Galerijas » LR prezidents V.Zatlers
RCK jaunie arhitekti ar Latvijas Valsts prezidentu Lāčplēša dienas svinībās!
Fotogrāfijā redzami: no kreisās - Sidhards Libers (Arh-21), Laura Dobele (Arh-21), Valsts prezidents Valdis Zatlers, Dagnija Briede (Arh-21).