Aizvērt visus | Atvērt visus

Profesionālās meistarības konkurss SkillsLatvia 2019

06.06.2019

Rīgas Celtniecības koledža RCK Inženiertīklu Nodaļa audzēkņi ieguva 1.vietu! Apsveicam!

Būvniecības Industrijas Digitalizācija

03.05.2019

Būvniecības Industrijas Digitalizācija (BŪVID)

Šī gada 16. aprīlī tika noslēgts sadarbības līgums ar Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociāciju, kura ietvaros mēs iesaistīsimies būvniecības nozares digitalizācijas attīstītībā. Svinīgais brīdis piedzīvots kopā ar Sandru Sviķi, Rīgas Celtniecības koledžas direktora vietnieci studiju un pētniecības darbā un BŪVID valdes priekšsēdētāju Jāni Berķi.

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

31.01.2019

Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija

8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006

Rīgas Celtniecības koledža 2017.gada 23.augustā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par ERAF projekta “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” izpildi (8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/006).

Projekta mērķis bija uzlabot STEM programmu studiju mācību vidi Rīgas Celtniecības koledžā (RCK) - modernizēt būvmateriālu laboratoriju, aprīkojot to ar dotā projekta ietvaros iegādātām mūsdienīgām būvmateriālu īpašību pārbaudes iekārtām, aprīkojumu un datortehniku, kas piemērota efektīvai studējošo apmācībai darbā ar specifiskām, būvniecībā izmantojamām datorprogrammām.

Projekta mērķu izvēle tika balstīta uz:

  • Būvniecības Nozares Ekspertu Padomes pētījumu rezultātiem (“Profesionālā izglītība”, 2015.g.);
  • Būvdarbu vadītāja profesijas standartu (MK Nr.461 no 18.05.2010.);
  • Latvijas valdības un būvniecības nozares noslēgto sadarbības memorandu “Par ēnu ekonomikas mazināšanu nozarē un rīcības plānu 2016. – 2018. gadam”.

Iekārtu/aprīkojuma veids, tehniskie dati/specifikācijas un paredzētās to aptuvenās izmaksas, kas tika noteiktas veicot 4 piegādātāj firmu aptauju, tika apstiprinātas Latvijas Būvinženieru savienībā, 2017.gada 30.maijā.

Projekta darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas – 24 mēneši, tas ir, līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Projektam pieejamais kopējāis piešķirtais finansējums – 330 206 EUR (saskaņā ar MK Nr.533 no 09.08.2016. punktu Nr.16.8.), tai skaitā ERAF finansējums 85 % jeb 280675,10 un Latvijas valsts budžeta finansējums - 15 % jeb 49 530,90 EUR.

Kaut arī projekts pilnībā vēl nav pabeigts – pēdējās iegādājamās iekārtas – gaisa caurlaidības noteikšanas sistēma ar simulatoru piegāde sagaidāma 2019.gada februārī, pārejās iekārtas jau uzstādītas laboratorijā, kura tika atklāta 2019.gada 11.janvārī, bet janvāra beigās paredzama studējošo apmācības uzsakšana – kā pirmie būvmateriālu pārbaudes laboratorijas darbus veiks RCK vakara nodaļas būvzinību programmas studenti.

Kopējās materiālu, iekārtu un aprīkojuma izmaksas šobrīd ir EUR 276 137,59. Iegādāta arī datornehnika (galvenokārt darbam ar BIM tehnoloģijām) par EUR 36 174,54, tātad izdevies ieekonomēt gandrīz 10 000 EUR.

Nozīmīgakās iegādātās iekārtas būvmaterialu īpašību pārbaudēm: javas un betona maisītaji; ūdens vannas betona paraugu izturēšanai; klimata kameras materiālu pārbaudēm ciklojot dažādos apstākļos; būvmateriālu zāģis; žāvskapji; vibrogalds betona un javu sablīvēšanai formās; dažādas javu un betona konsistences pārbaudes iekārtas; gaisa satura mērītajs betonā; betona aizsargstlāņa biezuma mērītājs; dažādas saistvielu īpašību pārbaudes iekārtas; sietu komplekti minerālmateriālu granulometrijas noteikšanai; termogrāfs; iekārtas bituminēto maisījumu īpašību noteikšanai – Englera viskozimetrs, penetrometrs, gredzens un lodīte, uzliesmošanas iekārta; iekārtas metāla armatūras īpašību noteikšanai – metāla stiegras stiepes iekārta, Brineļa ierīce; 2 stereo mikroskopi ar dokumentācijas iespejām, no kuriem viens ir portatīvs ar fleksiblu kāju; akmens attīrīšanas iekārtas ar ūdeni un tvaiku; dažāda diapazona svari, laboratorijas mēbeles. Un, protams, pašu svarīgāko būvmateriālu īpašību – mehānisko īpašību pārbaudes iekārtas - spiedes un lieces stiprības noteikšanas preses dažādos diapazonos - 15....300 kN un līdz 2000 KN, kā arī nedestruktīvas stiprības mērīšanas iekārtas - Šmita āmuri, dažādas stiprības materiāliem. Āmurs ar stiprības diapazonu 1-5 MPa šobrīd ir tikai otrais Latvijā, to var izmantot gan stiprības noteikšanai javai, piemēram, šuvēs starp ķieģeļiem, kā arī citiem materiāliem, kuru stiprība ir salīdzinoši zema.

Sagaidāmie rezultāti: modernizēta būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorija, tātad - izglītības kvalitātes uzlabošanās, Latvijas tautsaimniecības nodrosināšana ar tai nepieciešamajiem speciālistiem, kuru zināšanas atbilst darba tirgus prasībām, RCK studējošo skaita pieaugums, RCK absolventu konkurētspējas palielināšanās.

Modernizētā būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorija pilnveidos izglītības saturu RCK, tā tiks izmantota efektīvi, jo tā ir nepieciešama praktiskai un kvalitatīvai speciālistu apmācībai dažādos līmeņos un aspektos:

1) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo apmācībai “Būvzinību”, “Iženiersistēmu”, “Arhitektūras” un “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

2) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo apmācībai “Būvzinību” un “Iženiersistēmu” studiju programmās vakara nodaļā;

3) RCK vidējās profesionālās izglītības audzēkņu apmācībai “Būvzinību”, “Arhitektūras”, “Siltuma, gāzu un ūdens tehnoloģijas”, kā arī “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

4) RCK 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studējošo prakses nodrošināšanai “Restaurācijas” studiju programmās dienas nodaļā;

Visas RCK studiju programmas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālās vidusskolas līmenī, ir STEM programmas un atbilst specializācijas jomai viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

Sagatavots: 2019.gada 23.janvārī

Informāciju sagatavoja:
Linda Krāģe, RCK projektu vadītāja

Austris Šanhajā

08.11.2018

Austris Šanhajā

Oktobra beigās Rīgas Celtniecības koledžas jauniešu deju kolektīvs “ Austris” devās uz Ķīnas Tautas Republiku, lai no 26. oktobra līdz 4. novembrim piedalītos 10. Šanhajas Bošanas Starptautiskajā tautas mākslas festivālā. Festivālā piedalījās 11 valstu deju kolektīvi no Jaunzēlandes, Meksikas, Kolumbijas, Ēģiptes, Indijas, Bulgārijas, Horvātijas u.c.
Austra dejotājiem bija liels gods un atbildība pārstāvēt Latviju tik nozīmīgā festivālā.
Izdejojot skaistākās latviešu skatuviskās dejas, Austris ar savu priekšnesumu un greznajiem tautas tērpiem apbūra vietējos skatītājus un sajūsmināja citu valstu dejotājus. Iepazināmies ar Ķīnas vēsturi un tradīcijām, apskatījām brīnišķīgo Šanhaju un nogaršojām Ķīnas tradicionālos ēdienus. Iegūti jauni draugi un pārliecība, ka latviešu tautas deja spēj atvērt sirdis visai pasaulei.

Latvijas 13. arhitektūras skolu plenērs „Mazjumpravas muiža”

17.09.2018

No 10. līdz 14. septembrim Rīgā, Daugavpils ielā notika Latvijas 13. arhitektūras skolu plenērs. Šogad plenēra tēma bija Mazjumpravas muiža – parka kā dārza mākslas objekta un restaurēto dzirnavu drupu kā interaktīva muzeja vietas ainavas izveide.

Plenērā, kā allaž, aicināti piedalīties bija arhitektūras studenti no:
Rīgas Tehniskā universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes;
Rīgas Celtniecības Koledžas Arhitektūras katedras;
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedras;
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Arhitektūras un dizaina fakultātes;
Darbs norisinājās 7 komandās /A-G./
Pasākums noslēdzās ar sagatavoto risinājumu prezentāciju, piedaloties tēmas iniciatoram – Rīgas Austrumu izpilddirekcijai un arhitektūras skolu pārstāvjiem.

Kā relatīvi labākie tika atzīti divu grupu /B un E/ priekšlikumi.
Grupa B: K.Daškevica RCK, E.Vēvere RCK, V.Peļuškēvičs RCK, A.Belova LLU, I.Tola LLU.
Grupa E: Ž. Martuža RCK, R.Ligeris RCK, D.Proškina LLU, L.Bergmane LLU, L.Gūtmane RTU.

Šie grupu dalībnieki saņēma Rīgas Austrumu izpilddirekcijas balvas. Visiem studentiem - plenēra dalībniekiem - tika piešķirts Sertifikāts.

Gan studenti, gan plenēra organizatori izteica gadarījumu par paveikto darbu un iegūto pieredzi!
Materiālu sagatavoja docētāja Gunta Ābele

Profesionālās meistarības konkursā "SIENU KRĀSOŠANA UN DEKORATĪVĀS KRĀSOŠANAS DARBI"

14.03.2018

PROFESIONĀLĀS MEISTARĪBAS KONKURSS ‘’SIENU KRĀSOŠANA UN DEKORATĪVĀS KRĀSOŠANAS DARBI’’ 2018. gada 8. un 9. martā Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā

Fotogalerija >>>
Profesionālās meistarības konkurss 2018


Kalnciema kvartāla maketa izveide

31.01.2018

Kalnciema kvartāla maketa izveide

Pēc Zolitūdes ģimnāzijas muzeja uzaicinājuma 2017. gada pavasara semestrī Rīgas Celtniecības koledžas arhitektūras specialitātes 2.kursa studenti izstrādāja Kalnciema kvartāla koka ēku rekonstrukcijas maketu.

Darba uzdevums bija izstrādāt Kalnciema kvartāla 19. gadsimta koka ēku rekonstrukciju pilsētbūvniecības studiju priekšmeta ietvaros. Darba procesā studenti veica Kalnciema kvartāla kultūrvēsturisko izpēti un izstrādāja detalizētu ēku maketu.

Šī gada 31. janvārī Zolitūdes ģimnāzijas muzejā notika maketa atklāšanas pasākums, kur ģimnāzijas 9. klases skolnieki bija sagatavojuši izsmeļošu stāstījumu par muzeja ekspozīciju, RCK studenti izstāstīja par maketa izstrādes procesu un arhitekts Jānis Pelsis no Koka arhitektūras centra izklāstīja, kā Kalnciema kvartālā tika uzsākta un veikta ēku rekonstrukcija.

Maketu izstrādāja Anastasija Deružinska, Anna Djakonova, Jana Galmina, Kristers Gūtmanis, Roberts Liģeris, Dāvis Mednis, Rinalds Petjukevičs, Raitis Štobs, Kitija Tauriņa, Ilze Vasiļūne un Vladislavs Dobrinskis. Darbu vadīja koledžas vieslektore Dr.arch Evita Zavadska.

Paldies, arhitektam Jānim Pelsim (Koka arhitektūras centrs) par sniegto izsmeļošo informāciju par koka arhitektūru.

Konkurss Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2017

10.10.2017

Konkurss Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2017

Latvija pagaidām ir vienīgā starp Baltijas valstīm, kur jau piekto gadu pēc kārtas tiek organizēts konkurss par ilgtspējīgāko jeb citiem vārdiem – vērtīgāko ēku. Konkursa „Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2017” uzvarētāji tika paziņoti svinīgā ceremonijā 21.septembrī Āgenskalna jūgendstila pērlē Slokas ielā 31, Rīgā.

Ceremoniju pagodināja pārstāvji no EM, VARAM, KM, Latvijas Būvkonstrukciju Projektētāju asociācijas, Rīgas domes, u.c.

Konkursa „Ilgtspējīgākā ēka un projekts” mērķis ir meklēt un izcelt objektus, kuru vērtība izpaužas ekonomiskos ekspluatācijas izdevumos, pietiekamā gaisa apmaiņas daudzumā un draudzīgumā videi un cilvēkam, ko nosaka kvalitatīvu materiālu izmantojums. Konkursa devīze – ilgtspējīgs=pārdomāts=pamatots. Labi būvēt nenozīmē būvēt dārgi, lielāka nozīme ir pārdomātiem risinājumiem.

Konkursam ir trīs nominācijas:“Ilgtspējīgākā ēka”, “Ilgtspējīgākais projekts”, “Ilgtspējīgākā studentu ideja”. Kopumā tika saņemti 17 pieteikumi - sabiedriskas ēkas, privātmājas, studentu idejas, ēku ieceres ar īpaši pārdomātiem risinājumiem un “zaļo tehnoloģiju” izmantojumu.

Nominācija „Ilgtspējīgākā studentu ideja Latvijā 2017”

Šogad nominācijā tika piešķirta 1.vieta un atzinības.

1.vieta – RDMV E. Savickai, akustiskie paneļi “Kuš”.

Atzinība - Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupai par darbu - „Radošo darbnīcu attīstības priekšlikums”, RDMV - M. Blumbergai par gaismekli “Čemurziedis”, A. Kirinam par skolēnu pašpārvaldes telpu interjeru “Saules skola”.

Retrospekcija

RCK arhitektūras studenti pasniedzēju G.Ābeles(Mg.arch.) un I.Reitāles ( Mg.arch.) vadībā šajā konkursā piedalās jau no tā iedibināšanas gada, saņemot apbalvojumus un atzinību.

Šogad mūsu koledžu pārstāvēja 1.kursa studenti J.Sproģis, K. Vilsone, E. Alks,

O. Vītols, 3.kursa studente A.Batarāga, saņemot Atzinību un Kultūras ministrijas specbalvu.

  • 2017.g. - ”ATZINĪBA ”- par Rīgas Celtniecības koledžas 5.stāva radošo darbnīcu attīstības priekšlikumu
  • 2016.g. - ”DIPLOMS II vieta” - Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupai par ideju “Maskavas forštates interaktīvā telpa”
  • 2015.g. - ”DIPLOMS I vieta” - Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupas idejai par skolas ēdnīcas pārbūvi, izmantojot ilgtspējības principus
  • 2014.g. - ”DIPLOMS II vieta” - Rīgas Celtniecības koledžas darbnīcu renovācijas priekšlikums, Gaiziņa iela 3, Rīga
  • 2013.g. - ”DIPLOMS II vieta” - Rīgas Celtniecības koledžas studentu priekšlikums Tukuma novada Slampes pagasta Zemgales vidusskolas aktu zāles interjera risinājumam

Apsveicam!

Latvijas 12. arhitektūras skolu plenērs „Cēsu iela visā garumā”

09.10.2017

Latvijas 12. arhitektūras skolu plenērs

„Cēsu iela visā garumā”

Plenēru organizē - Sergejs Ņikiforovs, RTU, LLU, RCK, RISEBA,

Atbalsta - Latvijas Arhitektu savienība

Laiks - 2017. gada 11.-15. septembris

Atklāšana – 11.09.2017., klubā „Degunradzis” Cēsu ielā 20/1

Noslēgums - 15.09.2017.

Projektu izstāde - LLU, Arhitektu namā, RTU, RCK, RISEBA

Cēsu iela, vien 730 metru garā, savulaik ir bijusi daļa no Smilšu ceļa. Diemžēl šodien iela ir zaudējusi lielu daļu kādreizējā spožuma. Ir pazuduši arī ielas tuvumā izvietotie uzņēmumi, no kuriem slavenākie bija Leitnera velosipēdu fabrika un gumijas izstrādājumu fabrika. Pati iela ir kļuvusi par transporta "kloāku" un daļu no Brīvības un Tallinas ielas transporta mezgla. Ne miņas no kādreizējās romantikas un burvības.

Plenēra uzdevums bija piedāvāt idejas Cēsu ielas humanizācijai, atgriežot to pilnvērtīgā pilsētas apritē.

Plenēra atklāšanas pasākumā profesionālas un sabiedrībā pazīstamas personas padziļināti iepazīstināja studentus ar risināmo problēmu aspektiem.

Pirmā plenēra diena noslēdzās ar ekskursiju pa Cēsu ielu visā garumā, kuru vadīja vēsturnieks Voldemārs Eihenbaums.

Turpmākās dienās studenti septiņās darba grupās (katrā pārstāvji no dažādām augstskolām) izstrādāja projektu priekšlikumus Cēsu ielas attīstībai.

Darbu prezentācija norisinājās pēdējā plenēra dienā Rīgas vēsturiskajā centrā, konferenču zālē viesnīcā Pullman Riga Old Town, kura izvietota 18. gadsimta barona Minhauzena bijušajā zirgu stallī

No mūsu koledžas plenērā piedalījas Karh-3 studentu grupa, arhitektūras katedras vadītāja Inese Reitāle, arhitekti docētāji Gunta Ābele, Igors Suhovilovs.

Profesionālās meistarības konkursā "Krāsošanas un dekoratīvās apdares darbi"

17.03.2017

Profesionālās meistarības konkursā "Krāsošanas un dekoratīvās apdares darbi", kas notika Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā
2017. gada 16 -17. martam, Rīgas Celtniecības Koledžas audzēkņi ieguva balvu nominācijā "Superkomanda"Fotogalerija >>>
Profesionālās meistarības konkurss 2017Restaurēts Kārļa Zāles «Mātes Latvijas» mets

14.01.2017

Restaurāciju piedzīvojis Kārļa Zāles mākslas darbs - mets, pēc kura tēlnieks veidoja centrālo tēlu grupu Rīgas Brāļu kapu ansamblī. Daudzus gadus ģipša skulptūra “Māte Latvija ar kritušajiem dēliem” bija stāvējusi zem klajas debess, un tai draudēja iznīcība. Ar Rīgas Celtniecības koledžas mācībspēku un studentu rokām mātes tēls tagad atjaunots, un, pieminot Ziemassvētku kauju simtgadi, apskatāms koledžas vestibilā.Sīkāka informācija >>>
http://www.lsm.lv/lv/raksts/maksla/kultura/restaurets-karla-zales-mates-latvijas-mets.a219128/


11. Latvijas Arhitektūras skolu plenērs Andrejsalā”Rīgas ziemeļu vārti”

01.12.2016

11. Latvijas Arhitektūras skolu plenērs Andrejsalā”Rīgas ziemeļu vārti”

„Daugavas Ceļš ir viennozīmīgi visstiprākais Rīgas kompozīcijas elements,” rakstīja Andris Roze pētniecības darbā „Rīgas telpiskās kompozīcijas attīstība” 2004. gadā. Pievēršoties Ķīpsalai, viņš norādīja: „...salas pašā smailē būtu jāveido augsts skulptūras-skatu tornis, kas kopā ar līdzīgu celtni Andrejostas smailē darbotos kā Rīgas pasažieru ostas vārti.”

Plenēra uzdevums bija – piedāvāt savu risinājumu Ķīpsalas ziemeļu galam. Pasākums mājīgajā Imagine fotostudijā Andrejsalā no 12. līdz 16. septembrim pulcēja 34 studentus no RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes, Lauksaimniecības universitātes Arhitektūras un pilsētbūvniecības katedras, Celtniecības koledžas Arhitektūras katedras un RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātes.

Plenērā darbs noritēja jauktās grupās, sadarbojoties dažādu skolu pārstāvjiem, kas vienas nedēļas laikā iepazinās ar tēmu, sarunājās ar iezemiešiem un salas apmeklētājiem, diskutēja darba gaitā un beigu beigās atraktīvi prezentēja savas idejas.

Rezultāts – plānoto sešu priekšlikumu vietā iegūti septiņi atšķirīgi risinājumi. Katrā no tiem bija kāds īpaši uzteicams segments, kas piedāvāja gan pragmatiskus risinājumus, gan futūristiskus veidolus. Secinājums, apkopojot visas idejas: šī vieta ir īpaša un būtu izceļama starp citiem zemes gabaliem un vietām Rīgā – ar pieteikumu kļūt par pilsētas vizītkarti. Info www.latarh.lv

No mūsu koledžas plenērā piedalījās Karh-3 kursa studenti, iepazīstot Ķīpsalu no dažādiem rakursiem-profesionāļu priekšlasījumi, vērojums no elevatora jumta kā arī krasta terotorijas izpēte, braucot ar kuģīti pa Daugavu.

Žūrijas atzinību un naudas prēmiju par oriģinalitāti ieguva studentu grupa - J.Kļimanoviča, M.Saliņa - LLU, V.Vorkale, A.Čiņko - RCK, A.Lāce - RISEBA, M.Babris, A.Porins - RTU. Šīs grupas priekšlikuma idejas pamatā - Ķīpsalas ainavtelpa, kultūrvēsturiskā mantojuma analīze un viesnīcu apjoms kā dominante.

Konkurss „Ilgtspējīgākā ēka un projekts”

14.10.2016

APSVEICAM!

Jau ceturto gadu tika izsludināts konkurss „Ilgtspējīgākā ēka un projekts”. Mūsu koledžas arhitektūras studentu grupa - Anna Batarāga, Vita Vorkale, Mārtiņš Rudzītis, Valters Grauziņš pasniedzēju I. Reitāles un G. Ābeles vadībā izstrādāja projekta priekšlikumu „Maskavas forštates interaktīvā telpa” un ieguva 2.vietu!

Apsveicam un priecājamies par sasniegumu!

Konkursa devīze – ilgtspējīgs = pārdomāts = pamatots

Konkursa mērķis ir apzināt un izcelt Latvijā izstrādātus projektus un uzbūvētas ēkas ar ilgtspējīgas attīstības kritērijiem atbilstošiem parametriem un tas tiek vērtēts trijās nominācijās:

· „Ilgtspējīgākā ēka”
· „Ilgtspējīgākais projekts”
· „Ilgtspējīgākā studentu ideja”

Visi konkursa pieteikumi tiek apkopoti elektroniskā katalogā latviešu un angļu valodā, kas tiek izplatīts starp visiem WGBC ( World Green Building Council, www.worldgbc.org) biedriem 90 valstīs. Iepriekšējo gadu kataloga elektroniskās versijas pieejamas: www.latvijasbuvnieciba.lv, http://www.ibp.lv/.

Iepriekšējos gados konkursam „Ilgtspējīgākā ēka un projekts” kopumā tika iesniegti 56 pieteikumi. Konkursu organizē: žurnāli „Latvijas Būvniecība” un „Latvijas Architektūra” un „Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome.

Nominācija Ilgtspējīgākā studentu ideja Latvijā 2016

1. vieta – Agnija Vaivode, Latvijas Māklas akadēmija, par ideju “Preilieti, vai Tu piedalies” – interaktīva 7 soļu metode sabiedriskās apspriešanas organizēšanai pašvaldībās.

2. vieta – Rīgas Celtniecības koledžas studentu grupai par ideju “Maskavas forštates interaktīvā telpa”, kas tapusi pasniedzēju I. Reitāles un G. Ābeles vadībā. Ideja paredz uzlabot apkārtējo vidi.

3. vieta – Ņina Poļanska, Rīgas Tehniskā universitāte, par ideju projektam Lucavsalas ekotirgus.

Atzinība šajā nominācijā tika piešķirta Lāsmai Kondrātei, Latvijas Mākslas akadēmija, par ideju “Paiesimies?” – komunikācijas līdzeklis vecāka gadagājuma cilvēkiem.

“RERE GRUPA” atzinība tika piešķirta RCK studentu darbam!

Kultūras ministrija (Radošo industriju kuratore Dzintra Purviņa) pasniedza atzinību Agnijai Vaivodei.

Materiāls sagatavots saskaņā ar -

(agrita.luse@gmail.com, 28373794,www.latvijasbuvnieciba.lv).


RCK Rīga - BNT Trīre

19.05.2016

Sadarbības projekts 30.04.2016.-7.05.2016.
Projekta “ Maskavas forštates jauniešu interaktīvā telpa” būvniecības ieceres priekšlikuma izstrādē Rīgas Celtniecības koledžā darba grupās piedalās Rīgas Celtniecības koledžas studenti, audzēkņi, pasniedzēji un docētāji kopā ar studentiem un pasniedzējiem no BNT Trīres Vācijā.

Projekta koncepcija
Sabiedriskas nozīmes objekta atjaunošanas koncepsijas izstrāde, lai uzlabotu pilsētvides vizuālo kvalitāti un nodrošinātu radošu vidi jauniešiem Maskavas forštates apkaimē, radot interesi profesionālās izglītības jomās, vienlaikus popularizējot skolas tēlu.
Starptautiskais konkurss "Jaunais Celtnieks 2016"

31.03.2016

Apsveicam 1.kursa K11 grupas studentus Konstantīnu Fedkoviču, Roju Grauzi un Aleksandru Kulakovu ar iegūto 3.vietu starptautiskā konkursā "Jaunais Celtnieks 2016", kas notika Šauļu Valsts koledžā, 2016.gada 31.martā
Izstāde "Skola 2016"

01.03.2016

Mūsu stends izstādē

Profesionālās meistarības konkurss

12.02.2016

Profesionālās meistarības konkurss dekoratīvās krāsošanas un apdares darbos Zaļenieku komerciālajā un amatniecības vidusskolā 2016. gada 11,-12. februārī. Rīgas Celtniecības Koledžas audzēkņi ieguva I vietu


Konkursā “Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2015” mūsu studenti ieguva 1. vietu

30.09.2015

Latvija pagaidām ir vienīgā starp Baltijas valstīm, kur jau trešo gadu pēc kārtas tiek organizēts konkurss par ilgtspējīgāko jeb citiem vārdiem – vērtīgāko ēku. Konkursa „Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2015” uzvarētāji tika paziņoti svinīgā ceremonijā viduslaiku noskaņas piepildītā Bauskas pilī 2015.gada 24.septembrī.
1.VIETA «Ilgtspējīgākā studentu ideja». ”Rīgas Celtniecības koledžas (RCK) darbnīcu renovācijas priekšlikums, Gaiziņa iela 3, Rīga.”
Autori - RCK studenti Aija Čepule, Mārtiņš Rudzītis, Marija Kuplā, Solvita Ūdriņa, Anna Batarāga. Pasniedzējas Inese Reitāle, Gunta Ābele
Restaurācijas nodaļas 1.kursa studentei Liesmai Zariņai ir piešķirta Vītolu fonda stipendija

09.09.2015

Šogad pirmo reizi ar AS Būvuzņēmuma Restaurators atbalstu Restaurācijas nodaļas 1.kursa studentei Liesmai Zariņai ir piešķirta Vītolu fonda stipendija.

Attēlā:
Sandra Sviķe, Rīgas Celtniecības koledža, Direktora vietniece studiju un pētniecības darbā
Irēna Lūse, Rīgas Celtniecības koledža, Direktore
Mareks Mamajs, AS Būvuzņemums Restaurators, valdes priekšsēdētājs
Liesma Zariņa, Rīgas Celtniecības koledža, Restaurācijas nodaļas 1.kursa studente, stipendiāte
Dāvis Priede, AS Būvuzņemums Restaurators, projektu menedžeris
Jaunatnes vīzija par ES

08.09.2014

Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņi vēlas uzzināt par Eiropas Parlamentu

Ceļojot, mācoties, piedaloties dažādos projektos, mēs varam iepazīt ES (Eiropas Savienības) dalībvalstu kultūru, dabas bagātības, iegūt domubiedrus un draugus. Tādēļ mēs, Rīgas Celtniecības koledžas izglītības programmas „Būvniecība” 1. kursa CL – 12 mācību grupas audzēkņi nolēmām piedalīties konkursā par tēmu „Jaunatnes vīzija par ES”, ko organizē Eiropas Parlamenta Informācijas birojs EUROSCOLA projekta ietvaros. Mēs apņemamies cīnīties par iespēju doties apmaksātā braucienā uz EP Strasbūrā (Francija), lai kopā ar 27 ES dalībvalstu vidusskolēniem diskutētu par būtiskiem ES jautājumiem, iepazītu EP uzbūvi, deputātu darba īpatnības, paustu radošumu un stratēģisko domāšanu.
Konkursa darbā izvēlējāmies tēmu par klimata izmaiņām. Centāmies rast atbildi uz jautājumiem - kāpēc tās notiek un ko ikdienā mēs varam darīt, lai tās ierobežotu. Uzskatām, ka vides problēmu izzināšana ir aktuāla jaunatnei ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, un tā ir saistīta ar Eiroparlamenta aktualitātēm.
Izveidojām aprakstu par minēto vides problēmu un jauniešu attieksmi. Uzzīmējām krāsainu plakātu. Sagatavojām jautājumus jauniešu aptaujas īstenošanai un iesaistījām 142 respondentus. Apkopojām un novērtējām aptaujas rezultātus.
Intervējām R. Kašu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta Klimata finanšu un tehnoloģiju nodaļas vadītāju. Uzzinājām, ka būtisku piesārņojumu ar CO2 Latvijā veicina 70 uzņēmumi, kuriem piešķirtas emisiju kvotas. Nozīmīga ir ēku siltināšanas programmas īstenošana projekta KPFI – Klimata pārmaiņu finanšu instruments ietvaros, vēja un Saules enerģijas izmantošana. Esam gandarīti, ka arī mūsu skolas - RCK ēka Rīgā, Gaiziņa ielā 3, ir siltināta, piesaistot KPFI fonda līdzekļus, nodrošinot CO2 izmešu samazināšanos par 120 t gadā.
Aicinām ne tikai jauniešus, bet visus Latvijas iedzīvotājus rīkoties ekonomiski un dabai draudzīgi. Aicinām gudri darboties! Lai stipra un atbildīga Eiropa kļūst par īstenību!

A. Kudrautsau
J. Lapsa
Studentu Līderu Forumu 2014

08.09.2014

Latvijas Studentu apvienības projekts „Studentu Līderu Forums 2014”, kas šogad notika no 31.jūlija līdz 3.augustam Zaķumuižā, vienkopus pulcēja vairāk kā 50 aktīvus, radošus un zinātkārus jauniešus no dažādām Latvijas augstākās izglītības iestādēm. Viss jūlijs pagāja SLF 2014 zīmē, jo organizatori, kuru vidū bija tādu augstskolu kā RSU, LU un EKA pārstāvji, bija sarūpējuši divus iesildošos pasākumus („Esi gatavs SLF!” un „AI ekspotīcija”), lai sagatavotu foruma dalībniekus pašam semināram, paaugstinot viņu izpratnes līmeni par augstākās izglītības politiku un tās procesiem.
Pasākuma mērķis bija tuvināt studentus profesionālākam darbam savās organizācijās, atraisīt un atklāt studentos līdera šķautnes, iedrošināt studentus analizēt un rīkoties drosmīgi, kā arī veicināt studentu izpratni un viedokļa veidošanos par notiekošo Augtākās izgītības politikā, piedāvājot dažādu politisko partiju pārstāvju diskusijas, kurās studentiem bija iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. Papildus tam jauniešiem bija iespēja dzirdēt interesantas un iedvesmojošas lekcijas gan no V.Dombrovska, gan A.Pabrika, kā arī uzklausīt un salīdzināt bijušā LSA prezidenta E. Ratnieka un kādreizējā izglītības ministra R. Ķīļa redzējumu par augstāko izglītību Latvijā.
Šogad ļoti liels uzsvars tika likts arī uz LSA vecbiedru iesaisti, gan izveidojot vecbiedru paneļdiskusiju, lai dalībniekus varētu sagatavot politiķu diskusijai, nostiprinot viņu viedokli par dažādiem jautājumiem, gan stāstu vakaru, kura laikā jauniešiem bija iespēja uzklausīt dzirdētus un nedzirdētus stāstus par laikiem, kad vecbiedri, būdami studentu kārtā, saprata, ka studentu lieta –taisna un cieta!
Paralēli tam, ikviens no foruma dalībniekiem sevī attīstīja dažādas līdera prasmes, piedaloties nakts spēlē un dienas trasē, kur papildus komandas darbam, organizatori bija likuši uzsvaru uz individuālo talantu un līderības šķautņu pamanīšanu, noslīpēšanu un pareizu pielietošanu. Izpratni par līderību un tās nozīmību palīdzēja gūt arī Ilmārs Poikāns, Kārlis Streips un Daniels Pavļuts, daloties savos pieredzes stāstos par to, kā viņi ir kļuvuši par līderiem savā nozarē un dzīvē kopumā, gan profesionālais līderības guru M.Martinsons, gan aizdomāties liekošais M.Džondžua ar savu lekciju, kuru piepildīja neskaitāmas atziņas un vērtīgi padomi. Par pateicību lektoriem tika piešķirti pasākuma atbalstītāju „Labietis” un „Kafejnīca Mierā” sarūpētie cienasti, kā arī pašu organizatoru rokām gatavotas pateicības, kas iekļāva trifeles īsta līdera baudas mirklim.
Taču dalībniekiem bija arī jāsniedz praktisks ieguldījums, tāpēc visu 4 dienu garumā viņiem bija iespēja strādāt pie kādas Studentijā aktuālas problēmas, ko izvirzīja LSA valdes locekļi, risinājuma izveides, kuru saviem kolēģiem viņi prezentēja foruma pēdējā dienā.
Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde

10.06.2013

2013. gada 7. decembrī Rīgas celtniecības koledžā (RCK) aizvadīta Latvijas Studentu apvienības (LSA) Domes sēde, kurā tika apspriestas aktualitātes augstākās izglītības jautājumos. Viens no svarīgākajiem apspriežamajiem jautājumiem bija par IZM plāniem attiecībā uz budžeta vietu pārdali augstskolu ietvaros, samazinot budžetu vietu skaitu augstskolām, tomēr nemainot katrai augstskolai piešķirto finansējumu. LSA akadēmiskā virziena vadītāja Inguna Zariņa informēja, ka ne visu augstskolu studējošo pašpārvalžu pārstāvji piekrīt piedāvātajām izmaiņām. Reģionālo augstskolu studentu pašpārvalžu pārstāvji iepazīstināja Domes sēdes dalībniekus ar savu nostāju budžeta vietu pārdales jautājumā, izraisot LSA Domes sēdē diskusiju vairāk kā stundas garumā. Tika uzsvērts, ka budžeta vietu pārdalē sociālajās zinātnēs, esošajā ekonomiskajā prognozē netiek ņemta vērā reģionālā situācija, jo visiem reģioniem tiek piemēroti Latvijas vidējie rādītāji. Diskusijas noslēgumā tika pieņemts lēmums lūgt budžeta vietas 2014. gadā sadalīt tā, lai nodrošinātu iespējami augstāko izglītības kvalitāti, ekonomiski pamatotu budžeta vietu sadali un vienmērīgu valsts policentrisko attīstību, ņemot vērā plānošanas reģionu atzinumos minētās rekomendācijas, darba devēju viedokli un valsts prioritātās zinātņu nozares.
Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2013

25.09.2013

Konkurss 2013

„Mums pieder debesis 2013”

10.06.2013

Apsveicam RCK audzēkni Paulu Blomu (Arh-21) ar uzvaru konkursā
„Mums pieder debesis 2013”

Noslēdzies Ventspils Augsto tehnoloģiju parka organizētais konkurss jauniešiem Mums pieder debesis 2013, kura galvenā balva bija iespēja doties uz starptautisku kosmosa nometni ASV. Kopumā konkursam tika iesniegti 30 darbi par tēmu Latvija un kosmoss 2050. gadā. Piedaloties starptautiskā kosmosa nometnē ASV augustā, Paula kopā ar jauniešiem no citām valstīm NASA kosmosa centrā varēs izmēģināt dažādus astronautu stimulatorus un treniņiekārtas un uzzināt daudz interesanta par Visumu un tā pētniecību.

Visus konkursa darbus un balsu kopvērtējumu iespējams aplūkot www.mumspiederdebesis.lv

Grupas audzinātājs
J.Zicāns
Zinātniski praktiskā konference ”Ilgtspējīga būvniecība”

28.01.2013

Rīgas Celtniecības koledžas ceturtā zinātniski praktiskā konference ”Ilgtspējīga būvniecība.” notika 2012 gada 14. decembrī.

Rakstu krājumā tika apkopoti konferences „Ilgtspējīga būvniecība” materiāli.
Pasaules attīstītajās valstīs ilgtspējīgas būvniecības attīstība ieņem arvien noteicošāku lomu būvju un pilsētvides standartu noteikšanā un profesionāļu izglītošanā. Tā ir dabiska atbilde uz strauji augošo ilgtspējīgu ēku tirgu. Ilgtspējīga ēka – tas ir pasūtītāja, arhitekta, inženiera, būvnieka kopīgs lēmums, kura izpildi visi no minētajiem uzskata par prioritāti.
Latvijas valsts un būvniecības nozares politiskie dokumenti atbalsta būvniecību pēc ilgtspējīgiem principiem: viens no 6 būvniecības nozares politikas pamatprincipiem ir videi draudzīgas, konkurētspējīgas un ilgtspējīgas būvniecības princips; būvniecības likuma projektā kā viens no 4 pamatprincipiem ir ilgtspējīgas būvniecības princips.
No „modernas” ēkas ilgtspējīga ēka atšķiras ar daudz plašāku izpratni par ēkas lietotāja-vides savstarpējo mijiedarbību un tās sekām. Ilgtspējīgas ēkas būvniecība sākas ar rūpīgu tās koncepta izstrādi vēl pirms konkrētās lokācijas izvēles, un turpinās projektēšanas, būvniecības procesa plānošanas, būvniecības un ēkas nodošanas ekspluatācijā stadijās.
Konferences referāti bija par dažādiem ilgtspējīgas būvniecības aspektiem: ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipiem, projektēšanu, būvniecību, būvmateriālu pielietojumu, kā arī Rīgas Celtniecības koledžas pieredzi energoefektivitātes paaugstināšanā un vides pieejamības uzlabošanā.
Konference 14.12.2012
GARCIEMA PLUDMALES ATTĪSTĪBA

21.09.2012
Šonedēļ Garciemā, Carnikavas novadā darbu ir uzsācis gadskārtējais, nu jau 7. Latvijas Arhitektūras skolu studentu plenērs. Šī gada tēma - ievērojot profesionālos, sociālos un ekoloģiskos aspektus, cenšoties rast līdzsvaru starp pludmales viesiem, vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, meklēt labākos risinājumus Garciema pludmales attīstībai.
Šī gada plenērā piedalās 28 studenti no Rīgas Celtniecības koledžas un Rīgas Tehniskās universitātes. Plenēru atbalsta Latvijas Arhitektu savienība un Carnikavas novada pašvaldība, pludmales bārs „Ar mani atkal runā kaijas” un pludmales viesu nams „Siroko”. Plenēra darbs noslēgsies ar piedāvāto risinājumu prezentāciju un izvērtēšanu piektdien, 21.septembrī.

Vairāk informācijas plenēra mājas lapā: www.arhitekturasskolupleners.lv


" WORKSHOPS OF WOODEN FURNITURE’ S RESTORATION"

17.09.2012
Viļņas Mākslas akadēmija savā Telšiai pilsētas filiālē no 10. - 21. septembrim rīko semināru " WORKSHOPS OF WOODEN FURNITURE’ S RESTORATION". Seminārā piedalās RCK restauratoru meistars Uģis Baļļa ar trīs studentiem.


Draudzīgā aicinājuma skolu reitings

27.02.2012
Apkopojot sekmju vērtējumu centralizētajos eksāmenos, pēc Draudzīgā aicinājuma fonda datiem 2011. gadā tehnikumu (koledžu) grupā augstākos mācību sasniegumus Latvijā ieguvuši Rīgas Celtniecības koledžas audzēkņi.

Esam lepni par saviem skolotājiem un pateicīgi par viņu ieguldīto darbu!

Rīgas Celtniecības koledžas karoga iesvētīšana.

19.01.2012
Rīgas Jēzus Evanģēliski luteriskās draudzes baznīcā 2011. gada 21. decembrī mācītājs Erberts Bikše iesvētīja Rīgas Celtniecības koledžas karogu, kuru darināja tekstīla māksliniece Ausma Apša 2006.gadā.
Karogu iesvētīšanai baznīcā ienesa koledžas audzēkņi, studenti:
Bruno Bitaitis (Arh-45m grupa), Andrejs Bakradze (CL-43), Uldis Senkāns (CL-42), Jānis Bērziņš (Arh-41) Jānis Tolpežņikovs (R-2). Artūrs Stavro (K-33), Jānis Junkers (Karh-3).
Iesvētīšanas ceremonijā piedalījās tehnikuma, koledžas absolventi:
Jānis Lancers (RBT 1953.g.), Ivans Kuzņecovs (RCT 1960.g.), Ludmila Okoloviča (RCT 1962.g.), Tatjana Vasiļčenko (RCT 1963.g.), Jānis Misa (RCT 1964.g.), Inese Reitāle (RCT 1971.g.) Svetlana Razuvajeva (1983.g.), Pjotrs Mališevs (RCT 1984.g.), Inga Ķīle (RCT 1994.g.), Uldis Timpers (RCK 1998.g.), Ilze Jansone (RCK 1998.g.), kā arī audzēkņi, studenti, darbinieki.
- Citas bildes: Karoga iesvētīšana

Asinsdonoru diena

02.03.2011
Paldies visiem, kas atbalstīja asinsdonoru dienu un ziedoja vai vēlējās ziedot savas asinis, lai palīdzētu nelaimē nokļuvušajiem! Valsts asinsdonoru centrs regulāri rīko izbraukumus uz dažādiem Rīgas uzņēmumiem un iestādēm. Laika gaitā ar vairākām no tām ir izveidojusies cieša sadarbība. RCK cer pievienoties jau esošo sadarbības partneru sarakstam un asinsdonoru dienu izveidot par skaistu tradīciju. Šī gada 2.martā Rīgas Celtniecības koledžā viesojās Valsts asinsdonoru centra (VADC) personāls, un RCK studentiem, pasniedzējiem, kā arī citiem mācību iestādes darbiniekiem bija iespēja atbalstīt asinsdonoru kustību. Paredzētais asins ziedošanas laiks bija no plkst. 10.00 līdz 13.00, tomēr lielās atsaucības dēļ VADC speciālisti uzkavējās RCK telpās ilgāk. Kopumā palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem līdzcilvēkiem piereģistrējās 77 cilvēki, tomēr līdz galamērķim nenokļuva visi, rezultātā par donoriem kļuva 66 cilvēki. Lielākā atsaucība bija no studentu puses, tika piereģistrēti 45 jauni asinsdonori, kas šāda veida akcijā piedalījās pirmoreiz, tomēr par donoru kļuva arī viens no pasniedzējiem- Uldis Timpers. Kopumā tika ziedoti 29,7 litri asiņu.
- Citas bildes: Asinsdonoru diena