UZŅEMŠANA

» VIDĒJĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
no 2017. gada 5.jūnijam līdz 30.jūnijam - 1.kārta
no 3.jūlija - 2.kārta


» I LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
no 2017. gada 3.jūlijam līdz 14.jūlijamPirmā līmeņa
profesionālā augstākā izglītība
Vidusskola
DIENAS NODAĻA

Akreditētas studiju programmas:
Būvzinības (kvalifikācija – Būvdarbu vadītājs);
Restaurācija (kvalifikācija – Restaurators);
Arhitektūra (kvalifikācija – Arhitekta palīgs).
Inženiersistēmas - (kvalifikācija – inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs)


VAKARA NODAĻA(maksas)
Akreditētas studiju programmas:
Būvzinības – (kvalifikācija – būvdarbu vadītājs);
Inženiersistēmas - (kvalifikācija – inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs)
KLĀTIENE
Akreditētas izglītības programmas:
Būvniecība - (kvalifikācija - Ēku būvtehniķis);
Arhitektūra - (kvalifikācija - Arhitektūras tehniķis);
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija - (kvalifikācija - Inženierkomunikāciju tehniķis).
Būvdarbi – (kvalifikācija – Apdares darbu tehniķis)
Būvdarbi – (kvalifikācija – Namdaris)
Būvdarbi – (kvalifikācija – Betonētājs)
Restaurācija - (kvalifikācija – Restauratora asistents)