Galerijas » Apmaiņas projekta "Pasīvā māja" īstenošana
RCK delegācija 2008. gada oktobrī Trierē (Vācija) Balthasar-Neumann tehnikumā apmaiņas projekta "Pasīvā māja" īstenošana
20. Attēlā - Rīgas Celtniecības koledžas delegācija ar Trieres Balthasar-Neumann tehnikuma studentiem

Pirmajā rindā no kreisās: Karina Kaša (Arh-42), Jens Koster (tehn. students), Inga Rūkina (Arh-42), Tatjana Geta (Arh-42), Tatjana Začeste (Arh-42), Sebastians Reške(tehn. students), Lilija Kasape (KARH-3), Arta Garanča (KARH-3), Januzs Rosinskis Koster (tehn. students), Dagne Vilka (KARH-3), Aleksandrs Četveriks (KARH-3), Ludmila Māsāne (CA-45m), Zoja Kuzina (pasniedzēja), Jānis Ziņģis (KARH-2), Inese Reitāle (pasniedzēja)
Stāv: Valentīns Nozdrins (Arh- 42), Franks Egners (tehn. students), Irēna Lūse (RCK direktore), Brigita Kabuce (pasniedzēja). Fotografē Laura Dansone (KARH-3)