejas līdz revolūcijas upuriem, no ideālistiska skata uz rītdienu un it kā sabiedrības interešu vārdā uzsāktas cīņas līdz noziegumam un dziļam izmisumam. - Autora pēcvārds arī angļu valodā.
ISBN 9789984887739 (ies.).

Repše, Gundega, 1960-. Laiks esi tu. - Rīga : Dienas Grāmata, 2013. - 189, [1] lpp. ; 22 cm. - G. Repšes darbs uzskatāms par dienasgrāmatu tikai datējumu dēļ, jo fiksē laika nospiedumus un sniedz to analīzi ārpus dienasgrāmatām ierastā privātuma rāmja. Tās ir asredzīgas publicistes piezīmes, ko par īpašām padara rakstnieces trāpīgā izteiksme. Šo 1995.-96. un 2012. gada piezīmju savstarpējā sasauksme un no tās izrietoši secinājumi par periodu "starp" skaudri atklāj vienaldzības biedējošo spēku.
ISBN 9789984887418 (ies.).

Bērziņš, Māris, 1962-. Svina garša : romāns /. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2015. - 341, [2] lpp. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 6). - M. Bērziņa romānā nepilni trīs gadi (1939-1941) Torņakalna mālderzeļļa Matīsa Birkena dzīvi apmet kājām gaisā. Puisi, kurš lielā mērā mīt grāmatu pasaulē, priecīgs remontē dzīvokļus, meklē īsto meiču, kuru mīlēt uz mūžu, apkārtējo notikumu centrifūga ierauj pašā virpuļa serdē, liekot uz sevi paskatīties pilnīgi citām acīm. Romānā stāstīts, ka par varoņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. - Teksts latviešu valodā, pēcvārds paralēli latviešu un angļu valodā.
ISBN 9789984887814.

Kota, Laima, 1962-. Mierielas vilkme : romāns / Laima Kota ; redaktore Gundega Blumberga ; mākslinieks Jānis Esītis. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 286, [2] lpp. ; 22 cm. - L. Kotas romāns caur gandrīz vai neiespējamiem notikumiem lūko izstāstīt Rīgas Miera ielas vēsturi, tomēr tas ir tikai šķitums, vien romāna virskārta. Autorei izdodas reālo un sadomāto vēsturi saaust košā gobelēnā, kas vēsta vairs nebūt ne par mazo, lai arī vēsturiski nenoliedzami interesanto un lielo Miera ielu, bet gan par piederību mājām, valstij un arī sev un katra paša brīvību un atbildību.
ISBN 9789934546051.

Repše, Gundega, 1960-. Bogene :. - Rīga : Dienas Grāmata, ©2016. - 198, [2] lpp. : il. ; 22 cm. - (Mēs. Latvija, XX gadsimts ; 5). - G. Repšes romāns vēsta par 1940.-1941. gada notikumiem Latvijā. Bogene ir kā nežēlīgas gaismas zibsnis, kas nevis sit ar aklumu, bet atver jaunu redzes kanālu. Jebkura metafora šeit ir patstāvīgs vēstījuma tēls, tomēr pats īpašākais ir šī darba precīzi sajūtamais virsuzstādījums: nav nekā baigāka par garam nodarītajām ciešanām — fiziskām ciešanām mierinājumu nes nāve, kamēr nācijas gara spīdzināšana ir kosmiska mēroga - un mierinājums nav iespējams... - Teksts latviešu valodā, pēcvārds arī angļu valodā. - Titullapas otrā pusē kļūdains ISBN 9789934564082.
ISBN 9789934546082.

Rubīna, Maija, 1933-. Siltumapgādes optimizācija : problēmas un risinājumi pašvaldību administratīvajās teritorijās. - Rīga : Jumava, 2016. - 205, [1] lpp. ISBN 9789934119446.
Centralizētā siltumapgāde - Latvija. Centralizētā siltumapgāde - Latvija - Ekonomiskie aspekti.

391159459

No ogļu lāpstas līdz automātikai : centralizētā siltumapgāde Rīgā no 20. gs. 50. gadiem līdz mūsdienām / [sastādīja: Sigita Šnē, Jānis Ķeruss, Valdis Vāravs ; fotogrāfs Imants Urtāns]. - Rīga : Rīgas Siltums, 2016 (Drukātava). - 166, [4] lpp. : diagrammas, faksimili, ilustrācijas, tabulas ; 25 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Grāmatā sniegts neliels vēsturisks skatījums uz centralizētās siltumapgādes veidošanas sākumu, tās paplašināšanos līdz pagājusā gadsimta deviņdesmitajiem gadiem un modernizāciju Latvijas neatkarības laikā. 20 gadi uzņēmuma darbības laikā ir bijuši piesātināti ar daudzām ieviestajām inovācijām. Grāmatā ietverta informācija, kas raksturo straujo modernizācijas procesu pēc 1996. gada, saistībā ar AS "Rīgas Siltums" nodibināšanu. - "Akciju sabiedrība "Rīgas Siltums", 20"--Uz vāka.
ISBN 9789934148576.

Mintaurs, Mārtiņš, 1979-. Arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. - Rīga : Neputns, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 252, [8] lpp. : faksimili, ilustrācijas ; 22 cm. - Ietver bibliogrāfiju un personu rādītāju. - M. Mintaura monogrāfijā apskatīta arhitektūras mantojuma aizsardzības vēsture Latvijā. Tas ir pirmais publicētais darbs, kas aplūko nozares atbildīgo institūciju darbu, kā arī arhitektūras mantojuma tiesisko aizsardzību un vēsturisko celtņu saglabāšanas teorijas un prakses attīstību. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9789934512896.

Penn, Ashley. Living roofs / texts by Ashley Penn. - Kempen : te Neues, 2016. - P222 : ill.
ISBN 9783832732455.

Bühler, Bernard. Architectural Material & Detail Structure : wood / Bernard Bühler. - London : Design Media Publishing, 2015. - P 319 : ill.
ISBN 9781910596173.

Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība vidusskolām un profesionālās izglītības iestādēm : [mācību grāmata] / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola "Turība", ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 143 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 124.-125. lpp. - Ņ. Zaķes mācību grāmata adresēta audzēkņiem, kuri apgūst uzņēmējdarbības pamatus un vēlas sociālo zinību jomā padziļināt vispārējo kompetences līmeni. Tajā atspoguļoti galvenie uzņēmējdarbībā aktuālie temati. Katras nodaļas beigās doti zināšanu pārbaudes testi un uzdevumi. - Komplektā mācību grāmata un metodiskais materiāls skolotājiem.
ISBN 9789934543067.
Zaķe, Ņina. Uzņēmējdarbība profesionāli tehniskajām skolām un vidusskolām : metodiskais materiāls skolotājiem / Ņina Zaķe. - Rīga : Biznesa augstskola Turība, ©2016 (Drukātava). - 44 lpp. : ilustrācijas, tabulas ; 30 cm. - Ņ. Zaķes metodiskajā materiālā skolotājiem ietverts mācību priekšmeta tematiskais plānojums, kontroldarbu uzdevumi ar atrisinājumiem, divu lietišķo spēļu apraksti, radošā darba paraugs, kā arī mācību grāmatā iekļauto testu atbildes un uzdevumu atrisinājumi.
ISBN 9789934543074.
Latvijas mākslas vēsture. - Rīga : Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts ; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 692, [1] lpp. - Latvijas mākslas vēstures 5. sējumā vispirms apskatītas tēlotājas mākslas nozares - glezniecība, grafika, un tēlniecība, kā arī scenogrāfija, grāmatu māksla un fotomāksla. Pēc tam arhitektūra, lietišķā māksla un dizains. - Uz vāka autori nav minēti. . - Vienlaikus publicēts identisks sējums angļu valodā.
5. [sējums]. Klasiskā modernisma un tradicionālisma periods, 1915-1940.
ISBN 9789934847196.

Grosa, Silvija, 1954-. Brīvmūrniecība. Zīmes un Rīgas arhitektūra : ceļvedis. - Rīga : Sana Solaris, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 134 lpp. : faksimili, ilustrācijas, kartes ; 30 cm. - Bibliogrāfija: 98.-104. lpp. un rādītāji: 108.-134. lpp. - S. Grosas ceļvedis iepazīstina ar brīvmūrniecības simboliku Rīgas athitektūrā. Grāmata adresēta brīviem cilvēkiem, kas pasauli cenšas mainīt, vispirms pilnveidojot paši sevi. Pastaiga pa mazāk zināmiem Rīgas maršrutiem atklās cēloņsakarības un cenšas saprast, kas slēpjas aiz ikdienas steigā nepamanītiem ornamentiem un simboliem. - Kartes izgatavotas izdevniecībā "Jāņa sēta".
ISBN 9789934147739.

Krūmiņš, Arturs. Latgales koka baznīcas : Romas katoļu draudzēs 18. gadsimtā / Arturs Krūmiņš. - Rīga : Jumava, 2016. - 192 lpp. : il.
ISBN 9789934119491.

Zaļuma, Kristīne, 1972-. Liepupes muiža - Rīga : Lauku Avīze, c2014 (Jelgavas tipogrāfija). - 159 lpp. : il., ģeneal. tab. ; 25 cm. - Bibliogrāfija: 152.-153. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 141.-145. lpp. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkums angļu un vācu valodā.
ISBN 9789934150531.

Koelju,P. Spiedze / Paulu Koelju ; no portugāļu valodas tulkojis Edvīns Raups. - Rīga : Jāņa Rozes apgāds, ©2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 173, [1] lpp. ; 18 cm.
ISBN 9789984236216.

Pētījumi par Vidzemes, Kurzemes un Zemgales pilīm / sastādījusi Ieva Ose ; [redkolēģija: Andris Caune, Ieva Ose ; recenzenti: Kristofers Hermans, Vija Stikāne ; redaktores: Ināra Stašulāne, Antra Legzdiņa, Ināra Korsaka ; māksliniece Ināra Jēgere] ; LU Latvijas vēstures institūts. - Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2016 (Jelgavas tipogrāfija). - 381, [2] lpp. : il. ; 25 cm. - (Latvijas viduslaiku pilis ; 9). - Bibliogrāfija rakstu beigās. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu vai vācu valodā.
ISBN 9789984824413.

2016.g.1. janvāris -1. jūnijs

2016.g.1. janvāris -1. jūnijs

Lancmanis, Imants, 1941-. Rundāles pils : Rundāle Palace / Imants Lancmanis ; [māksliniece Inese Hofmane ; redaktore Ieva Jansone ; tulkojusi angļu valodā Jana Druviņa]. - Rundāle : Rundāles pils muzejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - sēj. <1 > : faks., il., plāni ; 31 cm. - Bibliogrāfija zemsvītras piezīmēs. - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā. - Ietver rādītāju.
1. sēj. Vēsture = History.
ISBN 9789934145193.
Pilis - Latvija.

Hot to cold : an odyssey of architectural adaptation. - Koln : Taschen, 2015. - P712 : ill.
ISBN 9783836557399.

Olteanu, Iulian. Piatra în patrimonul românesc : degradări specifice și tratamente adecvate / Iulian Olteanu. - București : Editura ACS, 2015. - 335 lpp. : ill.
ISBN 9786069358382.

Nikolay, Helmut. Einführung in die statische berechnung von bauwerken / Helmut Nikolay. - Köln : Bundesanzeiger Verlag, 2015. - S 464 : ill.
ISBN 9783846204061.

Lancmanis, Imants, 1941-. Vidzemes muižu arhitektūra : Architektur Livländischer Gutshäuser / Imants Lancmanis ; [māksliniece Katrīna Vasiļevska ; tulkojums vācu valodā: Valda Kvaskova]. - [Rundāle] : Rundāles pils muzejs, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). - 349 lpp. : faksimili, il., plāni ; 29 cm. - Teksts paralēli latviešu un vācu valodā.
ISBN 9789934147241.
Muižas - Latvija - Vēsture - Vidzeme.
Vidzeme (Latvija) - Vēsture.

Daniels, Chris. Stone restoration handbook : a practical guide to the conservation repair of stone and masonry / Chris Daniels. - Marlborough : The Crowood Press, 2015. - 224 lpp. : il. ; 26 cm. - Rādītājs: 223.-224. lpp.
ISBN 9781847979070.
Akmeņu mūrēšana - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Celtnes - Remonts un rekonstrukcija - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt. Celtniecība, akmens - Rokasgrāmatas, uzziņu līdzekļi utt.

Lennartz, Marc Wilhelm. Neues bauen mit holz : typen und konstruktionen / Marc Wilhelm Lennartz, Susanne Jacob-Freitag. - Basel : Birkhäuser, 2016. - S 182 : ill.
ISBN 9783035604559.

Practical building conservation. - Farnham : Ashgate ; Burlington, 2011. - viii, 643 p. : ill. (some col.), map ; 25 cm. - Includes bibliographical references and index. - Published in association with English Heritage.
. Mortars, plasters and renders.
ISBN 9780754645597 (hbk.). . - ISBN 0754645592 (hbk.).

Ceļu satiksmes noteikumi un Ceļu satiksmes likums. - Rīga : FCS, 2016. - 126 lpp. : il. ; 20 cm + 1 piel. - Ceļa zīmes un apzīmējumi (1 sēj. (131.-194. lpp.). - "Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 279, izdoti 2015. gada 2. jūnijā"--[7.] lpp. . - "Likums Saeimā pieņemts 1997. gada. 1. oktobrī. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2014. gada 30. oktobrim"--71. lpp.
ISBN 9789934814693.
Ceļu satiksmes noteikumi - Latvija - Avoti. Ceļa zīmes un signāli - Latvija.

Rittermann, Antje. Einfach holz : möbe und objekte aus gefundenem Holz / Antje Rittermann. - Berlin : Haupt Bern, 2015. - 208 lpp.
ISBN 9783258601298.

Brüggemann, Anka. Papier : objekte aus alten Büchern / Anka Brüggemann. - Berlin : Haupt Bern, 2015. - P168.
ISBN 9783258601236.

Conservation of Building and Decorative Stone / editors John Ashurst ; Francis G Dimes. - London : Routledge, 2016. - P 254 : ill.
ISBN 9781138142749.

Widjaja, Eddy. Baustatik - einfach und anschaulich : baustatische Grundlagen Faustformeln Wind-und Schneelasten nach Eurocode / Eddy Widjaja. - 4.,überarbeitete und erweiterte Auflage. - Berlin : Beuth Verlag, 2013. - S 201.
ISBN 9783410237891.

Bautabellen für Ingenieure : mit Berechnungshinweisen und Beispielen / herausgegeben ab der 21.Auflage: Andrej Albert. - 21.Auflage. - Köln : Bundesanzeiger, 2014. - S.
ISBN 9783804152571.

Beer, Klaus. Bewehren nach DIN EN 1992-1-1(EC2) : tabellen und Beispiele für Bauzechner und Konstrukteure / Klaus Beer. - 3., vollst.aktual Aufl.2012. - Wiesbaden : Springer, 2012. - S242.
ISBN 9783834813527.

Landgraf, Karin. Bewehrungskonstruktion nach Eurocode 2 / Karin Landgraf, Klaus Holschemacher. - Berlin : Beuth, 2014. - S228.
ISBN 9783410231875.

Minnert, Jens. Stahlbeton-Projekt : 5-geschossiges Büro-und Geschäftshaus ; Konstruktion und Berechnung nach Eurocode 2 / Jens Minnert. - 4.,vollständig überarbeitete Auflag. - Berlin : Beuth, 2015. - S288.
ISBN 9783410224112.

Stone Conservation : principles and practice / edited by Alison Henry. - London : Taylor & Francis, 2006. - P340 : ill.
ISBN 9781873394786.

Ancāne, Anna, 1970-. Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē : disertācija = Architecture and urban planning of Riga in the 2nd half of the 17th century = Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts / Anna Ancāne ; [zinātniskā vadītāja Elita Grosmane. - Rīgas arhitektūrā 17. gadsimts bija ievērojamu pārmaiņu laiks. Viduslaiku pilsēta pārtapa jauno laiku baroka pilsētā. A. Ancānes pētījumu par Rīgas vizuālā tēla pārvērtībām baroka laikmetā un to starptautiskajiem avotiem papildina bagātīgs attēlu klāsts no Latvijas un ārvalstu arhīviem, muzejiem un bibliotēkām. Izdevuma pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijā 2010. gadā aizstāvēta disertācija. - Teksts latviešu valodā, kopsavilkumi angļu un vācu valodā. - Personu rādītājs: 435.-440. lpp. un Vietu, ēku un adrešu rādītājs: 441.-447. lpp.
ISBN 9789934847172.
Arhitektūra - Latvija - Vēsture - 17 gs - Promocijas darbi - Rīga. Pilsētas plānošana - Latvija - Vēsture - 17 gs - Promocijas darbi - Rīga.