Galerijas » Konkursa „Eiropas Enerģijas balva” noslēguma pasākums
Rīgas Celtniecības koledža piedalījās Starptautiskā projektā „Taupīgas enerģijas izmantošana skolā” (IUSES – Intelligent Use of Energу at Schools). Šī projekta ietvaros konkursa „Eiropas Enerģijas balva” noslēguma pasākums notika š.g. 29.maijā Jelgavas reģionālajā izglītības centrā, kur koledžai tika pasniegts atzinības raksts.