Aizvērt visus | Atvērt visus

Profesionālās meistarības konkurss SkillsLatvia 2019

06.06.2019

Rīgas Celtniecības koledža RCK Inženiertīklu Nodaļa audzēkņi ieguva 1.vietu! Apsveicam!

Būvniecības Industrijas Digitalizācija

03.05.2019

Būvniecības Industrijas Digitalizācija (BŪVID)

Šī gada 16. aprīlī tika noslēgts sadarbības līgums ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju, kura ietvaros mēs iesaistīsimies būvniecības nozares digitalizācijas attīstītībā. Svinīgais brīdis piedzīvots kopā ar Sandru Sviķi, Rīgas Celtniecības koledžas direktora vietnieci studiju un pētniecības darbā un BŪVID valdes priekšsēdētāju Jāni Berķi.

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

31.01.2019

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Rīgas Celtniecības koledža 2017.gada 23.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” izpildi (8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006).

Projekta mērķis bija uzlabot STEM programmu studiju mācību vidi Rīgas Celtniecības koledžā (RCK) - modernizēt būvmateriālu laboratoriju, aprīkojot to ar dotā projekta ietvaros iegādātām mūsdienīgām būvmateriālu īpašību pārbaudes iekārtām, aprīkojumu un datortehniku, kas piemērota efektīvai studējošo apmācībai darbā ar specifiskām, būvniecībā izmantojamām datorprogrammām.

Projekta mērķu izvēle tika balstīta uz:

  • Būvniecības Nozares Ekspertu Padomes pētījumu rezultātiem (“Profesionālā izglītība”, 2015.g.);
  • Būvdarbu vadītāja profesijas standartu (MK Nr.461 no 18.05.2010.);
  • Latvijas valdības un būvniecības nozares noslēgto sadarbības memorandu “Par ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē un rīcības plānu 2016. – 2018. gadam”.

Iekārtu/aprīkojuma veids, tehniskie dati/specifikācijas un paredzētās to aptuvenās izmaksas, kas tika noteiktas veicot 4 piegādātāj firmu aptauju, tika apstiprinātas Latvijas Būvinženieru savienībā, 2017.gada 30.maijā.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas – 24 mēneši, tas ir, līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Projektam pieejamais kopējāis piešķirtais finansējums – 330 206 EUR (saskaņā ar MK Nr.533 no 09.08.2016. punktu Nr.16.8.), tai skaitā ERAF finansējums 85 % jeb 280675,10 un Latvijas valsts budžeta finansējums - 15 % jeb 49 530,90 EUR.

Kaut arī projekts pilnībā vēl nav pabeigts – pēdējās iegādājamās iekārtas – gaisa caurlaidības noteikšanas sistēma ar simulatoru piegāde sagaidāma 2019.gada februārī, pārejās iekārtas jau uzstādītas laboratorijā, kura tika atklāta 2019.gada 11.janvārī, bet janvāra beigās paredzama studējošo apmācības uzsakšana – kā pirmie būvmateriālu pārbaudes laboratorijas darbus veiks RCK vakara nodaļas būvzinību programmas studenti.

Kopējās materiālu, iekārtu un aprīkojuma izmaksas šobrīd ir EUR 276 137,59. Iegādāta arī datornehnika (galvenokārt darbam ar BIM tehnoloģijām) par EUR 36 174,54, tātad izdevies ieekonomēt gandrīz 10 000 EUR.

Nozīmīgakās iegādātās iekārtas būvmaterialu īpašību pārbaudēm: javas un betona maisītaji; ūdens vannas betona paraugu izturēšanai; klimata kameras materiālu pārbaudēm ciklojot dažādos apstākļos; būvmateriālu zāģis; žāvskapji; vibrogalds betona un javu sablīvēšanai formās; dažādas javu un betona konsistences pārbaudes iekārtas; gaisa satura mērītajs betonā; betona aizsargstlāņa biezuma mērītājs; dažādas saistvielu īpašību pārbaudes iekārtas; sietu komplekti minerālmateriālu granulometrijas noteikšanai; termogrāfs; iekārtas bituminēto maisījumu īpašību noteikšanai – Englera viskozimetrs, penetrometrs, gredzens un lodīte, uzliesmošanas iekārta; iekārtas metāla armatūras īpašību noteikšanai – metāla stiegras stiepes iekārta, Brineļa ierīce; 2 stereo mikroskopi ar dokumentācijas iespejām, no kuriem viens ir portatīvs ar fleksiblu kāju; akmens attīrīšanas iekārtas ar ūdeni un tvaiku; dažāda diapazona svari, laboratorijas mēbeles. Un, protams, pašu svarīgāko būvmateriālu īpašību – mehānisko īpašību pārbaudes iekārtas - spiedes un lieces stiprības noteikšanas preses dažādos diapazonos - 15....300 kN un līdz 2000 KN, kā arī nedestruktīvas stiprības mērīšanas iekārtas - Šmita āmuri, dažādas stiprības materiāliem. Āmurs ar stiprības diapazonu 1-5 MPa šobrīd ir tikai otrais Latvijā, to var izmantot gan stiprības noteikšanai javai, piemēram, šuvēs starp ķieģeļiem, kā arī citiem materiāliem, kuru stiprība ir salīdzinoši zema.

Sagaidāmie rezultāti: modernizēta būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorija, tātad - izglītības kvalitātes uzlabošanās, Latvijas tautsaimniecības nodrosināšana ar tai nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas atbilst darba tirgus prasībām, RCK studējošo skaita pieaugums, RCK absolventu konkurētspējas palielināšanās.

Modernizētā būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorija pilnveidos izglītības saturu RCK, tā tiks izmantota efektīvi, jo tā ir nepieciešama praktiskai un kvalitatīvai speciālistu apmācībai dažādos līmeņos un aspektos:

1) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo apmācībai “Būvzinību”, “Iženiersistēmu”, “Arhitektūras” un “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

2) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo apmācībai “Būvzinību” un “Iženiersistēmu” studiju programmās vakara nodaļā;

3) RCK vidējās profesionālās izglītības audzēkņu apmācībai “Būvzinību”, “Arhitektūras”, “Siltuma, gāzu un ūdens tehnoloģijas”, kā arī “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

4) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo prakses nodrošināšanai “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

Visas RCK studiju programmas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālās vidusskolas līmenī, ir STEM programmas un atbilst specializācijas jomai viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

Sagatavots: 2019.gada 23.janvārī

Informāciju sagatavoja:
Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja

Austris Šanhajā

08.11.2018

Austris Šanhajā

Oktobra beigās Rīgas Celtniecības koledžas jauniešu deju kolektīvs “ Austris” devās uz Ķīnas Tautas Republiku, lai no 26. oktobra līdz 4. novembrim piedalītos 10. Šanhajas Bošanas Starptautiskajā tautas mākslas festivālā. Festivālā piedalījās 11 valstu deju kolektīvi no Jaunzēlandes, Meksikas, Kolumbijas, Ēģiptes, Indijas, Bulgārijas, Horvātijas u.c.
Austra dejotājiem bija liels gods un atbildība pārstāvēt Latviju tik nozīmīgā festivālā.
Izdejojot skaistākās latviešu skatuviskās dejas, Austris ar savu priekšnesumu un greznajiem tautas tērpiem apbūra vietējos skatītājus un sajūsmināja citu valstu dejotājus. Iepazināmies ar Ķīnas vēsturi un tradīcijām, apskatījām brīnišķīgo Šanhaju un nogaršojām Ķīnas tradicionālos ēdienus. Iegūti jauni draugi un pārliecība, ka latviešu tautas deja spēj atvērt sirdis visai pasaulei.

Latvijas 13. arhitektūras skolu plenērs „Mazjumpravas muiža”

17.09.2018

No 10. līdz 14. septembrim Rīgā, Daugavpils ielā notika Latvijas 13. arhitektūras skolu plenērs. Šogad plenēra tēma bija Mazjumpravas muiža – parka kā dārza mākslas objekta un restaurēto dzirnavu drupu kā interaktīva muzeja vietas ainavas izveide.

Plenērā, kā allaž, aicināti piedalīties bija arhitektūras studenti no:
Rīgas Tehniskā universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes;
Rīgas Celtniecības Koledžas Arhitektūras katedras;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras;
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un dizaina fakultātes;
Darbs norisinājās 7 komandās /A-G./
Pasākums noslēdzās ar sagatavoto risinājumu prezentāciju, piedaloties tēmas iniciatoram – Rīgas Austrumu izpilddirekcijai un arhitektūras skolu pārstāvjiem.

Kā relatīvi labākie tika atzīti divu grupu /B un E/ priekšlikumi.
Grupa B: K.Daškevica RCK, E.Vēvere RCK, V.Peļuškēvičs RCK, A.Belova LLU, I.Tola LLU.
Grupa E: Ž. Martuža RCK, R.Ligeris RCK, D.Proškina LLU, L.Bergmane LLU, L.Gūtmane RTU.

Šie grupu dalībnieki saņēma Rīgas Austrumu izpilddirekcijas balvas. Visiem studentiem - plenēra dalībniekiem - tika piešķirts Sertifikāts.

Gan studenti, gan plenēra organizatori izteica gadarījumu par paveikto darbu un iegūto pieredzi!
Materiālu sagatavoja docētāja Gunta Ābele