Galerijas » Viļņas Tehnoloģijas un Dizaina koledžu
13 koledžas „Būvzinību” programmas studenti, katedras vadītājs un 3 būvmateriālu docētāji apmeklēja Viļņas Tehnoloģijas un Dizaina koledžu, lai iepazītos ar modernām būvmateriālu pārbaudes metodēm. Studenti veica vairākas laboratoriskās pārbaudes betona un kokmateriālu īpašību noteikšanai, iepazinās ar betona nesagraujošām pārbaudēm, kā arī iepazinās ar metāla, keramikas, minerālo saistvielu, bitumena īpašību pārbaudes iespējām.